a+ 12:5 Gr.: Ghe(h)ena, termen ce desemna Valea (fiilor lui) Hinom (ebr.: Ghe-Hinom ), o vale situată la sud de Ierusalim, loc unde în vremea lui Ahaz și Manase îi erau aduse sacrificii umane zeului amonit Moleh ( 2 Cron. 28:3; 33:6 ); Iosia a profanat valea ( 2 Regi 23:10 ), care a devenit apoi un loc în care deșeurile ardeau continuu; valea a devenit o imagine a locului pedepsei finale
b+ 12:6 Lat.: as, monedă romană de bronz, care valora a 16-a parte dintr-un denar (pentru denar vezi nota de la 7:41 )
c+ 12:25 Sau: o oră, cotul putându-se referi și la o unitate de măsurare a vieții ( oră, zi, an )
d+ 12:25 Sau: mărimea ( înălțimea ) lui
e+ 12:27 Unele mss conțin: nici nu torc, nici nu țes
f+ 12:38 Între orele 21:00-24:00; evreii au împrumutat de la romani împărțirea nopții în 4 străji a câte 3 ore; în VT noaptea era împărțită în 3 străji a câte 4 ore ( apus-22:00; 22:00-2:00; 2:00-răsărit )
g+ 12:38 Între orele 2 4 :00-3:00
h+ 12:39 Unele mss importante nu conțin aceste cuvinte
i+ 12:46 Sau: îl va pedepsi aspru
j+ 12:59 Un lepton era jumătate de cvadrant (pentru cvadrant vezi nota de la 12: 6 ) și a 128-a parte dintr-un denar (pentru denar vezi nota de la 7:41 )

Luke 12

Ipocrizia fariseilor

1Între timp, mulțimea s-a adunat cu miile, așa că se călcau în picioare unii pe alții. Isus a început să le vorbească mai întâi ucenicilor Săi: „Păziți-vă de drojdia fariseilor, care este ipocrizia!

2Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic ascuns care nu va fi făcut cunoscut!

3De aceea orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați șoptit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor.

Teamă de Dumnezeu, nu de oameni

4Vă spun vouă, prietenilor Mei, să nu vă temeți de cei ce omoară trupul, dar care, după aceea, nu mai pot face nimic!

5Vă voi arăta însă de Cine să vă temeți: temeți-vă de Cel Care, după ce omoară, are autoritatea de a arunca în Gheenă a  ! Da, vă spun, de Acela să vă temeți!

6Nu se vând oare cinci vrăbii pe doi assarioni b  ? Și totuși nici măcar una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu!

7Cât despre voi, chiar și firele de păr din cap, toate vă sunt numărate! Nu vă temeți! Voi sunteți mai valoroși decât multe vrăbii!

8Vă spun că pe oricine Mă va mărturisi în fața oamenilor, îl va mărturisi și Fiul Omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu.

9Însă cel care se va lepăda de Mine în fața oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.

10Și oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cel care va blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat.

11Când vă vor duce înaintea sinagogilor, a conducătorilor și a autorităților, să nu vă îngrijorați cu privire la cum vă veți apăra sau ce veți spune,

12pentru că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți.“

Pilda bogatului nesăbuit

13Cineva din mulțime I-a zis: – Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine!

14Dar Isus i-a răspuns: – Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau împărțitor între voi?!

15Apoi le-a zis: „Fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuțiilor lui!“

16Și le-a spus o pildă: „Ogorul unui om bogat rodise din belșug.

17El se gândea în sine însuși și zicea: «Ce să fac, pentru că nu mai am unde să-mi depozitez roadele?!»

18Atunci a zis: «Iată ce voi face: îmi voi dărâma hambarele, voi construi altele mai mari și voi depozita acolo tot grâul și toate bunurile mele.

19Apoi voi zice sufletului meu: ‘Suflete, ai multe bunuri, adunate pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și bucură-te!’»

20Dar Dumnezeu i-a zis: «Nesăbuitule! Chiar în noaptea aceasta ți se cere sufletul; și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?!»

21Așa este cel care adună pentru sine, dar care nu este bogat față de Dumnezeu!“

Despre îngrijorări

22Apoi le-a zis ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca!

23Căci viața este mai mult decât mâncarea, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea.

24Uitați-vă cu atenție la corbi: ei nici nu seamănă, nici nu seceră și nu au nici cămară, nici hambar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai valoroși sunteți voi decât păsările!

25Și apoi cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot c  la firul vieții lui d  ?!

26Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, de ce vă mai îngrijorați de celelalte?!

27Uitați-vă cu atenție cum cresc crinii: ei nici nu trudesc din greu, nici nu torc e  . Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei!

28Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor?!

29Nu căutați ce să mâncați și ce să beți, nici nu fiți îngrijorați,

30căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută! Tatăl vostru știe că aveți nevoie de ele.

31Căutați în schimb Împărăția Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

32Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatălui vostru Îi face plăcere să vă dea Împărăția!

33Vindeți-vă bunurile și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie nici un hoț și unde n-o distruge nici o molie.

34Căci acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră!

Îndemn la veghere

35Coapsele să vă fie încinse și lămpile aprinse,

36întocmai ca acelor oameni care își așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă imediat, atunci când va veni și va bate la ușă.

37Ferice de sclavii aceia pe care stăpânul, la venirea lui, îi va găsi veghind! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să se așeze la masă și se va apropia să le slujească!

38Fie că vine la a doua strajă f  din noapte, fie că vine la a treia strajă g  , fericiți sunt aceia pe care-i va găsi astfel!

39Să știți că, dacă stăpânul casei ar ști la ce oră vine hoțul, (ar veghea și) h  n-ar lăsa să i se spargă casa.

40Deci, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!“

Sclavul credincios și înțelept

41Petru L-a întrebat: – Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți?

42Domnul a răspuns: – Cine este deci administratorul credincios și înțelept pe care stăpânul îl va pune responsabil peste ceilalți slujitori ai săi, ca să le dea partea de hrană la timp?

43Ferice de sclavul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa!

44Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale!

45Dar dacă sclavul acela își zice în inima lui: „Stăpânul meu întârzie să vină!“ și începe să bată pe slujitori și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete,

46stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care nu o știe. El îl va tăia în două i  și-i va stabili partea la un loc cu necredincioșii.

47Sclavul acela, care știe voia stăpânului său și nu se pregătește sau nu face potrivit cu voia acestuia, va fi bătut cu multe lovituri.

48Iar cel ce nu știe, însă face lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu mai puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult, iar cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult.

Nu pacea, ci dezbinarea

49Eu am venit să arunc foc pe pământ și cât aș vrea ca focul să fi fost deja aprins!

50Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de apăsat sunt până este îndeplinit!

51Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Vă spun că nu, ci mai degrabă dezbinare.

52Căci, de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei.

53Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii ei și nora împotriva soacrei.

Înțelegând vremurile

54Apoi le-a mai zis mulțimilor: „Când vedeți un nor ridicându-se la apus, ziceți imediat: «Vine ploaia!» și așa se întâmplă.

55Iar când vântul suflă din sud, ziceți: «Va fi arșiță!» și așa se întâmplă.

56Ipocriților! Înfățișarea cerului și a pământului știți s-o deosebiți, dar perioada aceasta cum de n-o deosebiți?

57Și de ce nu judecați voi înșivă ce este drept?

58În timp ce te duci cu acuzatorul tău la magistrat, dă-ți silința, pe drum, să te împaci cu el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna ofițerului, iar ofițerul să te arunce în închisoare!

59Îți spun că nu vei ieși de acolo până când nu vei fi plătit și ultimul lepton j  !“

Copyright information for NTLR