a+ 13 :5 Sau: toți veți pieri, de asemenea
b+ 13:7 Unele mss nu conțin acest cuvânt
c+ 13:21 Gr.: trei satas (ebr.: trei seah ); un saton avea aproximativ 7 l; cantitatea totală era de aproximativ 22 l, suficientă pentru a hrăni peste 100 de oameni
d+ 13:35 Unele mss nu conțin aceste cuvinte
e+ 13:35 Vezi Ps. 118:26

Luke 13

Chemare la pocăință

1În acea vreme au sosit unii și I-au istorisit lui Isus despre galileenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.

2El le-a răspuns: „Credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni, pentru că au suferit aceste lucruri?

3Vă spun că nu! Dar dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri într-un fel asemănător!

4Sau credeți că acei optsprezece peste care a căzut turnul Siloamului și i-a omorât au fost mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiesc în Ierusalim?

5Vă spun că nu! Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri într-un fel asemănător a  !“

6Apoi le-a spus această pildă: „Un om avea un smochin plantat în via sa. A venit să caute roade în el, dar n-a găsit.

7Atunci i-a zis vierului: – Iată că sunt deja trei ani de când vin și caut roade în acest smochin, dar nu găsesc! Taie-l (deci) b  ! De ce să mai ocupe pământul degeaba?!

8Însă acesta i-a răspuns: – Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, iar eu voi săpa în jurul lui și îi voi pune gunoi.

9Poate că, de acum înainte, va face roade; dacă nu, îl vei tăia!“

Vindecarea unei femei într-o zi de Sabat

10Într-o zi de Sabat, Isus dădea învățătură într-una din sinagogi.

11Și iată că acolo era o femeie care de optsprezece ani avea un duh de neputință; ea era încovoiată și nu se putea îndrepta pe deplin.

12Când a văzut-o, Isus a chemat-o și i-a zis: „Femeie, ești eliberată de neputința ta!“

13Și-a întins mâinile peste ea și deodată ea s-a îndreptat și-L slăvea pe Dumnezeu.

14Însă conducătorul sinagogii, indignat că Isus a vindecat în ziua de Sabat, a zis mulțimii: „Sunt șase zile în care trebuie să se lucreze. Veniți deci în acele zile să fiți vindecați, nu în ziua de Sabat!“

15Dar Domnul i-a răspuns și a zis: „Ipocriților! Care dintre voi nu-și dezleagă boul sau măgarul de la iesle și nu-l duce să-l adape în ziua de Sabat?!

16Această femeie, care este o fiică a lui Avraam și pe care, iată, Satan a ținut-o legată timp de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de această neputință în ziua de Sabat?“

17Toți potrivnicii Lui au rămas de rușine când a zis aceste lucruri. Și întreaga mulțime se bucura de toate lucrurile minunate care se înfăptuiau prin El.

Pilda bobului de muștar și a drojdiei

18Apoi a zis: „Cu ce seamănă Împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna?

19Ea este ca un bob de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina lui. El a crescut și a devenit un copac, iar păsările cerului și-au făcut cuiburi între ramurile lui.“

20El a zis iarăși: „Cu ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu?

21Ea este ca drojdia pe care o ia o femeie și o pune în trei măsuri c  de făină și care, până la urmă, face să dospească tot aluatul.“

Intrarea în Împărăție

22Isus trecea prin cetăți și prin sate, dând învățătură și continuându-și călătoria spre Ierusalim.

23Cineva L-a întrebat: „Doamne, numai câțiva vor fi mântuiți?“ El le-a zis:

24„Străduiți-vă să intrați pe ușa cea îngustă, căci vă spun că mulți vor încerca să intre, dar nu vor putea.

25Odată ce Stăpânul casei se va ridica și va încuia ușa, voi, stând afară, veți începe să bateți la ușă și să ziceți: «Doamne, deschide-ne!», însă El vă va răspunde: «Nu știu de unde sunteți!»

26Atunci veți începe să ziceți: «Noi am mâncat și am băut înaintea Ta, și pe străzile noastre ai dat Tu învățătură!»

27Dar El va răspunde: «Vă spun că nu știu de unde sunteți! Plecați de la Mine, voi, toți lucrătorii nedreptății!»

28Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când îi veți vedea pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov și pe toți profeții în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi aruncați afară!

29Vor veni de la răsărit și de la apus, de la nord și de la sud și se vor așeza la masă în Împărăția lui Dumnezeu!

30Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei dintâi și sunt unii din cei dintâi care vor fi cei din urmă.“

31Chiar în ceasul acela au venit câțiva dintre farisei și I-au zis: – Pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să Te omoare!

32El le-a răspuns: – Duceți-vă și spuneți-i acelei vulpi: iată că scot demoni și înfăptuiesc vindecări azi și mâine, iar a treia zi voi termina.

33Trebuie însă ca azi, mâine și poimâine să-Mi continui drumul, pentru că nu se poate ca un profet să piară afară din Ierusalim!

34Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe profeți și-i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De-atâtea ori am vrut să-ți adun copiii așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ați vrut!

35Iată însă că vi se lasă casa pustie! Vă spun că nu Mă veți mai vedea până (va veni vremea când) d  veți zice: „Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului!“ e 

Copyright information for NTLR