a+ 17:2 Este vorba, cel mai probabil, despre ucenici (vezi 10:21; Mc. 10:24 )
b+ 17:3 Unele mss, nu foarte importante, adaugă: împotriva ta
c+ 17:9 Unele dintre cele mai importante mss nu conțin aceste cuvinte
d+ 17:12 Termenul grecesc poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra; peste tot în acest capitol
e+ 17:14 Vezi Lev. 14:1-32
f+ 17:16 Vezi nota de la 9:52
g+ 17:21 Sau: înăuntrul
h+ 17:24 Câteva mss importante nu conțin aceste cuvinte, care apar însă în cele mai importante mss
i+ 17:32 O aluzie la Gen. 19:26
j+ 17:36 Cele mai importante mss nu conțin acest verset, care cel mai probabil a fost adăugat pe baza lui Mt. 24:40

Luke 17

Despre păcat, credință și datorie

Le-a zis apoi ucenicilor Săi: „Este imposibil să nu vină pricini de păcătuire, dar vai de cel prin care vin!

Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare, decât să facă pe vreunul din acești micuți a  să păcătuiască!

Luați seama la voi înșivă! Dacă fratele tău păcătuiește b , mustră-l, iar dacă se pocăiește, iartă-l!

Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori se întoarce la tine și zice: «Mă pocăiesc!», tu să-l ierți!“

Apostolii I-au zis Domnului: – Mărește-ne credința!

Domnul le-a răspuns: – Dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați zice acestui dud: „Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare!“, iar el v-ar asculta!

Cine dintre voi care are un sclav ce ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: „Vino îndată și așază-te să mănânci!“?!

Nu-i va zice mai degrabă: „Pregătește-mi să mănânc și încinge-te să-mi slujești câtă vreme mănânc și beau eu, iar după aceea vei mânca și vei bea și tu!“?!

Va trebui el oare să-i fie recunoscător sclavului său pentru că a făcut ceea ce-i poruncise? (Nu cred) c .

10 Tot așa și voi: când faceți tot ceea ce vi s-a poruncit, să ziceți: „Suntem niște sclavi nevrednici de laudă; am făcut ceea ce eram datori să facem.“

Isus curăță zece leproși

11 În drum spre Ierusalim, El a trecut printre Samaria și Galileea.

12 În timp ce intra într-un sat, L-au întâlnit zece leproși d . Ei au stat la distanță

13 și și-au ridicat glasul zicând: – Stăpâne Isus, ai milă de noi!

14 Când i-a văzut, Isus le-a zis: – Duceți-vă și arătați-vă preoților! e Și, în timp ce se duceau, au fost curățiți.

15 Unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, s-a întors slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare.

16 El a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Isus și I-a mulțumit. Era samaritean f .

17 Isus a zis: „Oare nu zece au fost curățiți?! Unde sunt ceilalți nouă?

18 Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?“

19 Apoi i-a zis: „Ridică-te și du-te; credința ta te-a vindecat!“

Venirea Împărăției lui Dumnezeu și a Fiului Omului

20 Fiind întrebat de către farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, Isus le-a răspuns: „Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să fie observată

21 și nici nu se va zice: «Iat-o aici!» sau «Iat-o acolo!», pentru că Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul g  vostru!“

22 Le-a zis apoi ucenicilor: – Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului, dar n-o veți vedea!

23 Vă vor zice: „Iată-L aici!“ sau „Iată-L acolo!“ Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați!

24 Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa) h !

25 Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație.

26 Așa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului.

27 Oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când Noe a intrat în arcă și a venit potopul și i-a distrus pe toți.

28 Va fi la fel cum s-a întâmplat și în zilele lui Lot: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau,

29 dar, în ziua când Lot a ieșit din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a distrus pe toți.

30 Tot așa va fi și atunci când se va arăta Fiul Omului.

31 În ziua aceea, cel ce va fi pe acoperișul casei și va avea lucrurile în casă, să nu coboare să le ia, iar cel ce va fi la câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă la ce a rămas în urmă!

32 Aduceți-vă aminte de soția lui Lot! i 

33 Oricine caută să-și scape viața o va pierde, dar cel care și-o va pierde o va păstra.

34 Vă spun că, în noaptea aceea, din doi care vor fi într-un pat, unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat.

35 Două femei vor măcina împreună – una va fi luată, iar cealaltă va fi lăsată.

36 (Doi bărbați vor fi la câmp – unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat.“) j 

37 Ei L-au întrebat: – Unde, Doamne? Isus le-a răspuns: – Unde va fi trupul, acolo se vor aduna și vulturii!

Copyright information for NTLR