a+ 4:2 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniato r; peste tot în carte
b+ 4 : 3 Sau: Dat fiind că, în ideea că diavolul nu pune la îndoială identitatea lui Isus; și în v. 9
c+ 4:4 Unele mss nu conțin aceste cuvinte
d+ 4:4 Vezi Deut. 8:3
e+ 4:8 Vezi Deut. 6:13
f+ 4:10-11 Vezi Ps. 91:11-12
g+ 4:12 Vezi Deut. 6:16
h+ 4:15 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunității, loc public de rugăciune, de închinare și de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puțin zece bărbați. Ca instituție, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr. ); peste tot în carte
i+ 4:18 Sau: Evanghelia
j+ 4:18-19 Vezi Is. 61:1-2. Textul din Isaia trimite la anul de veselie sau anul jubiliar (vezi Lev. 25:8-55 ), an în care sclavii erau eliberați, datoriile erau anulate și fiecare își primea înapoi proprietatea pierdută
k+ 4:23 Sau: Dovedește-ne că ceea ce spui este adevărat!
l+ 4:24 Este același termen grecesc, dektos, care a fost tradus în v. 19 cu îndurare ( dekton ), fiind probabil un joc de cuvinte
m+ 4:27 Termenul grecesc poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra
n+ 4:41 Unele mss conțin: Tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu! Pentru Fiul lui Dumnezeu, vezi Ps. 2:7
o+ 4:43 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor; peste tot în carte
p+ 4:44 Nu neapărat cu referire la regiunea cu același nume, ci la Iudeea ca patrie a iudeilor; unele mss conțin: din Galileea; altele conțin: sinagogile iudeilor.

Luke 4

Ispitirile lui Isus

Plin de Duhul Sfânt, Isus S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie,

fiind ispitit de diavol a  timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea, iar la sfârșitul lor a flămânzit.

Diavolul I-a zis: – Dacă b  ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să devină pâine!

Însă Isus i-a răspuns: – Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, (ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu!) c d 

Atunci diavolul L-a dus sus, într-un loc înalt, și I-a arătat într-o clipă toate regatele lumii.

Apoi I-a zis: – Ție Îți voi da autoritatea tuturor acestora și gloria lor, căci mie mi-a fost dată, iar eu o dau cui vreau.

Deci, dacă te închini înaintea mea, toată va fi a Ta!

Isus i-a răspuns: – Este scris: „Domnului, Dumnezeul tău, să I te închini și numai Lui să-I slujești!“ e 

Apoi L-a dus la Ierusalim, L-a pus să stea pe streașina Templului și I-a zis: – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici,

10 căci este scris: „El va da porunci îngerilor Săi cu privire la Tine, ca să Te păzească!“

11 și „Ei Te vor purta pe brațele lor, ca nu cumva să-Ți lovești piciorul de vreo piatră!“ f 

12 Isus i-a răspuns: – S-a zis: „Să nu-L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău!“ g 

13 După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El până la o vreme anume.

Începutul lucrării lui Isus în Galileea

14 Isus S-a întors în Galileea, în puterea Duhului Sfânt. Și vestea despre El s-a răspândit prin toată regiunea dimprejur.

15 El dădea învățătură în sinagogile h  lor și era lăudat de toți.

Necredința celor din Nazaret

16 A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul Său, a intrat în sinagogă în ziua de Sabat și S-a ridicat să citească.

17 I s-a dat sulul profetului Isaia. Când a desfășurat sulul, a găsit locul unde era scris:

18 „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună i . El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea și orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriți

19 și să vestesc anul de îndurare al Domnului!“ j 

20 Apoi a înfășurat sulul la loc, i l-a dat înapoi slujitorului și S-a așezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau ațintiți asupra Lui.

21 El a început să le vorbească astfel: „Astăzi a fost împlinit acest pasaj din Scriptură în auzul urechilor voastre.“

22 Toți Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura Lui și se întrebau: „Oare nu este Acesta fiul lui Iosif?“

23 El le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veți spune proverbul acesta: «Doctore, vindecă-te pe tine însuți! k  Fă și aici, în patria Ta, tot ceea ce am auzit că s-a întâmplat în Capernaum!»

24 Dar adevărat vă spun, a mai zis El, că nici un profet nu este acceptat l  în patria lui!

25 Vă spun adevărul: în zilele lui Ilie, atunci când a fost încuiat cerul timp de trei ani și șase luni și a fost o mare foamete în toată țara, erau multe văduve în Israel,

26 dar Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, decât la o văduvă din Sarepta Sidonului.

27 Și pe vremea profetului Elisei erau mulți leproși m  în Israel, dar nici unul dintre ei n-a fost curățit, decât sirianul Naaman.“

28 Când au auzit aceste cuvinte, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie.

29 S-au ridicat, L-au scos în afara cetății și L-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care era construită cetatea lor, ca să-L arunce jos.

30 Însă El a trecut prin mijlocul lor și a plecat.

31 S-a dus în Capernaum, o cetate din Galileea, și, în ziua de Sabat, a început să dea învățătură.

32 Oamenii se mirau de învățătura Lui, întrucât cuvântul Lui avea autoritate.

33 În sinagogă era un om care avea un duh de demon necurat. El a strigat cu glas tare:

34 – Ha! Ce avem noi de-a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu Cine ești: Sfântul lui Dumnezeu!

35 Isus l-a mustrat zicându-i: – Taci și ieși afară din el! Demonul l-a aruncat la pământ în mijlocul lor și a ieșit din el fără să-i facă vreun rău.

36 Toți au fost cuprinși de uimire și se întrebau unii pe alții: „Ce înseamnă învățătura aceasta? El poruncește cu autoritate și cu putere duhurilor necurate, iar ele ies afară!“

37 Și I s-a dus vestea în orice loc din regiune.

38 S-a ridicat și, după ce a ieșit din sinagogă, S-a dus acasă la Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare și ei L-au rugat pentru ea.

39 El S-a aplecat asupra ei, a mustrat febra, și febra a lăsat-o, iar ea s-a ridicat imediat și a început să le slujească.

40 După apusul soarelui, toți cei care aveau bolnavi de diferite boli i-au adus la Isus, iar El Și-a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i-a vindecat.

41 De asemenea, din mulți ieșeau demoni, care strigau și ziceau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu!“ n  El îi certa și nu le dădea voie să vorbească, pentru că ei știau că El este Cristosul.

42 Când se crăpa de ziuă, Isus a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Mulțimile au început să-L caute și au ajuns până la El. Ei încercau să-L oprească, ca să nu plece de la ei,

43 însă El le-a zis: „Trebuie să predic și în alte cetăți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu o , căci pentru aceasta am fost trimis.“

44 Și a continuat să predice în sinagogile din Iudeea p .

Copyright information for NTLR