a+ 6:3 Vezi 1 Sa m. 21:1-7
b+ 6:11 Sau: prostie; termenul poate reda o mânie fără sens, nejustificată, și chiar prostească
c+ 6:13 Apostol înseamnă Cineva trimis ( cu o misiune specială )
d+ 6:14 Bartolomeu (aramaică: fiul lui Tolmai ) poate fi un alt nume al lui Natanael ( In. 1:45-51 ), care nu este menționat aici
e+ 6:15 Termenul indică probabil faptul că Simon a aparținut grupării zeloșilor/zeloților, o grupare revoluționară care se opunea în mod violent stăpânirii romane, însă este posibil ca termenul să indice doar temperamentul zelos al lui Simon
f+ 6:16 Un alt nume al lui Tadeu (vezi Mt. 10:3; Mc. 3:18 )
g+ 6:29 Vezi nota de la 3:11
h+ 6:32 Vezi nota de la 5:30; și în vs. 33, 34
i+ 6:48 Unele mss conțin: construită pe stâncă

Luke 6

Isus, Domn al Sabatului

Într-o zi de Sabat, Isus trecea printre lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile și mâncau boabele.

Unii dintre farisei le-au zis: – De ce faceți ce nu este voie în ziua de Sabat?

Isus le-a răspuns: – N-ați citit ce a făcut David a  atunci când i s-a făcut foame, atât lui cât și celor ce erau cu el?

Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu și a luat și a mâncat pâinile prezentării, pe care nu este voie să le mănânce decât preoții, și cum a dat și celor ce erau cu el?

Apoi le-a zis: – Fiul Omului este Domn și al Sabatului!

Într-o altă zi de Sabat, a intrat în sinagogă și a început să dea învățătură. Acolo se afla un om a cărui mână dreaptă era uscată.

Cărturarii și fariseii Îl urmăreau să vadă dacă vindecă în ziua de Sabat, ca să găsească astfel o acuzație împotriva Lui.

El însă le știa gândurile, așa că i-a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică-te și stai în mijloc!“ El s-a ridicat și a stat acolo.

Apoi Isus le-a zis lor: „Vă întreb: este voie în ziua de Sabat să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viață sau s-o distrugi?“

10 Și-a rotit privirea peste toți și apoi i-a zis omului: „Întinde-ți mâna!“ El a făcut întocmai și mâna lui a fost vindecată.

11 Atunci ei s-au umplut de mânie b  și au început să discute unii cu alții despre ce I-ar putea face lui Isus.

Alegerea celor doisprezece apostoli

12 Într-una din zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

13 Când s-a făcut zi, i-a chemat pe ucenicii Săi și a ales doisprezece dintre ei, pe care i-a numit apostoli c .

14 Aceștia sunt: Simon, pe care l-a numit Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov; Ioan; Filip; Bartolomeu d ;

15 Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Simon, numit Zelotul e ;

16 Iuda f , fiul lui Iacov; și Iuda Iscarioteanul, cel care a ajuns trădător.

Fericiri și vaiuri

17 A coborât cu ei și S-a oprit pe un loc neted, împreună cu o mare mulțime de ucenici de-ai Săi și cu o mare mulțime de oameni din toată Iudeea, din Ierusalim și din regiunea de coastă a Tirului și a Sidonului,

18 care veniseră să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați

19 și toată mulțimea încerca să-L atingă, pentru că din El ieșea o putere care-i vindeca pe toți.

20 Isus Și-a ridicat privirea spre ucenicii Lui și le-a zis: „Ferice de voi, cei săraci, căci a voastră este Împărăția lui Dumnezeu!

21 Ferice de voi, care acum sunteți flămânzi, căci voi veți fi săturați! Ferice de voi, care acum plângeți, căci voi veți râde!

22 Ferice de voi când oamenii vă urăsc, vă exclud dintre ei, vă insultă și resping numele vostru ca pe ceva rău, din pricina Fiului Omului!

23 Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că iată, răsplata voastră este mare în cer! Căci tot așa făceau și strămoșii voștri cu profeții!

24 Dar vai de voi, cei bogați, căci voi v-ați primit mângâierea!

25 Vai de voi, cei care acum sunteți sătui, căci voi veți flămânzi! Vai de voi, cei care râdeți acum, căci voi veți jeli și veți plânge!

26 Vai de voi, când toți oamenii vă vor vorbi de bine, căci tot așa au făcut și strămoșii voștri cu falșii profeți!

Iubirea dușmanilor

27 Eu însă vă spun, vouă, celor ce ascultați: iubiți-vă dușmanii, faceți-le bine celor ce vă urăsc,

28 binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă și rugați-vă pentru cei ce se poartă urât cu voi!

29 Celui ce te lovește peste un obraz, întoarce-i-l și pe celălalt! Pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și tunica g !

30 Oricui îți cere, dă-i, iar de la cel ce-ți ia din bunurile tale, nu le mai cere înapoi!

31 Așa cum ați dori să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel!

32 Dacă-i iubiți doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Căci și păcătoșii h  îi iubesc pe cei care-i iubesc pe ei!

33 Și dacă le faceți bine doar celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac la fel!

34 Iar dacă-i împrumutați doar pe cei de la care sperați să primiți înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii îi împrumută pe păcătoși ca să primească înapoi la fel!

35 Voi însă iubiți-vă dușmanii, faceți bine și împrumutați fără să mai așteptați nimic în schimb! Astfel răsplata voastră va fi mare și veți fi fii ai Celui Preaînalt, căci El este bun și cu cei nerecunoscători și răi!

36 Fiți milostivi, tot așa cum și Tatăl vostru este milostiv!

Paiul și bârna

37 Nu judecați și nu veți fi judecați! Nu condamnați și nu veți fi condamnați! Iertați și veți fi iertați!

38 Dați și vi se va da! O măsură plină, îndesată, clătinată și care se revarsă, va fi pusă în poala voastră. Căci cu ce măsură măsurați, vi se va măsura.“

39 Le-a spus apoi și o pildă: „Oare poate un orb să călăuzească un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?

40 Un ucenic nu este mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic pregătit va fi ca învățătorul lui.

41 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu observi bârna din ochiul tău?

42 Sau cum poți să-i spui fratelui tău: «Frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi!», fără să vezi însă bârna din ochiul tău? Ipocritule! Scoate mai întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea clar să scoți paiul din ochiul fratelui tău!

Să recunoști „pomul“ după „roade“

43 Nu este nici un pom bun care să facă roade stricate și nici un pom stricat care să facă roade bune.

44 Căci fiecare pom se recunoaște după propriile lui roade. Din mărăcini, oamenii nu culeg smochine și din ciulini, ei nu culeg struguri!

45 Omul bun scoate ce este bun din vistieria bună a inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău din inima lui cea rea. Căci din belșugul inimii vorbește gura!

Casa zidită pe stâncă

46 De ce-Mi ziceți: «Doamne, Doamne!» și nu faceți ce spun Eu?

47 Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele și le împlinește:

48 este asemenea unui om care, atunci când a construit o casă, a săpat adânc și i-a pus temelia pe stâncă. Când a venit șuvoiul de apă, torentul a izbit în casa aceea și n-a putut s-o clatine, pentru că fusese construită bine i .

49 Însă cel ce aude și nu împlinește, este asemenea unui om care a construit o casă direct pe pământ, fără temelie. Când torentul a izbit în ea, casa s-a prăbușit imediat și distrugerea acelei case a fost groaznică.“

Copyright information for NTLR