a+ 10:1 Unele mss conțin: șaptezeci; și în v. 17
b+ 10:15 Gr.: Hades; cele două versuri fac trimitere la Isaia 14:13, 15
c+ 10:18 Termen împrumutat din ebraică, însemnând Vrăjmaș sau Acuzator
d+ 10:27 Vezi Deut. 6:5; TM conține: inima, sufletul, puterea; unele mss ale LXX adaugă și mintea în Deut. 6:5; vezi Mc. 12:30, unde sunt toate patru
e+ 10:27 Vezi Lev. 19:18
f+ 10:30 Un drum de aproximativ 27 km, coborând de la aproximativ 850 m deasupra nivelului mării la aproximativ 260 m sub nivelul mării, un drum ce traversa un teritoriu stâncos și pustiu, un adăpost veritabil pentru bandele de tâlhari
g+ 10:33 Vezi nota de la 9:52
h+ 10:35 Vezi nota de la 7:41
i+ 10:42 Unele mss conțin: însă doar câteva lucruri sunt necesare – sau numai unul!

Luke 10

Trimiterea celor șaptezeci și doi

1După toate acestea, Domnul a rânduit alți șaptezeci și doi ade oameni și i-a trimis, doi câte doi, să se ducă înaintea Lui în orice cetate și în orice loc pe unde urma să meargă El.

2El le-a zis: „Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini! Rugați-L deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul Său!

3Duceți-vă! Iată, eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor!

4Să nu luați cu voi nici pungă cu bani, nici traistă, nici sandale și să nu salutați pe nimeni pe drum!

5În orice casă intrați, să spuneți mai întâi: «Pacea să fie peste această casă!»

6Dacă se află acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, dar dacă nu, se va întoarce la voi.

7Rămâneți în casa aceea și mâncați și beți ce vă vor da, căci vrednic este lucrătorul de plata lui! Să nu vă mutați dintr-o casă într-alta!

8În orice cetate în care intrați și oamenii vă primesc, să mâncați ce vi se va pune înainte!

9Vindecați-i pe cei bolnavi de acolo și spuneți-le: «Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi!»

10Dacă însă în cetatea în care intrați, oamenii nu vă primesc, să ieșiți pe străzile ei și să ziceți:

11«Ne ștergem până și praful care ni s-a adunat pe picioare în cetatea voastră, camărturie împotriva voastră! Totuși, să știți că Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat!»

12Vă spun că în ziua aceea va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea!

13Vai de tine, Horazin! Vai de tine, Betsaida! Căci dacă ar fi avut loc în Tir și Sidon minunile care au avut loc în voi, de multă vreme s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă!

14Dar la judecată va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi!

15Iar tu, Capernaum, vei fi înălțat oare până la cer? Nu, ci vei coborî până în Locuința Morților b!

16Cel ce vă ascultă pe voi, Mă ascultă pe Mine și cel ce vă respinge pe voi, Mă respinge pe Mine, iar cel ce Mă respinge pe Mine Îl respinge pe Cel Ce M-a trimis pe Mine.“

17Cei șaptezeci și doi s-au întors plini de bucurie și I-au zis: – Doamne, chiar și demonii ni se supun în Numele Tău!

18Însă El le-a zis: – L-am văzut pe Satan c căzând din cer ca un fulger.

19Iată, v-am dat autoritate să călcați peste șerpi, peste scorpioni și peste toată puterea dușmanului, și nimic nu vă va răni!

20Totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vi se supun, ci bucurați-vă de faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri!

21În ceasul acela, Isus s-a bucurat nespus în Duhul Sfânt și a zis: „Îți mulțumesc, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit copilașilor! Da, Tată, pentru că așa Ți-a plăcut Ție...“

22„Toate lucrurile Mi-au fost încredințate Mie de către Tatăl Meu. Nimeni nu cunoaște cine este Fiul, în afară de Tatăl, sau cine este Tatăl, în afară de Fiul și de cel căruia vrea Fiul să i-L descopere.“

23Apoi S-a întors spre ucenici și le-a zis doar lor: „Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi!

24Vă spun că mulți profeți și regi au dorit să vadă ceea ce vedeți voi, dar n-au văzut, și să audă ceea ce auziți voi, dar n-au auzit!“

Pilda samariteanului milostiv

25Chiar atunci un expert în Lege s-a ridicat să-L pună la încercare pe Isus și L-a întrebat: – Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică?

26Isus i-a răspuns: – Ce este scris în Lege? Ce citești acolo?

27El I-a zis: – „Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta d și pe semenul tău ca pe tine însuți!“ e

28Isus i-a zis: – Ai răspuns corect. Fă așa și vei trăi!

29Dar el, care voia să se justifice, L-a întrebat pe Isus: – Și cine este semenul meu?

30Isus i-a răspuns: – Un om care cobora de la Ierusalim la Ierihon f a căzut în mâinile tâlharilor. Ei l-au dezbrăcat, l-au bătut zdravăn și apoi au plecat, lăsându-l pe jumătate mort.

31Din întâmplare, pe acel drum cobora un preot. Dar când l-a văzut, preotul a trecut înainte, ocolindu-l.

32Tot așa și un levit, când a ajuns în locul acela și l-a văzut, a trecut înainte ocolindu-l.

33Însă un samaritean g, care călătorea și el pe acolo, când a ajuns în dreptul lui și l-a văzut, i s-a făcut milă de el.

34S-a apropiat, i-a bandajat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin. Apoi l-a pus pe propriul lui animal de povară, l-a dus la un han și a continuat să-l îngrijească.

35În ziua următoare, a scos doi denari h, i-a dat hangiului și i-a zis: „Ai grijă de el, iar când mă voi întoarce, îți voi plăti eu orice vei mai cheltui în plus!“

36Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost semenul celui căzut în mâinile tâlharilor?

37El I-a răspuns: – Cel ce și-a făcut milă de el. Isus i-a zis: – Du-te și fă și tu la fel!

Acasă la Marta și Maria

38În timp ce-și continuau călătoria, Isus a intrat într-un sat oarecare. Acolo, o femeie, pe nume Marta, L-a primit în casa ei.

39Ea avea o soră, numită Maria. Aceasta s-a așezat la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui.

40Marta însă era copleșită de atât de multă slujire. Ea a venit și a zis: – Doamne, nu-Ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Spune-i deci să mă ajute!

41Domnul însă i-a răspuns: – Marta, Marta, tu te îngrijorezi și te necăjești cu privire la multe lucruri,

42însă doar unul este necesar! i Căci Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua!

Copyright information for NTLR