a+ 19:4 O specie de copac care seamănă atât cu smochinul, cât și cu dudul; un copac solid, cu ramuri multe și aproape de pământ
b+ 19:12 Pilda se baza pe niște realități istorice ale epocii: Irod cel Mare ( 37-4 î.Cr. ) a trebuit să facă o călătorie la Roma, pentru a fi încoronat rege al Iudeii în 40 î.Cr., începând să domnească abia în 37 î.Cr.; pilda însă vorbește despre Isus Cristos, care era pe punctul de a pleca, întorcându-se apoi ca Rege
c+ 19:13 O mină avea 100 de drahme, echivalentul a peste 100 de denari (pentru denar, vezi nota de la 7:41 ); peste tot în capitol
d+ 19:14 O astfel de situație s-a petrecut cu 30 de ani înainte, în cazul lui Arhelau, fiul lui Irod cel Mare
e+ 19:25 Câteva mss nu conțin acest verset, probabil pentru a se armoniza cu Mt. 25:28-29
f+ 19:35 Intrând în Ierusalim călare pe un măgăruș, Isus demonstra că El este Fiul lui David, Cel C ăruia îi aparținea tronul lui David ( 1 Regi 1:33, 44 ) și că El este Cel despre care vorbiseră profeții ( Zah. 9:9 )
g+ 19:36 Omagiu adus unui rege (vezi 2 Regi 9:13 )
h+19:38 Vezi Ps. 118:26
i+19:38 Probabil un citat din Ps. 148:1
j+ 19:40 Probabil cu referire la v. 44 (vezi și Hab. 2:11 ); sau în ideea că până și creația realizează importanța evenimentului, numai fariseii nu
k+ 19:45 Este vorba de Curtea Neamurilor, singurul loc în care cei care nu erau evrei puteau să se închine lui Dumnezeu (vezi Mc. 11:17 )
l+ 19:46 Vezi Is. 56:7
m+ 19:46 Vezi Ier. 7:11
n+ 19:48 Lit.: tot poporul se agăța de ceea ce spunea El

Luke 19

Isus și Zacheu

1Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate.

2Și iată că un om numit Zacheu, care era șeful colectorilor de taxe și era bogat,

3căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din cauza mulțimii, căci era mic de statură.

4Atunci el a alergat înainte și s-a suit într-un sicomor a ca să-L vadă, căci pe drumul acela urma să treacă.

5Când a ajuns Isus în locul acela, s-a uitat în sus și i-a zis: – Zacheu, dă-te jos repede, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!

6Zacheu s-a dat repede jos din copac și L-a primit cu bucurie.

7Când au văzut acest lucru, toți au început să murmure și să zică: „A intrat să poposească la un om păcătos!“

8Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și I-a zis: – Iată, Doamne, jumătate din posesiunile mele le dau celor săraci, iar dacă am înșelat pe cineva cu ceva îi dau înapoi de patru ori mai mult!

9Isus i-a zis: – Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, deoarece și el este un fiu al lui Avraam!

10Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.

Pilda celor zece mine

11În timp ce ascultau aceste lucruri, El a continuat prin a le spune o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, iar ei credeau că Împărăția lui Dumnezeu urma să se arate imediat.

12Așadar le-a zis: „Un nobil a plecat într-o țară îndepărtată ca să preia un regat și apoi să se întoarcă. b

13I-a chemat pe zece dintre sclavii lui, le-a dat zece mine c și le-a zis: «Folosiți-le în negoț până când mă întorc eu!»

14Dar cetățenii lui îl urau și au trimis în urma lui o delegație să spună: «Nu vrem ca acest om să fie rege peste noi!» d

15La întoarcerea sa, după ce a preluat regatul, a spus să fie chemați sclavii aceia, cărora le dăduse banii, ca să afle cât au câștigat.

16Primul a venit zicând: – Stăpâne, mina ta a mai adus încă zece mine!

17Stăpânul i-a zis: – Bine, sclav bun! Pentru că ai fost credincios în lucruri mici, primește autoritate peste zece cetăți!

18A venit al doilea și a zis: – Mina ta, stăpâne, a mai adus cinci!

19Stăpânul i-a zis și acestuia: – Primește și tu autoritate peste cinci cetăți!

20Un altul a venit și a zis: – Stăpâne, iată-ți mina! Am ținut-o învelită într-un ștergar,

21căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, care iei ceea ce n-ai pus și seceri ceea ce n-ai semănat!

22Stăpânul i-a zis: – Sclav rău, te voi judeca după cuvintele tale! Știai că sunt un om aspru, care iau ceea ce n-am pus și secer ceea ce n-am semănat?

23Atunci de ce n-ai pus banii la bancă, pentru ca, la întoarcere, să strâng cu dobândă?!

24Și le-a zis celor care stăteau acolo: – Luați-i mina și dați-i-o celui ce are zece mine.

25Ei au zis: – Stăpâne, el are zece mine! e

26Vă spun că oricui are, i se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are!

27Cât despre acei dușmani ai mei, care n-au vrut să domnesc eu peste ei, aduceți-i aici și omorâți-i în fața mea!“

Intrarea triumfală în Ierusalim

28După ce a spus aceste lucruri, a pornit în frunte, îndreptându-se spre Ierusalim.

29Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, lângă muntele numit „al Măslinilor“, i-a trimis pe doi dintre ucenici,

30spunându-le: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră și, în timp ce intrați în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-l!

31Dacă vă va întreba cineva: «De ce-l dezlegați?», să-i spuneți: «Domnul are nevoie de el!»“

32Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit totul așa cum le spusese Isus.

33În timp ce dezlegau măgărușul, stăpânii acestuia i-au întrebat: – De ce dezlegați măgărușul?

34Ei au răspuns: – Domnul are nevoie de el!

35Și l-au adus la Isus. Apoi și-au aruncat hainele peste măgăruș și L-au așezat pe Isus deasupra lui f.

36În timp ce El mergea, oamenii își așterneau hainele pe drum g.

37Când S-a apropiat deja de povârnișul dinspre Muntele Măslinilor, toți cei din mulțimea ucenicilor, plini de bucurie, au început să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.

38Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul Care vine în Numele Domnului! hPace în cer și slavă în locurile preaînalte!“ i

39Unii dintre fariseii din mulțime I-au zis: – Învățătorule, mustră-Ți ucenicii!

40El a răspuns: – Vă spun că, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga j!

41Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea.

42El a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta lucrurile care-ți puteau aduce pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi!

43Vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor ridica rampe de asalt împotriva ta, te vor înconjura și te vor asedia din toate părțile!

44Te vor strivi de pământ pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale!“

Isus alungă negustorii din Templu

45A intrat în Templu k și a început să-i scoată afară pe cei ce vindeau acolo,

46spunându-le: „Este scris: «Casa Mea va fi o casă de rugăciune», ldar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari!“ m

47Isus dădea în fiecare zi învățătură în Templu. Conducătorii preoților, cărturarii și fruntașii poporului căutau să-L omoare,

48dar nu știau cum să facă, pentru că tot poporul se ținea lipit de El, ascultându-L n.

Copyright information for NTLR