a+ 20:9 Vezi Is. 5:1-7
b+ 20:16 Sau: Doamne ferește!
c+ 20:17 Vezi Ps. 118:22
d+ 20:22 Vezi nota de la 2:1; și în vs. 24, 25
e+ 20:24 Moneda romană cea mai comună în acele vremuri; pe o parte avea chipul împăratului roman iar pe cealaltă o inscripție care susținea că acesta este divin; pentru valoarea denarului, vezi nota de la 7:41
f+ 20:25 Probabil o aluzie la pretenția afirmației de pe reversul monedei; vezi nota de la 20:24
g+ 20:27 Saducheii formau gruparea cea mai influentă pe plan politic, membrii ei făcând parte din familiile preoțești; respectau legea scrisă, însă respingeau învățăturile despre înviere, îngeri și duhuri (vezi F.A. 23:8 )
h+ 20:28 Vezi Deut. 25:5-6; în cf. cu legea leviratului (lat.: levir, „cumnat“), fiul care avea să se nască era moștenitorul celui decedat, pentru a-i duce numele mai departe, pentru a nu înstrăina posesiunea familiei și pentru a-i asigura văduvei un trai liniștit
i+ 20:34 Lit.: fiii; idiom ebraic, păstrat și în NT, care specifică apartenența la o anumită categorie; și în v. 36
j+ 20:37 Vezi Ex. 3:6
k+ 20:42 În TM cuvintele pentru Domnul sunt diferite: Domnul ( YHWH ) i-a zis Stăpânului ( Adoni ) meu; în textul grecesc: Domnul ( Kurios ) i-a zis Domnului ( Kurios ) meu
l+ 20:43 Termenul se referă la scăunașul pe care un rege își odihnea picioarele, atunci când ședea pe tron (vezi 2 Cron. 9:18; Ps. 110:1 )
m+ 20:43 Vezi Ps. 110:1

Luke 20

Autoritatea lui Isus

1Într-una din zile, în timp ce Isus dădea învățătură poporului în Templu și vestea Evanghelia, au venit conducătorii preoților și cărturarii împreună cu bătrânii

2și L-au întrebat: – Spune-ne, cu ce autoritate faci aceste lucruri și cine Ți-a dat această autoritate?

3El le-a răspuns: – Vă voi pune și Eu o întrebare. Spuneți-Mi:

4botezul lui Ioan era din cer sau de la oameni?

5Ei au început să discute între ei și să zică: „Dacă vom răspunde: «Din cer!», ne va întreba: «Atunci de ce nu l-ați crezut?»,

6iar dacă vom răspunde: «De la oameni!», tot poporul ne va ucide cu pietre, fiindcă este convins că Ioan a fost un profet.“

7Așa că I-au răspuns că nu știu de unde era.

8Atunci și Isus le-a zis: – Nici Eu nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri.

Pilda vierilor

9Apoi a început să spună poporului următoarea pildă: „Un om a plantat o vie a, a arendat-o unor viticultori și a plecat într-o călătorie pentru o vreme îndelungată.

10La vremea roadelor a trimis un sclav la viticultori, ca să-i dea partea cuvenită din rodul viei. Viticultorii însă l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale.

11A mai trimis un alt sclav, dar și pe acela l-au bătut, l-au înjosit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale.

12A mai trimis un al treilea, dar și pe acesta l-au rănit și l-au aruncat afară.

13Atunci stăpânul viei a zis: «Ce să fac? Îl voi trimite pe fiul meu preaiubit; poate că pe el îl vor respecta!»

14Dar viticultorii, când l-au văzut, și-au zis unii altora: «Acesta este moștenitorul! Să-l omorâm pentru ca moștenirea să fie a noastră!»

15Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Așadar, ce le va face stăpânul viei?

16Va veni și-i va nimici pe viticultorii aceia, iar via o va da altora.“ Când au auzit ei aceste cuvinte, au zis: „Să nu se întâmple una ca asta!“ b

17Dar El i-a privit și le-a zis: „Atunci ce înseamnă următorul pasajunde a fost scris: «Piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului.» c?

18Oricine cade peste piatra aceea va fi sfărâmat în bucăți, iar pe acela peste care cade ea, îl va zdrobi.“

19Chiar în ceasul acela cărturarii și conducătorii preoților au căutat să pună mâna pe El, dar le-a fost frică de popor; căci ei știau că împotriva lor spusese Isus această pildă.

Tributul datorat Cezarului

20Au început să-L urmărească îndeaproape și au trimis niște spioni, care se prefăceau că sunt oameni drepți, ca să-L prindă cu vorba și să-L poată da astfel pe mâna puterii și autorității guvernatorului.

21Aceștia L-au întrebat: – Învățătorule, știm că vorbești și-i înveți pe oameni corect, că nu ești părtinitor, ci îi înveți calea lui Dumnezeu în adevăr.

22Se cuvine să plătim tribut Cezarului d sau nu?

23El însă și-a dat seama de viclenia lor și le-a zis:

24– Arătați-mi un denar e! Chipul și inscripția de pe el, ale cui sunt? – Ale Cezarului, au răspuns ei.

25El le-a zis: – Așadar, dați Cezarului ce este al Cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu! f

26Astfel ei n-au putut să-L prindă cu vorba în fața poporului și, mirați de răspunsul Lui, au tăcut.

Despre înviere

27Apoi au venit la El niște saduchei g, care zic că nu există înviere, și L-au întrebat:

28– Învățătorule, Moise ne-a scris că dacă fratele cuiva moare fără să aibă copii și-i rămâne astfel doar soția, fratele acestuia trebuie să se căsătorească cu văduva și să-i ridice un urmaș fratelui său. h

29Erau șapte frați. Primul și-a luat o soție, dar a murit fără să aibă copii.

30Cu al doilea s-a întâmplat la fel.

31Al treilea s-a căsătorit și el cu văduva și tot așa toți cei șapte; și au murit fără să aibă copii.

32Femeia a murit ultima dintre toți.

33Deci, la înviere, soția căruia dintre ei va fi femeia? Căci toți șapte au avut-o de soție!

34Isus le-a răspuns: – Copiii i veacului acestuia se însoară și se mărită,

35dar cei care vor fi considerați vrednici să aibă parte de veacul acela și de învierea dintre cei morți nici nu se vor mai însura, nici nu se vor mai mărita,

36căci ei nu mai pot muri pentru că sunt ca îngerii și sunt fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.

37Iar cuprivire la faptul că cei morți sunt înviați, însuși Moise a făcut cunoscut acest lucru, acolo unde scrie despre tufiș, când vorbește despre Domnul ca fiind Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov j.

38Ori El nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii.

39Atunci unii dintre cărturari I-au zis: – Învățătorule, bine ai zis!

40Căci nu mai îndrăzneau să-I pună nici o întrebare.

Al cui fiu este Cristos?

41El însă i-a întrebat: – Cum de zic ei despre Cristos că este fiul lui David?

42Căci David însuși, în cartea Psalmilor, spune: „Domnul I-a zis Domnului meu k: «Șezi la dreapta Mea,

43până voi face din dușmanii Tăi așternut l al picioarelor Tale!»“ m

44Așadar, David Îl numește „Domn“; deci cum este El fiul lui?

45Apoi le-a vorbit ucenicilor în auzul întregului popor:

46„Păziți-vă de cărturari, cărora le place să umble în robe lungi și care iubesc să fie salutați prin piețe și să li se dea scaunele de onoare în sinagogi și locurile de onoare la mese.

47Ei devorează casele văduvelor și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. Aceștia vor primi o condamnare mult mai mare.“

Copyright information for NTLR