a+ 21:1 Cu referire la locul unde se aflau cutiile pentru daruri, daruri ce luau drumul vistieriei; Mișna (culegere de texte legislative, reflectând cinci secole de tradiție: 300 î.Cr.-200 d.Cr. ) atestă existența a 13 astfel de cutii în Templu
b+ 21:2 Un lepton era a 128-a parte dintr-un denar (pentru denar vezi nota de la 7:41 )
c+ 21:5 Cf. i storicului iudeu Flavius Josefus ( sec. I d.Cr. ), Templul era construit din pietre masive de marmură albă și în unele locuri era placat cu aur ( Antich. 15.11.3; Ist. Răzb., 5.5.6)
d+ 21:5 Cf. lui Josefus, pietrele Templului aveau o lungime de aproximativ 12 m, o lățime de aproximativ 4 m și o înălțime de aproximativ 6 m, fiind din marmură albă. Unele pietre aveau lungimea de 22 m, înălțimea de 2,5 m, și lățimea de 3 m ( Antich., 15.11.3 și Ist. Răzb., 5.5.6)
e+ 21:6 Această predicție s-a împlinit literalmente în anul 70 d.Cr., când romanii au cucerit Ierusalimul și au ars Templul
f+ 21:19 Cele mai multe mss și unele dintre cele mai importante mss conțin imperativul: Prin răbdarea voastră, câștigați-vă sufletele!
g+ 21:25 Vezi Is. 13:9-10; 24:18-20; 34:4; Eze. 32:7-8; Ioel 2:1, 30-31; 3:15
h+ 21:26 O aluzie la Is. 34:4
i+ 21:27 Vezi Dan. 7:13

Luke 21

Văduva săracă și dărnicia ei

1Când Și-a ridicat privirea, i-a văzut pe cei bogați punându-și darurile în vistieria aTemplului.

2A văzut și o văduvă săracă, punând acolo două lepta b.

3Isus a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a pus mai mult decât toți,

4pentru că toți aceștia au pus din abundența lor, dar ea, din sărăcia ei, a pus tot ce avea ca să trăiască.“

Semne ale sfârșitului

5În timp ce unii vorbeau despre Templu, că este împodobit c cu pietre frumoase d și cu daruri, El a zis:

6– Cât despre aceste lucruri pe care le vedeți, vor veni zile când nu va fi lăsată piatră pe piatră; totul va fi dărâmat. e

7Ei L-au întrebat: – Învățătorule, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când urmează să se întâmple acestea?

8El le-a răspuns: – Vedeți să nu fiți duși în rătăcire! Căci vor veni mulți în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Acela!“ și „Vremea se apropie!“ Să nu vă duceți după ei!

9Când veți auzi de războaie și răscoale, să nu vă îngroziți, căci întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârșitul nu va fi imediat.

10Apoi El le-a zis: – Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății.

11Vor fi cutremure mari și foamete, și molime în diverse locuri; vor fi manifestări înspăimântătoare și semne mari din cer.

12Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor persecuta. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în închisori și vă vor duce înaintea regilor și înaintea guvernatorilor din pricina Numelui Meu.

13Vi se va da astfel prilejul să fiți mărturie înaintea lor.

14Hotărâți-vă deci în inimile voastre să nu vă pregătiți mai dinainte apărarea!

15Căci Eu vă voi da cuvinte și o înțelepciune căreia nici unul din potrivnicii voștri nu i se va putea opune și n-o va putea contrazice!

16Veți fi trădați chiar și de părinți, de frați, de rude și de prieteni, iar pe unii dintre voi vă vor da la moarte.

17Și veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu.

18Dar nici un fir de păr din cap nu vi se va pierde.

19Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele f.

20Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de armate, atunci să știți că pustiirea lui este aproape.

21Atunci cei din Iudeea să fugă în munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară, iar cei de pe câmpii să nu intre în el,

22căci acestea sunt zile de răzbunare, ca să se împlinească toate lucrurile care au fost scrise.

23Vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Căci va fi strâmtorare mare peste pământ și urgie peste poporul acesta!

24Vor cădea uciși de ascuțișul sabiei și vor fi duși captivi prin toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către neamuri, până când se vor împlini vremurile neamurilor.

25Vor fi semne în soare, lună și stele, g iar pe pământ va fi suferință printre neamuri, încremenite de urletul mării și al valurilor.

26Oamenii vor leșina de frică în așteptarea lucrurilor care urmează să vină asupra omenirii, căci puterile cerurilor vor fi clătinate h.

27Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, i cu putere și mare slavă.

28Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!

29Le-a spus apoi o pildă: – Uitați-vă la smochin și la toți copacii.

30Când vedeți că deja înfrunzesc, știți că de acum vara este aproape.

31Tot așa și voi, când vedeți că se întâmplă aceste lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape.

32Adevărat vă spun că nu va trece această generație până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri.

33Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Mele nu vor trece!

34Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare, cu beții și cu îngrijorările vieții și astfel ziua aceea să vină asupra voastră pe neașteptate,

35ca o capcană! Căci ea va veni peste toți locuitorii de pe toată fața pământului.

36Vegheați tot timpul, rugându-vă să puteți scăpa de toate aceste lucruri care urmează să se întâmple și să puteți sta în picioare înaintea Fiului Omului!

37În fiecare zi Isus dădea învățătură în Templu, iar în fiecare seară ieșea și-Și petrecea noaptea pe muntele numit „al Măslinilor“.

38Și tot poporul venea dis-de-dimineață la El în Templu, ca să-L asculte.

Copyright information for NTLR