a+ 4:2 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniato r; peste tot în carte
b+ 4 : 3 Sau: Dat fiind că, în ideea că diavolul nu pune la îndoială identitatea lui Isus; și în v. 9
c+ 4:4 Unele mss nu conțin aceste cuvinte
d+ 4:4 Vezi Deut. 8:3
e+ 4:8 Vezi Deut. 6:13
f+ 4:10-11 Vezi Ps. 91:11-12
g+ 4:12 Vezi Deut. 6:16
h+ 4:15 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunității, loc public de rugăciune, de închinare și de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puțin zece bărbați. Ca instituție, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr. ); peste tot în carte
i+ 4:18 Sau: Evanghelia
j+ 4:18-19 Vezi Is. 61:1-2. Textul din Isaia trimite la anul de veselie sau anul jubiliar (vezi Lev. 25:8-55 ), an în care sclavii erau eliberați, datoriile erau anulate și fiecare își primea înapoi proprietatea pierdută
k+ 4:23 Sau: Dovedește-ne că ceea ce spui este adevărat!
l+ 4:24 Este același termen grecesc, dektos, care a fost tradus în v. 19 cu îndurare ( dekton ), fiind probabil un joc de cuvinte
m+ 4:27 Termenul grecesc poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra
n+ 4:41 Unele mss conțin: Tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu! Pentru Fiul lui Dumnezeu, vezi Ps. 2:7
o+ 4:43 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor; peste tot în carte
p+ 4:44 Nu neapărat cu referire la regiunea cu același nume, ci la Iudeea ca patrie a iudeilor; unele mss conțin: din Galileea; altele conțin: sinagogile iudeilor.

Luke 4

Ispitirile lui Isus

1Plin de Duhul Sfânt, Isus S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie,

2fiind ispitit de diavol a timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea, iar la sfârșitul lor a flămânzit.

3Diavolul I-a zis: – Dacă b ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să devină pâine!

4Însă Isus i-a răspuns: – Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, (ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu!) cd

5Atunci diavolul L-a dus sus, într-un loc înalt, și I-a arătat într-o clipă toate regatele lumii.

6Apoi I-a zis: – Ție Îți voi da autoritatea tuturor acestora și gloria lor, căci mie mi-a fost dată, iar eu o dau cui vreau.

7Deci, dacă te închini înaintea mea, toată va fi a Ta!

8Isus i-a răspuns: – Este scris: „Domnului, Dumnezeul tău, să I te închini și numai Lui să-I slujești!“ e

9Apoi L-a dus la Ierusalim, L-a pus să stea pe streașina Templului și I-a zis: – Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici,

10căci este scris: „El va da porunci îngerilor Săi cu privire la Tine, ca să Te păzească!“

11și „Ei Te vor purta pe brațele lor, ca nu cumva să-Ți lovești piciorul de vreo piatră!“ f

12Isus i-a răspuns: – S-a zis: „Să nu-L ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău!“ g

13După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El până la o vreme anume.

Începutul lucrării lui Isus în Galileea

14Isus S-a întors în Galileea, în puterea Duhului Sfânt. Și vestea despre El s-a răspândit prin toată regiunea dimprejur.

15El dădea învățătură în sinagogile h lor și era lăudat de toți.

Necredința celor din Nazaret

16A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul Său, a intrat în sinagogă în ziua de Sabat și S-a ridicat să citească.

17I s-a dat sulul profetului Isaia. Când a desfășurat sulul, a găsit locul unde era scris:

18„Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună i. El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea și orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriți

19și să vestesc anul de îndurare al Domnului!“ j

20Apoi a înfășurat sulul la loc, i l-a dat înapoi slujitorului și S-a așezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau ațintiți asupra Lui.

21El a început să le vorbească astfel: „Astăzi a fost împlinit acest pasaj din Scriptură în auzul urechilor voastre.“

22Toți Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura Lui și se întrebau: „Oare nu este Acesta fiul lui Iosif?“

23El le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veți spune proverbul acesta: «Doctore, vindecă-te pe tine însuți! k Fă și aici, în patria Ta, tot ceea ce am auzit că s-a întâmplat în Capernaum!»

24Dar adevărat vă spun, a mai zis El, că nici un profet nu este acceptat l în patria lui!

25Vă spun adevărul: în zilele lui Ilie, atunci când a fost încuiat cerul timp de trei ani și șase luni și a fost o mare foamete în toată țara, erau multe văduve în Israel,

26dar Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, decât la o văduvă din Sarepta Sidonului.

27Și pe vremea profetului Elisei erau mulți leproși m în Israel, dar nici unul dintre ei n-a fost curățit, decât sirianul Naaman.“

28Când au auzit aceste cuvinte, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie.

29S-au ridicat, L-au scos în afara cetății și L-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care era construită cetatea lor, ca să-L arunce jos.

30Însă El a trecut prin mijlocul lor și a plecat.

31S-a dus în Capernaum, o cetate din Galileea, și, în ziua de Sabat, a început să dea învățătură.

32Oamenii se mirau de învățătura Lui, întrucât cuvântul Lui avea autoritate.

33În sinagogă era un om care avea un duh de demon necurat. El a strigat cu glas tare:

34– Ha! Ce avem noi de-a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu Cine ești: Sfântul lui Dumnezeu!

35Isus l-a mustrat zicându-i: – Taci și ieși afară din el! Demonul l-a aruncat la pământ în mijlocul lor și a ieșit din el fără să-i facă vreun rău.

36Toți au fost cuprinși de uimire și se întrebau unii pe alții: „Ce înseamnă învățătura aceasta? El poruncește cu autoritate și cu putere duhurilor necurate, iar ele ies afară!“

37Și I s-a dus vestea în orice loc din regiune.

38S-a ridicat și, după ce a ieșit din sinagogă, S-a dus acasă la Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare și ei L-au rugat pentru ea.

39El S-a aplecat asupra ei, a mustrat febra, și febra a lăsat-o, iar ea s-a ridicat imediat și a început să le slujească.

40După apusul soarelui, toți cei care aveau bolnavi de diferite boli i-au adus la Isus, iar El Și-a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i-a vindecat.

41De asemenea, din mulți ieșeau demoni, care strigau și ziceau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu!“ n El îi certa și nu le dădea voie să vorbească, pentru că ei știau că El este Cristosul.

42Când se crăpa de ziuă, Isus a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Mulțimile au început să-L caute și au ajuns până la El. Ei încercau să-L oprească, ca să nu plece de la ei,

43însă El le-a zis: „Trebuie să predic și în alte cetăți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu o, căci pentru aceasta am fost trimis.“

44Și a continuat să predice în sinagogile din Iudeea p.

Copyright information for NTLR