a+ 2:3 Lit.: sămânța, care se poate referi aici atât la urmași, cât și la roadele câmpului (în ideea că Domnul le va lovi cu boală) sau chiar la învățătura falsă pe care o dădeau acești preoți
b+ 2:3 TM; LXX: Iată, vă voi lăsa fără umăr (vezi Deut. 18:3)
c+ 2:8 Sau: să cadă, păcătuind împotriva Legii
d+ 2:8 Sau: ați compromis
e+ 2:10 Sau: tată, cu referire probabil la Avraam
f+ 2:12 Cu sensul de: pe oricine este viu. Sensul în ebraică al celor două participii este nesigur; sau: acesta și pe oricine apără un astfel de om
g+ 2:15 Sau: una, trup și suflet
h+ 2:15 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur; sau: Dar cel care este tatăl nostru (vezi nota de la 2:10) nu a făcut așa ceva, nu atâta timp cât a mai rămas viață în el. Și ce căuta El? O sămânță de la Dumnezeu; sămânță dumnezeiască face referire, în contextul de față, la cei care sunt poporul lui Dumnezeu, copii rezultați din căsătoria dintre un bărbat israelit și o femeie israelită
i+ 2:16 Vezi Ps. 73:6; sensul în ebraică al acestei fraze este nesigur

Malachi 2

1„Iar acum, această poruncă este pentru voi, preoților!

2Dacă nu veți asculta și dacă nu vă veți pune la inimă să dați slavă Numelui Meu, zice DOMNUL Oștirilor, voi trimite blestemul asupra voastră și voi blestema binecuvântările voastre. Deja le-am și blestemat, pentru că nu v-ați pus la inimă să Mă cinstiți!

3Iată, îi voi mustra pe urmașii a voștri b, vă voi împrăștia bălegarul pe față – bălegarul din măruntaiele jertfelor de la sărbătorile voastre – și veți fi duși împreună cu ele!

4Veți ști atunci că Eu v-am trimis această poruncă, pentru ca legământul Meu cu Levi să continue, zice DOMNUL Oștirilor.

5Legământul Meu cu el a fost un legământ al vieții și al păcii. I l-am dat ca să se teamă de Mine, iar el s-a temut de Mine, a fost îngrozit de Numele Meu!

6Legea adevărului a fost în gura lui și nici o nedreptate n-a fost găsită pe buzele lui. El a umblat cu Mine în pace și onestitate și i-a întors pe mulți de la fărădelege.

7Căci buzele unui preot trebuie să păzească cunoștința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al DOMNULUI Oștirilor.

8Dar voi v-ați abătut de la cale, i-ați făcut pe mulți să cadă prin învățătura voastră c și ați distrus d legământul Meu cu Levi, zice DOMNUL Oștirilor.

9De aceea și Eu v-am făcut de dispreț și v-am umilit înaintea întregului popor, tot așa cum și voi n-ați păzit căile Mele și ați fost părtinitori în ce privește Legea!“

Necredincioșia lui Iuda

10N-avem toți un singur Tată e? Nu ne-a creat un singur Dumnezeu? Atunci de ce suntem necredincioși unul față de altul, pângărind legământul strămoșilor noștri?

11Iuda a fost necredincios, iar în Israel și în Ierusalim s-a săvârșit o urâciune, căci Iuda a pângărit Lăcașul DOMNULUI , pe care El îl iubește, și s-a căsătorit cu fiica unui dumnezeu străin.

12DOMNUL să-l nimicească din corturile lui Iacov pe cel ce a făcut lucrul acesta – pe cel treaz și pe cel care răspunde f– chiar dacă I-ar aduce un dar DOMNULUI Oștirilor.

13Iată un alt lucru pe care-l mai faceți: acoperiți altarul DOMNULUI cu lacrimi, cu plânsete și cu gemete, pentru că El nu mai ține seama de darurile voastre și nu le mai primește cu plăcere din mâinile voastre.

14Și vă întrebați: „De ce?“ Pentru că DOMNUL a fost martor între tine și soția tinereții tale, față de care ai fost necredincios, deși ea este consoarta ta, soția ta prin legământ.

15Nu i-a făcut El una? În trup și în duh sunt ai Lui g. De ce una? Pentru că El caută o sămânță dumnezeiască. h Deci păziți-vă în duhul vostru și nici unul dintre voi să nu fie necredincios soției tinereții sale!

16„Căci Eu urăsc divorțul, zice DOMNUL , Dumnezeul lui Israel. Eu urăsc pe cel ce se acoperă cu violență cum se acoperă cu o haină i“, zice DOMNUL Oștirilor. Deci păziți-vă în duhul vostru și nu fiți necredincioși!

Ziua judecății este aproape

17L-ați obosit pe DOMNUL prin cuvintele voastre. Și totuși întrebați: „Cum L-am obosit?“ L-ați obosit spunând: „Toți cei care fac răul sunt buni înaintea DOMNULUI și în ei Își găsește El plăcerea!“ Sau spunând: „Unde este Dumnezeul dreptății?“

Copyright information for NTLR