a+ 3:8 Sau: înșele; probabil un joc de cuvinte cu semnificația numelui lui Iacov (vezi nota de la Gen. 25:26)
b+ 3:14 Lit.: ca niște oameni care bocesc
c+ 3:17 Sau: pentru
d+ 3:17 Sau: Ei vor fi ai Mei, zice Domnul Oștirilor, posesiunea Mea specială, în ziua în care voi lucra.

Malachi 3

1„Iată, îl trimit pe solul Meu, care va pregăti calea înaintea Mea! Și deodată, va intra în Templul Său Stăpânul pe Care-L căutați! Solul Legământului, în Care voi vă găsiți plăcerea, iată-L că vine! zice DOMNUL Oștirilor.

2Dar cine va putea să suporte ziua venirii Lui? Cine va putea să rămână în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul rafinorului și ca leșia înălbitorului!

3Se va așeza ca un rafinor și ca cel ce curăță argintul și-i va curăți pe urmașii lui Levi. Îi va purifica așa cum se purifică aurul și argintul, iar ei vor fi pentru DOMNUL cei ce aduc daruri în dreptate.

4Atunci darurile lui Iuda și ale Ierusalimului vor fi plăcute DOMNULUI ca în zilele din vechime, ca în anii de odinioară!

5Atunci mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să fiu martor împotriva vrăjitorilor, a adulterilor, a celor ce jură fals, a celor ce opresc din plata simbriașului, a celor ce asupresc pe văduvă și pe orfan și a celor ce nedreptățesc pe străin și care nu se tem de Mine, zice DOMNUL Oștirilor.

Chemarea la pocăință și promisiunea binecuvântării

6Eu sunt DOMNUL , Eu nu mă schimb! De aceea, voi, urmași ai lui Iacov, n-ați pierit!

7Încă de pe vremea strămoșilor voștri v-ați abătut de la poruncile Mele și nu le-ați păzit! Întoarceți-vă la Mine și mă voi întoarce și Eu la voi, zice DOMNUL Oștirilor. Dar voi întrebați: «Cum să ne întoarcem?»

8Se cade ca un om să-L jefuiască a  pe Dumnezeu? Și totuși voi Mă jefuiți. Dar voi întrebați: «Cum Te-am jefuit?» Cu privire la zeciuială și la contribuții!

9Sunteți crunt blestemați, căci Eu sunt Cel pe Care îl jefuiți voi, tot neamul!

10Aduceți însă toate zeciuielile în vistierie, ca să fie hrană în Casa Mea. Puneți-Mă astfel la încercare, zice DOMNUL Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor și dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veți mai avea loc unde s-o țineți!

11O voi mustra pentru voi pe cea care devorează, ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru, iar vița din câmpiile voastre nu va mai fi neroditoare, zice DOMNUL Oștirilor.

12Atunci toate neamurile vă vor numi fericiți, pentru că veți fi o țară plăcută, zice DOMNUL Oștirilor.

13Ați rostit cuvinte grele împotriva Mea, zice DOMNUL. Cu toate acestea, voi întrebați: «Ce am spus împotriva Ta?»

14Ați spus: «Degeaba Îi slujim lui Dumnezeu! Ce-am câștigat dacă am păzit poruncile Sale și am umblat căindu-ne b  înaintea DOMNULUI Oștirilor?

15Acum îi numim fericiți pe cei aroganți. Da, nu numai că cei ce săvârșesc răul prosperă, dar ei Îl și ispitesc pe Dumnezeu și scapă!»“

Răsplata celor drepți

16Atunci cei ce se tem de DOMNUL au vorbit unii cu alții, iar DOMNUL a luat aminte și a ascultat. Înaintea Lui a fost scrisă o carte de aducere-aminte despre cei ce se tem de DOMNUL și se gândesc la Numele Lui.

17„Ei vor fi ai Mei, zice DOMNUL Oștirilor, în c  ziua în care Eu Îmi voi întemeia proprietatea prețioasă. d  Îi voi cruța așa cum un părinte își cruță fiul care-i slujește.

18Și veți vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept și cel rău, dintre cel care Îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu-I slujește!

Copyright information for NTLR