a+ 4:6 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă

Malachi 4

Ziua DOMNULUI

Iată, vine ziua care arde ca un cuptor! Toți cei aroganți și toți cei ce trăiesc în răutate vor fi o miriște. Ziua care vine îi va arde, zice DOMNUL Oștirilor, și nu le va mai lăsa nici rădăcină, nici ramuri!

Dar pentru voi care vă temeți de Numele Meu va răsări Soarele dreptății, aducând vindecare sub aripile Lui! Veți ieși și veți sări ca vițeii scoși din grajd.

Îi veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi cenușă sub tălpile picioarelor voastre în ziua pe care Eu o pregătesc, zice DOMNUL Oștirilor.

Aduceți-vă aminte de Legea robului Meu Moise, de hotărârile și rânduielile pe care i le-am poruncit la Horeb pentru tot Israelul!

Iată, vi-l voi trimite pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și înfricoșată a DOMNULUI!

El va întoarce inimile taților spre copiii lor și inimile copiilor spre tații lor, ca nu cumva, atunci când voi veni, să lovesc țara cu blestem a !“

Copyright information for NTLR