a+ 1:1 Termenul face aluzie la Gen. 1:1, în ideea că, od ată cu venirea lui Isus Cristos, are loc un nou început; primul verset pare a funcționa ca un titlu, fie al pasajului respectiv, fie al întregii Evanghelii
b+ 1:1 Sau: Veștii Bune; peste tot în carte
c+ 1:1 Sau: despre; sau: pe care a adus- o / proclamat-o
d+ 1:1 Isus este transcrierea în greacă a ebraicului Iosua ( Ieșua ), care înseamnă Domnul mântuie (vezi Mt. 1:21 )
e+ 1:1 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât și Mesia (ebraică și aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
f+ 1:1 Unele mss nu conțin aceste cuvinte
g+ 1:2 Citatul care urmează este, în prima parte, o combinație între Ex. 23:20 și Mal. 3:1, iar în a doua parte este din Is. 40:3; evanghelistul îl menționează doar pe Isaia (vezi și Mt. 9:27 și nota); pentru a rezolva problema, unele dintre mss mai târzii conțin: în profeți
h+ 1:4 Vezi 2 Regi 1:8; Zah. 13:4
i+ 1:8 Sau: în
j+ 1:11 O aluzie la Ps. 2:7 și la Isaia 42:1
k+ 1:12 Adverb folosit frecvent în Evanghelie, ținând de particularitatea ei
l+ 1:13 Vezi Ex. 24:18; 34:28; Deut. 8:2-3; vezi nota de la Mt. 2:15
m+ 1:13 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vrăjmaș sau Acuzator
n+ 1:13 Vezi Ex. 23:20,23; 32:34; vezi nota de la Mt. 2:15
o+ 1:14 Sau: despre; sau: pe care a adus-o
p+ 1:15 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde în viitor; peste tot în carte
q+ 1:16 Cunoscută și sub numele de: Chineret, Ghenezaret, Tiberiadei; peste tot în carte
r+ 1:21 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunității, loc public de rugăciune, de închinare și de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puțin zece bărbați. Ca instituție, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr. ); peste tot în carte
s+ 1:22 Lit.: scribii, în sensul de erudiți, experți în Lege; cei care studiau, interpretau și învățau legea scrisă și orală. Majoritatea erau farisei; peste tot în carte
t+ 1:40 Termenul grecesc poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra; peste tot în acest capitol
u+ 1:40 Bolnavul era considerat necurat din punct de vedere ceremonial și la fel erau considerați și cei care intrau în contact cu el (vezi Lev. 13:1-46 )
v+ 1:41 Unele mss conțin: de mânie; vezi și 3:5; 10:14
w+ 1:44 Vezi Lev. 14:1-32

Mark 1

Lucrarea lui Ioan Botezătorul

Începutul a  Evangheliei b  lui c  Isus d  Cristos e , (Fiul lui Dumnezeu) f .

Așa cum este scris în Isaia, profetul g : „Iată, îl trimit înaintea feței Tale pe solul Meu, care-Ți va pregăti calea!“

„Un glas strigă în pustie: «Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările!»“

Ioan Botezătorul a venit în pustie și a început să predice botezul pocăinței spre iertarea păcatelor.

Toți cei din ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să vină la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.

Ioan avea îmbrăcămintea din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. h  El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică.

Ioan vestea și zicea: „După mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec să-I dezleg cureaua sandalelor!

Eu v-am botezat cu i  apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.“

Botezul și ispitirea lui Isus

În acele zile a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de către Ioan în Iordan.

10 Imediat după ce a ieșit din apă, El a văzut cerurile deschise și pe Duhul coborând peste El ca un porumbel.

11 Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“ j 

12 Imediat k  Duhul L-a dus în pustie.

13 El astat în pustie timp de patruzeci de zile l , fiind ispitit de Satan m . Acolostătea împreună cu animalele sălbatice, iar îngerii Îi slujeau n .

Primii ucenici

14 După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui o  Dumnezeu.

15 El zicea: „S-a împlinit vremea! Împărăția lui Dumnezeu p  este aproape! Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie!“

16 În timp ce trecea pe lângă Marea Galileii q , Isus l-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, care tocmai aruncau năvoadele în mare, căci erau pescari.

17 Isus le-a zis: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni!“

18 Ei și-au lăsat imediat năvoadele și L-au urmat.

19 Mergând puțin mai încolo, l-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui. Ei erau într-o barcă și își reparau năvoadele.

20 Imediat El i-a chemat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă, împreună cu cei angajați și L-au urmat.

Isus vindecă un demoniac în Capernaum

21 S-au dus în Capernaum și, în Sabatul imediat următor, El a intrat în sinagogă r  și a început să dea învățătură.

22 Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci El îi învăța ca Unul Care are autoritate, nu cum îi învățau cărturarii s .

23 Chiar atunci în sinagoga lor era un om stăpânit de un duh necurat.

24 El a strigat: – Ce avem noi de-a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu Cine ești: Sfântul lui Dumnezeu!

25 Isus l-a mustrat zicându-i: – Taci și ieși afară din el!

26 Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l și scoțând un strigăt puternic.

27 Toți au rămas uimiți, așa că se întrebau între ei: „Ce înseamnă aceasta? Este o învățătură nouă, care are autoritate. El poruncește chiar și duhurilor necurate, iar ele Îl ascultă!“

28 Și I s-a dus vestea imediat pretutindeni, în toată regiunea din jurul Galileii.

Isus vindecă bolnavii

29 Imediat după ce au ieșit din sinagogă, s-au dus împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei.

30 Soacra lui Simon era întinsă pe pat, având febră, și ei I-au vorbit imediat despre ea.

31 El a venit, a prins-o de mână și a ridicat-o. Și febra a lăsat-o, iar ea a început să le slujească.

32 Seara, după ce a apus soarele, au adus la El pe toți bolnavii și pe cei demoniaci.

33 Întreaga cetate era adunată la ușă.

34 El i-a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a scos afară mulți demoni. Pe demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că ei Îl cunoșteau.

Isus se roagă într-un loc pustiu

35 Dis-de-dimineață, când încă era întuneric, Isus S-a sculat, a ieșit, și S-a dus într-un loc pustiu. Și se ruga acolo.

36 Dar Simon și cei ce erau de obicei cu El au început să-L caute

37 și, când L-au găsit, I-au zis: – Toți Te caută!

38 Isus le-a răspuns: – Să mergem în altă parte, în satele învecinate, ca să predic și acolo, căci pentru aceasta am ieșit!

39 Și S-a dus în toată Galileea, predicând în sinagogile lor și scoțând demoni.

Curățarea unui bolnav de lepră

40 A venit la El un lepros t  care a îngenuncheat și L-a rugat spunând: – Dacă vrei, poți să mă curățești u !

41 Cuprins de milă v , Isus a întins mâna, l-a atins și i-a zis: – Da, vreau. Fii curățit!

42 Lepra l-a părăsit imediat și a fost curățit.

43 Isus i-a atras atenția și i-a spus să plece imediat,

44 zicându-i totodată: – Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te, arată-te preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise w , drept mărturie pentru ei.

45 Dar el a ieșit afară și a început să vorbească și să răspândească vestea atât de mult, încât Isus nu mai putea să intre pe față în cetate, ci stătea afară, în locuri pustii. Și oamenii veneau la El de pretutindeni.

Copyright information for NTLR