a+ 13:1 Cf. istoricului iudeu Flavius Josefus ( sec. I d.Cr. ), pietrele Templului aveau o lungime de aproximativ 12 m, o lățime de aproximativ 4 m și o înălțime de aproximativ 6 m. Unele pietre aveau lungimea de 22 m, înălțimea de 2,5 m, și lățimea de 3 m (vezi Antich., 15.11.3 și Ist. Răzb., 5.5.6)
b+ 13:2 Această predicție s-a împlinit literalmente în anul 70 d.Cr., când romanii au cucerit Ierusalimul și au ars Templul
c+ 13:9 Aram.: sanhedrinelor, care înseamnă adunări; desemna o curte de justiție locală, întrunindu-se în orașe și numărând 23 de membri (sanhedrine mici), spre deosebire de curtea supremă de justiție, care se întrunea în Ierusalim și număra 71 de membri (Marele Sanhedrin)
d+ 13:14 Vezi Dan. 9:27 și nota; 11:31; 12:11
e+ 13:25 Vezi Is. 13:10; 34:4
f+ 13:26 Vezi Dan. 7:13
g+ 13:29 Sau: el, adică sfârșitul
h+ 13:33 Unele mss importante adaugă: Rugați-vă!
i+ 13:35 Toate cele patru străji ale nopții, împrumutate de la romani ( 6:00-9:00 PM; 9:00-12:00 PM; 12:00-3:00 AM; 3:00-6:00 AM )

Mark 13

Semne ale sfârșitului

1După ce a ieșit din Templu, unul dintre ucenicii Lui I-a zis: – Învățătorule, iată ce pietre a  și ce clădiri!

2Isus i-a răspuns: – Vezi tu clădirile acestea mari? Nu va fi lăsată aici piatră pe piatră; totul va fi dărâmat! b 

3Apoi S-a așezat pe Muntele Măslinilor, în dreptul Templului și, în timp ce erau doar ei singuri, Petru, Iacov, Ioan și Andrei L-au întrebat:

4– Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când urmează să fie împlinite toate acestea?

5Isus a început să le vorbească astfel: – Vedeți să nu vă înșele cineva!

6Vor veni mulți în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Acela!“ și vor înșela astfel pe mulți.

7Când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă neliniștiți! Aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul.

8Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Vor fi cutremure în diverse locuri și va fi foamete. Dar acestea sunt doar începutul durerilor nașterii.

9Luați seama la voi înșivă! Vă vor da pe mâna sinedriilor c  și veți fi bătuți în sinagogi. Veți fi puși să stați înaintea guvernatorilor și înaintea regilor din pricina Mea, ca să fiți mărturie înaintea lor.

10Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie vestită la toate neamurile.

11Când vă vor duce să vă dea pe mâna lor, să nu vă îngrijorați dinainte cu privire la ceea ce veți vorbi, ci spuneți ce vi se va da chiar în ceasul acela! Căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Sfânt.

12Fratele îl va trăda și-l va da la moarte pe fratele său, iar tatăl pe copilul său; copiii se vor ridica împotriva părinților și-i vor da la moarte.

13Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

14Când veți vedea „urâciunea pustiirii“ d  stând acolo unde n-ar trebui – cel ce citește, să înțeleagă –, atunci cei din Iudeea să fugă în munți!

15Cel ce va fi pe acoperișul casei să nu coboare, nici să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea,

16iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina!

17Vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea!

18Rugați-vă să nu se întâmple iarna.

19Căci în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost de la începutul creației, pe care a făurit-o Dumnezeu, și până acum, și nici nu va mai fi!

20Iar dacă Domnul n-ar fi scurtat numărul zilelor, nici un om n-ar fi scăpat; dar, din pricina celor aleși, pe care El i-a ales, El a scurtat numărul zilelor.

21Dacă cineva vă va spune atunci: „Iată, Cristosul este aici!“ sau „Iată, este acolo!“, să nu credeți!

22Căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne și minuni, pentru a-i înșela, dacă este posibil, pe cei aleși.

23Voi însă păziți-vă; v-am spus mai dinainte toate lucrurile!

24Dar în zilele acelea, după necazul acela, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina,

25stelele vor cădea din cer și puterile din ceruri vor fi clătinate. e 

26Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori f  , cu mare putere și slavă.

27Atunci El va trimite îngerii, iar ei îi vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.

28Învățați de la smochin pilda lui: când mlădița lui devine deja fragedă și încep să apară frunzele, știți că vara este aproape.

29Tot așa și voi, când vedeți că se întâmplă aceste lucruri, să știți că El g  este aproape, este chiar la uși.

30Adevărat vă spun că nu va trece această generație până se vor întâmpla toate aceste lucruri.

31Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Mele nu vor trece!

Îndemn la veghere

32Dar despre ziua sau ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

33Fiți atenți! Vegheați! h  Căci nu știți când va sosi vremea.

34Este ca atunci când un om, plecat într-o călătorie, își lasă casa, dă sclavilor săi autoritate, fiecăruia potrivit slujbei lui, și poruncește portarului să vegheze.

35Vegheați deci pentru că nu știți când vine stăpânul casei – sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau dimineața i 

36și să nu cumva, venind pe neașteptate, să vă găsească dormind!

37Ceea ce vă spun vouă, spun tuturor: vegheați!

Copyright information for NTLR