a+ 2:4 Casele israelite din sec. I d.Cr. aveau un acoperiș plat, pe care se ajungea urcând niște trepte, de obicei exterioare
b+ 2:10 Titlu mesianic pe care Isus Și-l atribuie (vezi Dan. 7:13-14 ); apare de peste 80 de ori în Evanghelii; peste tot în carte
c+ 2:14 Sau: Matei (vezi Mt. 9:9; 10:3 ); și în v. 15
d+ 2:14 Este vorba de vamă (impozitul pe circulația mărfurilor sau portorium ), Capernaum aflându-se pe ruta comercială dintre Damasc, Galileea și M. M editerană. Vama era pusă pe produsele aduse în zonă spre comercializare și intra în vistieria imperială; de aceea colectorii de taxe mai sunt numiți și vameși
e+ 2:15 Localnici angajați de romani pentru a colecta taxele pentru ei; deoarece lucrau pentru romani și pentru că adesea pretindeau o taxă mai mare decât cea reală, erau urâți de oameni și considerați trădători; erau paria ai societății, neavând dreptul să fie martori într-un proces, să fie judecători sau membri într-o sinagogă; peste tot în carte
f+ 2:15 Acei oameni care nu păzeau Legea lui Moise și interpretările pe care i le dădeau fariseii; și în v. 16
g+ 2:16 Nu toți cărturarii erau farisei; unele mss conțin cărturarii și fariseii. Fariseii formau o grupare religioasă care cunoștea și respecta cu strictețe litera L egii, precum și alte tradiții (reguli bazate pe o interpretare a legii scrise: legea orală); peste tot în carte.
h+ 2:16 Unele mss adaugă: și bea
i+ 2:18 În Lege era prescris un singur post anual, de Ziua Ispășirii (vezi Lev. 16:29 ); după exilul babilonian erau ținute alte patru posturi anuale (vezi Zah. 7:5; 8:19 ). Fariseii posteau de două ori pe săptămână (vezi Lc. 18:12 ), luni și joi
j+ 2:25 Vezi 1 Sa m. 21:1-6
k+ 2:26 Expresia grecească pe vremea lui poate indica o perioadă mai lungă de timp, iar în acest caz menționarea numelui lui Abiatar ar fi fost preferată, dat fiind că acesta este un personaj mai important decât Ahimelek în istoria dinastiei davidice; totodată expresia se poate traduce cu acolo unde scrie despre, cu referire la un text mai mare din Scripturi, unde Abiatar este personajul important, și nu Ahimelek (vezi Mc. 12:26, unde este tradusă aceeași prepoziție grecească)

Mark 2

Isus vindecă un paralitic

1Câteva zile mai târziu, Isus a venit din nou în Capernaum. Când s-a auzit că El este în casă,

2s-au adunat atât de mulți oameni, încât nu mai rămăsese loc nici măcar în fața ușii. Isus le vorbea din Cuvânt.

3Atunci au venit niște oameni care au adus la El un paralitic, purtat de patru dintre ei.

4Fiindcă n-au putut să-l aducă la Isus din cauza mulțimii, ei au dat la o parte acoperișul casei a unde era Isus, au făcut o spărtură și au coborât pe acolo targa pe care era așezat paraliticul.

5Când a văzut Isus credința lor, i-a zis paraliticului: „Fiule, păcatele îți sunt iertate!“

6Câțiva cărturari, care ședeau acolo, își ziceau în inimile lor:

7„Cum vorbește Omul Acesta astfel? Blasfemiază! Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu?!“

8Isus însă, cunoscând imediat, în duhul Său, că ei gândeau astfel în ei înșiși, le-a zis: „De ce gândiți astfel în inimile voastre?

9Ce este mai ușor, a spune paraliticului: «Păcatele îți sunt iertate!», sau a spune: «Ridică-te, ia-ți targa și umblă!»?

10Dar ca să știți că Fiul Omului b are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele...“, și atunci i-a zis paraliticului:

11„Ție îți spun: ridică-te, ia-ți targa și du-te acasă!“

12El s-a ridicat, și-a luat imediat targa și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți erau uimiți și Îl slăveau pe Dumnezeu, zicând: „N-am mai văzut niciodată așa ceva!“

Chemarea lui Levi

13Isus a ieșit din nou lângă mare. Toată mulțimea a venit la El, iar El îi învăța.

14Plecând mai departe, El l-a văzut pe Levi c, fiul lui Alfeu, șezând la masa unde se colectau taxele d și i-a zis: „Urmează-Mă!“ El s-a ridicat și L-a urmat.

15În timp ce Isus ședea la masă în casa lui Levi, mulți colectori de taxe e și păcătoși f ședeau acolo la masă cu El și cu ucenicii Lui; căci erau mulți care Îl urmau.

16Când cărturarii care erau farisei g au văzut că El mănâncă împreună cu păcătoșii și cu colectorii de taxe, i-au întrebat pe ucenicii Lui: „De ce mănâncă h cu colectorii de taxe și cu păcătoșii?“

17Însă Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi! Eu n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși!“

Despre post

18Ucenicii lui Ioan și ai fariseilor obișnuiau să postească i. Ei au venit la Isus și L-au întrebat: – De ce ucenicii lui Ioan și ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?

19Isus le-a răspuns: – Pot posti nuntașii în timp ce mirele este cu ei? Atâta vreme cât îl au pe mire cu ei, nu pot posti.

20Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti.

21Nimeni nu coase o bucată de pânză nouă la o haină veche, pentru că altfel peticul cel nou se va desprinde din haina cea veche și ruptura se va face mai mare.

22Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Dacă face așa, vinul va crăpa burdufurile, iar vinul și burdufurile vor fi distruse. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi.

Isus, Domnul Sabatului

23Într-o zi de Sabat, Isus trecea printre lanurile de grâu. În timp ce mergeau, ucenicii Lui au început să smulgă spice de grâu.

24Fariseii I-au zis lui Isus: – Uite, de ce fac ei ce nu este voie în ziua de Sabat?

25El le-a răspuns: – N-ați citit niciodată ce a făcut David j atunci când a fost în nevoie și i s-a făcut foame, atât lui, cât și celor ce erau cu el?

26Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, pe vremea lui k Abiatar, marele preot, și a mâncat pâinile prezentării, pe care nu este voie să le mănânce decât preoții, și cum a dat și celor ce erau cu el?

27Apoi le-a zis: – Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru Sabat!

28Așa că Fiul Omului este Domn chiar și al Sabatului.

Copyright information for NTLR