a+ 4:11 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg
b+ 4:12 Vezi Is. 6:9-10
c+ 4:15 Vezi nota de la 1:13
d+ 4:31 Dintre cele ce erau cunoscute de gospodarii din Canaan
e+ 4:32 Se cunoșteau două soiuri de plante de muștar, una de aproximativ 3 m și alta de aproximativ 7,5 m
f+ 4:33 Sau: să-l priceapă
g+ 4:37 Situată într-o depresiune, la 200 m sub nivelul mării, și înconjurată de munți, M. Galileii este expusă la furtuni puternice, datorită întâlnirii dintre curenții mai reci dinspre M. Mediterană și cei mai calzi dinspre SE M. Galileii

Mark 4

Pilda semănătorului

1Isus a început din nou să dea învățătură lângă mare. Se adunase o mulțime așa de mare în jurul Lui, încât El a trebuit să se suie și să stea într-o barcă, pe mare, în timp ce întreaga mulțime se afla lângă mare, pe țărm.

2El îi învăța multe lucruri în pilde și în învățătura Lui le spunea:

3„Ascultați! Iată, semănătorul a ieșit să semene!

4În timp ce semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o.

5O altă parte a căzut în locuri stâncoase, unde nu avea pământ mult. A răsărit repede, pentru că nu avea pământ adânc,

6dar când a răsărit soarele, s-a ofilit și, fiindcă nu avea rădăcină, s-a uscat.

7O altă parte a căzut între spini, iar spinii au crescut și au sufocat-o, așa că nu a dat rod.

8Alta însă a căzut în pământ bun și a dat rod care s-a înălțat și a crescut: un grăuntea rodit treizeci, altul – șaizeci și altul – o sută.“

9Apoi le zicea: „Cine are urechi de auzit, să audă!“

10Când a fost singur, cei din jurul Lui împreună cu cei doisprezece L-au întrebat despre pilde.

11El le-a zis: „Vouă v-a fost dată taina a  Împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară toate li se spun în pilde,

12pentru ca «Să privească mereu, dar să nu priceapă și să asculte întruna, dar să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă laMine și să fie iertați!»“ b 

13Apoi le-a zis: „Dacă nu înțelegeți această pildă, cum veți înțelege toate celelalte pilde?

14Semănătorul seamănă Cuvântul.

15Sămânța de lângă drum, unde este semănat Cuvântul, sunt cei care aud Cuvântul, dar vine imediat Satan c  și ia Cuvântul care a fost semănat în ei.

16Sămânța semănată în locuri stâncoase sunt cei care, atunci când aud Cuvântul, îl primesc imediat cu bucurie,

17dar nu au rădăcină în ei, ci durează doar pentru o vreme. Și când vine necazul sau persecuția din pricina Cuvântului, ei se poticnesc imediat.

18O altă sămânță, care este cea semănată între spini, sunt cei care aud Cuvântul,

19dar îngrijorările vieții, înșelăciunea bogăției și poftele pentru alte lucruri intră în ei, sufocă Cuvântul și acesta devine neroditor.

20Sămânța semănată în pământul cel bun sunt cei care aud Cuvântul, îl primesc și aduc rod: unul – treizeci, altul – șaizeci și altul – o sută.“

Pilda felinarului

21El le-a mai zis: „Oare se aduce felinarul ca să fie pus sub un obroc sau sub un pat?! Nu este adus el ca să fie pus pe un suport?

22Căci nu este nimic ascuns care nu va fi dezvăluit și nu este nimic tăinuit care nu va ieși la iveală!

23Dacă are cineva urechi de auzit, să audă!

24Fiți atenți la ceea ce auziți! Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura și vi se va adăuga și mai mult!

25Căci celui ce are i se va da, dar de la cel ce n-are i se va lua chiar și ce are!“

Pilda cu sămânța care crește

26El a mai zis: „Cu Împărăția lui Dumnezeu este ca și cu un om care aruncă sămânță în pământ.

27Fie că el doarme noaptea sau este treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum.

28Pământul rodește de la sine – mai întâi firul verde, apoi spicul, iar apoi întregul bob de grâu în spic.

29Când grâul este copt, pune imediat secera în el, pentru că a sosit secerișul.“

Pilda bobului de muștar

30El a mai zis: „Cu ce să asemănăm Împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă am putea s-o descriem?

31Ea este ca un bob de muștar, care, atunci când este semănat în pământ, este cel mai mic dintre toate semințele d  de pe pământ,

32dar după ce este semănat, el crește, ajunge mai mare e  decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa încât păsările își pot face cuibul la umbra lor.“

33Și prin multe astfel de pilde El le vestea Cuvântul, după cum erau ei în stare să-l asculte f  .

34Nu le vorbea deloc fără să folosească vreo pildă. Dar când era doar El cu ucenicii Lui deoparte, le explica toate lucrurile.

Isus liniștește furtuna

35În aceeași zi, când s-a lăsat seara, le-a zis: „Să traversăm în partea cealaltă!“

36Au lăsat mulțimea și L-au luat așa cum era, în barcă. Împreună cu El mai erau și alte bărci.

37S-a stârnit o furtună foarte puternică, g  care arunca valurile asupra bărcii, așa încât barca era aproape plină cu apă.

38El era în partea din spate abărcii, dormind pe căpătâi. L-au trezit și I-au spus: „Învățătorule, nu-Ți pasă că pierim?!“

39El S-a sculat, a mustrat vântul și a zis mării: „Taci! Liniștește-te!“ Vântul s-a oprit și s-a făcut o liniște mare.

40Apoi le-a zis: „De ce sunteți atât de fricoși? Tot n-aveți credință?“

41Ei s-au înfricoșat foarte tare și-și ziceau unii altora: „Cine este Acesta, de-L ascultă până și vântul, și marea?“

Copyright information for NTLR