a+ 5:1 Majoritatea mss mai târzii conțin gadareni, probabil pe baza lui Mt. 8:28; alte mss conțin ghergheseni, iar altele gheraseni, de la orașul principal al regiunii, Gherasa, situat la aproximativ 50 km de țărm (vezi și Lc. 8:27 ); teritoriul era locuit de neevrei (vezi Is. 65:1 )
b+ 5:9 O legiune romană era un contingent militar format din 6.000 de soldați; și în v. 15
c+ 5:10 Vezi Lc. 8:31 și nota
d+ 5:19 Spre deosebire de 1:44 sau 5:43, acest om este chiar îndemnat să povestească ceea ce i s-a întâmplat; ne aflăm într-un teritoriu cu populație majoritar neevreiască, unde nu exista pericolul ca lucrarea lui Isus să fie greșit înțeleasă, ca fiind una de natură politică
e+ 5:20 Sau: Cele Zece Orașe, o ligă formată din zece cetăți elenistice, nouă dintre ele situate la est de Iordan
f+ 5:21 Unele mss nu conțin aceste cuvinte, probabil pe baza lui Lc. 8:40
g+ 5:34 Faptul că evanghelistul traduce termenii ebraici sau aramaici indică faptul că evanghelia pe care a scris-o le-a fost adresată mai întâi neevreilor
h+ 5:42 Unele mss, nu dintre cele mai importante, nu conțin acest cuvânt, care se poate traduce și cu imediat, termen caracteristic vocabularului lui Marcu (vezi nota de la 1:12 )

Mark 5

Isus vindecă un demoniac

1Au ajuns de cealaltă parte a mării, în ținutul gherasenilor a  .

2Când a coborât Isus din barcă, L-a întâlnit imediat un om care ieșea din morminte și care erastăpânit de un duh necurat.

3Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț.

4Fusese de multe ori legat cu lanțuri și cu cătușe, dar rupsese lanțurile și sfărâmase cătușele și nimeni nu-l putea stăpâni.

5Toată noaptea și toată ziua era prin morminte sau prin munți, urlând și tăindu-se cu pietre.

6Când L-a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat

7și a strigat cu glas tare: – Ce am eu de-a face cu Tine, Isuse, Fiu al Dumnezeului cel Preaînalt? Jură-mi pe Dumnezeu că nu mă vei chinui!

8Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din acest om!“

9Isus l-a întrebat: – Care-ți este numele? – Numele meu este „Legiune“ b  , pentru că suntem mulți, I-a răspuns el.

10Și Îl ruga mult pe Isus să nu-l trimită afară din ținutul acela. c 

11Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care pășteau.

12Duhurile necurate L-au rugat pe Isus: – Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei!

13Și El le-a dat voie. Duhurile necurate au ieșit din om și au intrat în porci. Atunci turma, în jur de două mii de porci, s-a repezit pe râpă în jos, în mare, și s-a înecat în mare.

14Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și în cătune. Și oamenii au venit să vadă ce s-a întâmplat.

15Când au ajuns la Isus și l-au văzut pe cel care fusese demoniac și avusese în el legiunea de duhuri necurate, stând jos, îmbrăcat și cu mintea întreagă, s-au înspăimântat.

16Cei ce văzuseră ce s-a întâmplat cu cel demoniac și cu porcii le-au povestit totul.

17Atunci ei au început să-L roage pe Isus să plece din regiunea lor.

18În timp ce Isus se suia în barcă, cel ce fusese demoniac Îl ruga să-l lase să rămână cu El,

19dar Isus nu l-a lăsat, ci i-a zis: „Du-te acasă, la ai tăi, și povestește-le cât de mult a făcut Domnul pentru tine și cum a avut milă de tine!“ d 

20El a plecat și a început să vestească prin Decapolis e  cât de mult făcuse Isus pentru el. Și toți se minunau.

Vindecarea unei femei și învierea unei fetițe

21Isus a traversat iarăși marea(cu barca) f  . Apoi, în timp ce era pe malul mării, s-a adunat la El o mare mulțime de oameni.

22A venit la El unul dintre conducătorii sinagogii, pe nume Iair. Când L-a văzut, a căzut la picioarele Lui

23și L-a rugat fierbinte: „Fetița mea este pe moarte. Vino și pune-Ți mâinile peste ea ca să fie vindecată și să trăiască!“

24Isus a plecat împreună cu el. O mare mulțime de oameni Îl urma și se îmbulzea în El.

25Acolo era o femeie care, de doisprezece ani, avea o scurgere de sânge.

26Ea îndurase multe din partea multor doctori și cheltuise tot ce avusese fără vreun folos, ba dimpotrivă, se îmbolnăvise mai rău.

27Auzind despre Isus, a venit în mulțime, prin spate, și s-a atins de haina Lui.

28Căci își zicea: „Dacă aș putea să mă ating măcar de haina Lui, voi fi vindecată!“

29Imediat izvorul sângelui ei a secat și ea a simțit în trup că fusese vindecată de boala ei.

30Isus și-a dat seama imediat că din El ieșise o putere și, întorcându-Se spre mulțime, a întrebat: – Cine s-a atins de hainele Mele?

31Ucenicii I-au zis: – Vezi că mulțimea se îmbulzește în Tine și mai întrebi: „Cine M-a atins?“

32El însă se uita de jur-împrejur ca s-o vadă pe cea care făcuse lucrul acesta.

33Atunci femeia, știind ce i se întâmplase, a venit înfricoșată și tremurând, și a căzut înaintea Lui, spunându-I tot adevărul.

34Isus i-a zis: „Fiică, credința ta te-a vindecat! Du-te în pace și fii vindecată de boala ta!“

35În timp ce El vorbea, au venit câțiva din casa conducătorului sinagogii și i-au zis acestuia: „Fiica ta este moartă. De ce-L mai deranjezi pe Învățător?“

36Însă Isus, fără să ia în seamă cuvintele lor, i-a zis conducătorului sinagogii: „Nu te teme! Crede doar!“

37N-a dat voie nimănui să-L însoțească în afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov.

38Când au ajuns ei la casa conducătorului sinagogii, Isus a văzut acolomultă larmă și pe cei ce plângeau și boceau zgomotos.

39El a intrat și le-a zis: „De ce faceți atâta larmă și plângeți? Copilul nu este mort, ci doarme!“

40Ei însă râdeau de El. Isus i-a scos pe toți afară, i-a luat pe tatăl copilului, pe mama acestuia și pe cei ce erau cu El și a intrat acolo unde era copilul.

41A apucat copilul de mână și i-a zis: „ Talita kum !“, care tradus înseamnă g  : „Fetițo, ție îți zic, scoală-te!“

42Fetița s-a ridicat imediat și a început să meargă; ea era în vârstă de doisprezece ani. Atunci h  ei au înmărmurit de tot.

43Isus le-a poruncit insistent ca nimeni să nu știe despre aceasta și le-a spus să-i dea fetiței ceva să mănânce.

Copyright information for NTLR