a+ 9:1 Posibil ca această predicție să se refere la episodul „schimbării la față”; vezi vs. 2, 3; 2 Pt. 1:16 sau la episodul „coborârii Duhului Sfânt“, din F.A. 2
b+ 9:5 Rab înseamnă mare, puternic, important, iar în acest context se referă la o autoritate spirituală; sau: Învățătorule, Maestre
c+ 9:7 Vezi Deut. 18:15
d+ 9:29 Unele mss foarte importante nu conțin aceste cuvinte
e+ 9:43 Gr.: Ghe(h)ena, termen ce desemna Valea (fiilor lui) Hinom (ebr.: Ghe-Hinom ), o vale situată la sud de Ierusalim, loc unde, în vremea lui Ahaz și Manase, îi erau aduse sacrificii umane zeului amonit Moleh ( 2 Cron. 28:3; 33:6 ); Iosia a profanat valea ( 2 Regi 23:10 ), care a devenit apoi un loc în care deșeurile ardeau continuu; valea a devenit o imagine a locului pedepsei finale; și în vs. 45, 47
f+ 9:44 Cele mai importante mss nu conțin acest verset, acesta fiind cel mai probabil o glosă din partea copiștilor, o repetare a v. 48; și în v. 46
g+ 9:48 Vezi Is. 66:24
h+ 9:49 Cele mai importante mss nu conțin a doua parte a versetului; unele mss conțin numai a doua parte a versetului. Majoritatea celorlalte mss conțin întregul verset, așa cum apare în textul de față; vezi Lev. 2:13

Mark 9

1Și le-a zis: „Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea înainte de a vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.“ a

Schimbarea la față

2După șase zile, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus doar pe ei singuri, pe un munte înalt. Acolo I-a fost schimbată înfățișarea înaintea lor.

3Hainele Lui au devenit strălucitor de albe, așa de albe cum nici un înălbitor de pe pământ n-ar fi putut să le facă.

4Și iată că li s-au arătat Ilie împreună cu Moise; ei stăteau de vorbă cu Isus.

5Petru I-a zis lui Isus: „ Rabbi b, este bine să fim aici! Să facem trei corturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie!“

6Nu știa ce să zică, căci erau îngroziți.

7Un nor a venit și i-a acoperit, iar din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit! De El să ascultați! c

8Ei s-au uitat deodată în jur, dar n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur cu ei.

9În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui ceea ce au văzut, până când nu va învia Fiul Omului dintre cei morți.

10Ei au respectat porunca Lui, dar au început să se întrebe ce înseamnă învierea dintre cei morți.

11Și L-au întrebat: – De ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?

12El le-a răspuns: – Într-adevăr, Ilie vine primul pentru a restaura toate lucrurile. Totuși, cum de este scris despre Fiul Omului că El va urma să sufere mult și să fie disprețuit?

13Dar Eu vă spun că Ilie a și venit, însă ei au făcut cu el tot ce-au vrut, așa cum este scris despre el.

Ucenicii nu pot vindeca un copil demoniac

14Când au ajuns la ceilalți ucenici, au văzut o mulțime mare în jurul lor și pe niște cărturari care discutau aprins cu ei.

15Imediat ce întreaga mulțime L-a văzut pe Isus, au rămas uimiți și au alergat la El să-L salute.

16El i-a întrebat: – Despre ce discutați atât de aprins cu ei?

17Un om din mulțime I-a răspuns: – Învățătorule, l-am adus la Tine pe fiul meu, care are în el un duh de muțenie.

18Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. El face spume la gură, scrâșnește din dinți și devine țeapăn. Le-am spus ucenicilor Tăi să-l scoată, dar n-au putut.

19Isus le-a răspuns: – O, generație necredincioasă! Până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai răbda? Aduceți-l la Mine!

20L-au adus la El. Și imediat ce L-a văzut pe Isus, duhul i-a provocat copilului spasme. Copilul a căzut la pământ și se rostogolea, făcând spume la gură.

21Isus l-a întrebat pe tatăl acestuia: – De câtă vreme i se întâmplă așa? El I-a răspuns: – Din copilărie.

22Și de multe ori îl aruncă în foc și în apă, ca să-l omoare... Dar, dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne!

23Isus i-a zis: – „Dacă poți...“?! Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede!

24Imediat tatăl copilului a strigat zicând: – Cred! Ajută necredinței mele!

25Când a văzut Isus că mulțimea vine în fuga mare, a mustrat duhul necurat și i-a zis: „Duh mut și surd, ție îți poruncesc: ieși afară din el și să nu mai intri în el!“

26Duhul a strigat și apoi a ieșit provocându-i copilului convulsii puternice. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau că a murit.

27Isus însă l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare.

28Când a intrat El în casă, fiind doar ei cu Isus, ucenicii L-au întrebat: – Noi de ce n-am putut să-l scoatem?

29El le-a răspuns: – Pe acest soi de demoni nimeni nu-i poate scoate afară, decât prin rugăciune (și post) d.

Isus vorbește din nou despre moartea și învierea Sa

30Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Isus nu voia să știe nimeni lucrul acesta,

31pentru că îi învăța pe ucenici și le zicea: „Fiul Omului urmează să fie trădat în mâinile oamenilor. Ei Îl vor omorî, dar la trei zile după ce-L vor fi omorât, va învia.“

32Ei însă n-au priceput aceste vorbe și se temeau să-L întrebe.

Cine este cel mai mare?

33Apoi au ajuns în Capernaum. În timp ce se aflau în casă, Isus i-a întrebat: – Despre ce ați discutat atât de aprins pe drum?

34Dar ei tăceau, pentru că pe drum discutaseră aprins unii cu alții cu privire la cine este cel mai mare dintre ei.

35Isus S-a așezat, i-a chemat pe cei doisprezece și le-a zis: – Dacă vrea cineva să fie primul, trebuie să fie ultimul dintre toți și slujitorul tuturor.

36Isus a luat un copilaș, l-a pus să stea în mijlocul lor și, luându-l în brațe, le-a zis:

37– Oricine primește astfel de copilași în Numele Meu, pe Mine Mă primește, iar cel ce Mă primește pe Mine, nu Mă primește, de fapt, pe Mine, ci pe Cel Ce M-a trimis pe Mine.

De partea lui Isus

38Ioan I-a zis: – Învățătorule, noi am văzut pe cineva care scotea demoni în Numele Tău și l-am oprit, pentru că nu ne urma.

39Isus i-a răspuns: – Nu-l opriți, căci nu este nimeni care să facă o minune în Numele Meu și care să Mă poată vorbi de rău imediat după aceea.

40Cel care nu este împotriva noastră este de partea noastră.

41Iar cel care vă dă un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteți ai lui Cristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.

Pricini de păcătuire

42Dar dacă cineva îl face să păcătuiască pe vreunul din acești micuți care cred în Mine, ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră mare de moară și ar fi aruncat în mare.

43Dacă mâna ta te face să păcătuiești, taie-o! Este mai bine pentru tine să intri în viață ciung, decât să ai două mâini și să mergi în Gheenă e, în focul care nu poate fi stins,

44(unde viermele nu moare și focul nu se stinge) f.

45Și dacă piciorul tău te face să păcătuiești, taie-l! Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop, decât să ai două picioare și să fii aruncat în Gheenă,

46(unde viermele nu moare și focul nu se stinge).

47Dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l! Este mai bine pentru tine să intri în Împărăția lui Dumnezeu având un singur ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în Gheenă,

48unde viermele nu moare și focul nu se stinge. g

49Căci orice om va fi sărat cu foc (și orice jertfă va fi sărată cu sare) h.

50Sarea este bună, dar dacă sarea devine fără gust, prin ce o veți face din nou sărată?! Aveți deci sare în voi înșivă și trăiți în pace unii cu alții!“

Copyright information for NTLR