a+ 7:3 Lit.: spală mâinile cu un pumn de apă , o spălare mai degrabă ritualică; Isus nu se împotrivește regulilor elementare de igienă, ci legalismului searbăd
b+ 7:3 Interpretări și aplicații ale Legii lui Moise, transmise mai întâi pe cale orală, iar pe la 200 d.Cr. înregistrate în scris în ceea ce avea să se numească Mișna; peste tot în capitol
c+ 7:4 Mai multe mss foarte importante nu conțin aceste cuvinte
d+ 7:6-7 Vezi Is. 29:13
e+ 7:8 Unele mss, nu dintre cele mai importante, adaugă: oamenilor: spălarea ulcioarelor și a cănilor și multe alte lucruri de felul acesta pe care le faceți
f+ 7:9 Unele mss conțin: să vă stabiliți
g+ 7:10 Vezi Ex. 20:12; Deut. 5:16
h+ 7:10 Vezi Ex. 21:17; Lev. 20:9
i+ 7:11 Vezi nota de la 5:34; și în v. 34
j+ 7:11 În felul acesta un fiu nerecunoscător putea să se eschiveze de la îndatoririle pe care le avea față de părinții săi, deoarece korbanul era un dar promis lui Dumnezeu, dar care mai putea fi folosit de către fiu
k+ 7:16 Cele mai importante mss nu conțin acest verset, acesta fiind probabil o glosă din partea copiștilor, bazată pe 4:9 și 4:23
l+ 7:21 Sau: gândurile rele: curviile
m+ 7:22 Sau: invidia; sau: zgârcenia
n+ 7:24 Multe mss timpurii și foarte importante adaugă: și Sidonului, probabil pe baza v. 31 și Mt. 15:21
o+ 7:26 Sau: dintre neamuri, în ideea că femeia nu era evreică, ci dintre neamuri; nu era neapărat grecoaică, ci, probabil, vorbitoare de limba greacă
p+ 7:26 Fenicia aparținea, din punct de vedere administrativ, de provincia Siria
q+ 7:31 Vezi nota de la 5:20
r+ 7:35 Unele mss nu conțin acest cuvânt

Mark 7

Isus și tradiția bătrânilor

1Fariseii și câțiva dintre cărturarii care veniseră de la Ierusalim s-au adunat la El

2și i-au văzut pe câțiva dintre ucenicii Lui că mănâncă cu mâinile „necurate“, adică nespălate. –

3Căci fariseii și toți iudeii nu mănâncă dacă nu-și spală cu atenție mâinile, a respectând astfel tradiția bătrânilor b.

4Iar când se întorc de la piață, nu mănâncă dacă nu s-au scăldat. Și mai sunt multe alte lucruri pe care le-au luat să le respecte, cum ar fi: spălarea paharelor, a ulcioarelor, a vaselor de bronz (și a paturilor) c

5Atunci fariseii și cărturarii L-au întrebat pe Isus: – De ce ucenicii Tăi nu respectă tradiția bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile „necurate“?

6El le-a răspuns: – Ipocriților! Bine a profețit Isaia despre voi, așa cum este scris: „Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine!

7Degeaba însă Mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci de-ale oamenilor!“ d

8Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți tradiția oamenilor e!

9Apoi le-a zis: „Și ați respins frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți f tradiția voastră!

10Căci Moise a zis: «Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta!» g și «Cel ce își blestemă tatăl sau mama trebuie să fie pedepsit cu moartea.» h

11Însă voi ziceți: «Dacă un om spune tatălui său sau mamei sale: ‘Orice ai putea primi de la mine este korban ’ – adică este deja închinatca dar lui Dumnezeu i–,

12pe acela nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau mama lui!» j

13Și anulați astfel Cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră pe care o răspândiți! Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!“

Lucrurile care-l spurcă pe om

14Isus a chemat din nou mulțimea și a zis: „Ascultați-Mă cu toții și înțelegeți!

15Nu există nimic din afara omului, care, intrând în el, să-l poată spurca, ci ceea ce iese din om, aceea îl spurcă!“

16(Dacă cineva are urechi de auzit, să audă!) k

17După ce alăsat mulțimea și a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat despre pildă.

18El le-a zis: „Și voi tot fără pricepere sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în om din afară nu-l poate spurca,

19fiindcă nu intră în inima lui, ci în stomac, iar apoi este aruncat afară, în latrină?“ A declaratastfel curate toate bucatele.

20Apoi a zis: „Ceea ce iese din om, aceea îl spurcă pe om.

21Căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, curviile l, furturile, crimele,

22adulterele, lăcomia, răutatea, înșelăciunea, depravarea, ochiul rău m, blasfemia, mândria și prostia!

23Toate aceste rele ies dinăuntru și ele îl spurcă pe om!“

Credința femeii siro-feniciene

24Isus a plecat de acolo și S-a dus în regiunile Tirului n. Vrând să nu știe nimeni că se află acolo, a intrat într-o casă, dar n-a putut rămâne neobservat,

25căci imediat, o femeie care auzise despre El și a cărei fetiță avea un duh necurat, a venit la El și I-a căzut la picioare.

26Femeia era o grecoaică o, originară din Siro-Fenicia p. Ea L-a rugat să scoată demonul din fetița ei,

27dar Isus i-a zis: – Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să se ia pâinea copiilor și să se arunce la cățeluși!

28– Da, Doamne, I-a zis ea, dar și cățelușii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor!

29Atunci El i-a zis: – Pentru răspunsul acesta, du-te; demonul a ieșit din fetița ta!

30Ea a plecat acasă și a găsit copilul culcat pe pat, iar demonul ieșise.

Isus vindecă un surdo-mut

31Isus S-a întors din regiunea Tirului și S-a dus, prin Sidon, la Marea Galileii, trecând prin regiunea Decapolis q.

32Au adus la El un surd, care totodată vorbea greu, și L-au rugat să-Și pună mâna peste El.

33Isus l-a luat deoparte din mulțime, Și-a pus degetele în urechile lui și i-a atins limba cu saliva Lui.

34Apoi a privit spre cer, a oftat și i-a zis: „ Efata !“, care înseamnă: „Deschide-te!“

35Și (imediat) r i s-au deschis urechile, i s-a descleștat limba și a început să vorbească deslușit.

36Isus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea să nu spună, cu atât ei vesteau aceasta mai mult.

37Ei erau uimiți peste măsură și ziceau: „El pe toate le face bine; chiar și pe surzi îi face să audă, iar pe muți, să vorbească!“

Copyright information for NTLR