a+ 1:16 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât și Mesia (ebraică și aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
b+ 1:17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise fie pentru a relaționa un anume individ în mod direct la un strămoș important, fie pentru a obține numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de șapte, așa cum este în acest text
c+ 1:19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre și nu putea fi ruptă decât printr-un act de divorț; în Deut. 22:24 femeia logodită este numită soție, iar în acest verset Iosif este numit soțul Mariei, chiar dacă erau doar logodiți
d+ 1:21 Isus este transcrierea în greacă a termenului ebraic Iosua ( Ieșua ), care înseamnă Domnul mântuie
e+ 1:23 Vezi Isaia 7:14

Matthew 1

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Lui Avraam i s-a născut Isaac, lui Isaac i s-a născut Iacov, lui Iacov i s-au născut Iuda și frații acestuia,

lui Iuda i s-au născut Pereț și Zerah, mama lor fiind Tamar, lui Pereț i s-a născut Hețron, lui Hețron i s-a născut Ram,

lui Ram i s-a născut Aminadab, lui Aminadab i s-a născut Nahșon, lui Nahșon i s-a născut Salmon,

lui Salmon i s-a născut Boaz, mama acestuia fiind Rahab, lui Boaz i s-a născut Obed, mama acestuia fiind Rut, lui Obed i s-a născut Ișai,

iar lui Ișai i s-a născut regele David. Lui David i s-a născut Solomon, a cărui mamă fusese înainte soția lui Urie,

lui Solomon i s-a născut Roboam, lui Roboam i s-a născut Abia, lui Abia i s-a născut Asa,

lui Asa i s-a născut Iehoșafat, lui Iehoșafat i s-a născut Iehoram, lui Iehoram i s-a născut Uzia,

lui Uzia i s-a născut Iotam, lui Iotam i s-a născut Ahaz, lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

10 lui Ezechia i s-a născut Manase, lui Manase i s-a născut Amon, lui Amon i s-a născut Iosia,

11 iar lui Iosia i s-a născut Iehonia și frații acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12 După exilul în Babilon, lui Iehonia i s-a născut Șealtiel, lui Șealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

13 lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud, lui Abiud i s-a născut Eliachim, lui Eliachim i s-a născut Azor,

14 lui Azor i s-a născut Țadok, lui Țadok i s-a născut Achim, lui Achim i s-a născut Eliud,

15 lui Eliud i s-a născut Elazar, lui Elazar i s-a născut Mattan, lui Mattan i s-a născut Iacov,

16 iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos a .

17 Așadar, de la Avraam până la David sunt în total paisprezece generații, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generații, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generații. b 

Nașterea lui Isus Cristos

18 Iată însă cum a avut loc nașterea lui Isus Cristos: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt.

19 Iosif însă, soțul ei, era un om drept și nu voia s-o facă de rușine înaintea lumii. De aceea el și-a propus s-o părăsească pe ascuns c .

20 Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis și i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei pe Maria de soție, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt!

21 Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus d , pentru că El Își va mântui poporul de păcatele lui!“

22 Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice:

23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și Îi vor pune numele Emanuel“ e , nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.

24 Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soție,

25 dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naștere unui Fiu. Iar el I-a pus numele Isus.

Copyright information for NTLR