a+ 14:1 Irod Antipa ( 4 î.Cr.-39 d.Cr. ), unul dintre fiii lui Irod cel Mare; tetrarhul domnea peste a patra parte a unei regiuni, fiind inferior unui rege și stăpânind doar cu aprobarea romanilor
b+ 14:3 Nepoată a lui Irod cel Mare, căsătorită mai întâi cu Filip, fratele vitreg al lui Irod Antipa (a nu se confunda cu tetrarhul Filip; vezi Lc. 3:1 )
c+ 14:4 Cf. Lev. 18:16; 20:21
d+ 14:24 O stadie (gr.: stadion ) măsura aproximativ 185 m
e+ 14:25 Între orele 3:00-6:00; evreii au împrumutat de la romani împărțirea nopții în 4 străji a câte 3 ore; în VT, noaptea era împărțită în 3 străji a câte 4 ore ( apus- 22 :00; 22 :00-2:00; 2:00-răsărit )

Matthew 14

Ioan Botezătorul decapitat

1În vremea aceea tetrarhul Irod a a auzit vești despre Isus

2și le-a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat dintre cei morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el!“

3Căci Irod îl arestase pe Ioan, îl legase și-l pusese în închisoare din cauza Irodiadei b, soția lui Filip, fratele său,

4deoarece Ioan îi zicea: „Nu-ți este permis s-o ai de soție!“ c

5Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de mulțime, pentru că oamenii îl considerau pe Ioan un profet.

6Însă, la aniversarea zilei de naștere a lui Irod, fiica Irodiadei a dansat înaintea invitaților și i-a plăcut lui Irod,

7așa că el i-a promis cu jurământ că-i va da orice va cere.

8Îndemnată de mama ei, ea i-a zis: „Dă-mi aici, pe o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!“

9Regele s-a întristat, dar, din pricina jurămintelor și a invitaților săi, a poruncit să-i fie dat ce a cerut

10și a trimis să fie decapitat Ioan în închisoare.

11Capul lui a fost adus pe o farfurie și dat fetei, iar aceasta i l-a dus mamei sale.

12Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul și l-au înmormântat. Apoi s-au dus și L-au anunțat pe Isus.

Isus hrănește peste cinci mii de oameni

13Când a auzit aceasta, Isus S-a retras de acolo într-o barcă, spre un loc pustiu, casă fie doar El singur. Dar când mulțimile au aflat lucrul acesta, au ieșit din cetățile lor și s-au luat după El pe jos.

14Când a coborât din barcă, Isus a văzut o mare mulțime de oameni, I s-a făcut milă de ei și i-a vindecat pe cei bolnavi.

15Fiindcă se făcuse seară, ucenicii au venit la El și I-au zis: – Locul acesta este pustiu și ora este deja târzie. Dă-le drumul mulțimilor să meargă prin sate ca să-și cumpere ceva să mănânce!

16Însă Isus le-a zis: – Nu au nevoie să plece! Dați-le voi să mănânce!

17Ei I-au răspuns: – N-avem aici decât cinci pâini și doi pești.

18El le-a zis: – Aduceți-le aici, la Mine!

19Le-a poruncit mulțimilor să se așeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini și cei doi pești, a privit spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și apoi le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au dat mulțimilor.

20Au mâncat toți și s-au săturat; și au strâns douăsprezece coșnițe pline cu firimiturile rămase.

21Cei ce mâncaseră erau aproape cinci mii de bărbați, în afară de femei și de copii.

Isus umblă pe mare

22Imediat după aceea, Isus i-a zorit pe ucenici să se suie în barcă și să treacă înaintea Lui de partea cealaltă a mării, iar între timp El le va da drumul mulțimilor.

23După ce le-a dat drumul mulțimilor, Isus S-a urcat pe munte, doar El singur, ca să se roage. Se înserase, iar El era singur acolo.

24Barca se îndepărtase deja la mai multe stadii d de țărm și era lovită de valuri, pentru că vântul le era împotrivă.

25În a patra strajă a nopții e, Isus a venit spre ei, umblând pe mare.

26Când ucenicii L-au văzut umblând pe mare, s-au înspăimântat. „Este o stafie!“, au zis ei. Și au țipat de frică.

27Dar Isus le-a vorbit imediat și le-a zis: – Îndrăzniți! Eu sunt! Nu vă temeți!

28Petru I-a răspuns: – Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape!

29Isus i-a zis: – Vino! Petru a coborât din barcă și a început să umble pe ape și să meargă spre Isus.

30Dar când a văzut că vântul este puternic, i s-a făcut frică și, fiindcă începea să se scufunde, a strigat: – Doamne, salvează-mă!

31Isus a întins imediat mâna, l-a apucat și i-a zis: – Puțin credinciosule! De ce te-ai îndoit?

32După ce s-au suit în barcă, vântul a încetat.

33Cei din barcă I s-au închinat și au zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!“

34Au traversat marea și au venit în ținutul Ghenezaretului.

35Oamenii din locul acela L-au recunoscut pe Isus și au dat de veste în întreaga vecinătate, așa că i-au adus la El pe toți cei ce erau bolnavi.

36Îl rugau să-i lase doar să se atingă de marginea hainei Lui; și toți cei care s-au atins de ea au fost vindecați.

Copyright information for NTLR