a+ 15:2 Interpretări și aplicații ale Legii lui Moise, trasmise mai întâi pe cale orală, iar pe la 200 d.Cr. înregistrate în scris în ceea ce avea să se numească Mișna
b+ 15:4 Vezi Ex. 20:12; Deut. 5:16
c+ 15:4 Vezi Ex. 21:17; Lev. 20:9
d+ 15:6 Unele mss importante nu conțin aceste cuvinte; posibil să fi fost adăugate pe baza v. 4-5
e+ 15:9 Vezi Is. 29:13
f+ 15:14 Unele mss nu conțin aceste cuvinte
g+ 15:39 Numită și Magdala sau Dalmanuta (cf. Mc. 8:10 ); poate fi vorba de același oraș sau de orașe diferite, situate foarte aproape unul de celălalt

Matthew 15

Isus și tradiția bătrânilor

1Atunci niște farisei și niște cărturari au venit din Ierusalim la Isus și L-au întrebat:

2– De ce ucenicii Tăi încalcă tradiția bătrânilor a  ? Căci ei nu-și spală mâinile înainte să mănânce!

3Isus le-a răspuns: – Dar voi de ce încălcați porunca lui Dumnezeu de dragul tradiției voastre?

4Căci Dumnezeu a zis: „Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta!“ b  și „Cel ce își blestemă tatăl sau mama trebuie să fie pedepsit cu moartea“ c  .

5Însă voi ziceți: „Dacă cineva îi spune tatălui său sau mamei sale: «Orice ai putea primi de la mine este deja închinat ca dar lui Dumnezeu!»,

6acela nu mai este dator să-și cinstească tatăl (sau mama) d  “. Și anulați astfel Cuvântul lui Dumnezeu de dragul tradiției voastre.

7Ipocriților! Bine a profețit Isaia despre voi când a zis:

8„Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine!

9Degeaba însă Mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci de-ale oamenilor!“ e 

Lucrurile care-l spurcă pe om

10Isus a chemat mulțimea și a zis: „Ascultați și înțelegeți!

11Nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om!“

12Atunci ucenicii Lui au venit și I-au zis: – Știi că fariseii s-au poticnit la auzul acestor cuvinte?

13Isus le-a răspuns: – Orice plantă pe care nu a sădit-o Tatăl Meu ceresc va fi dezrădăcinată.

14Lăsați-i; sunt niște călăuze oarbe (pentru cei orbi) f  . Și dacă un orb călăuzește un alt orb, amândoi vor cădea în groapă.

15Petru I-a zis: – Explică-ne pilda aceasta!

16Isus a zis: – Și voi tot fără pricepere sunteți?

17Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în stomac, iar apoi este aruncat afară, în latrină?

18Dar ceea ce iese din gură vine din inimă și aceea îl spurcă pe om.

19Căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturiile mincinoase și blasfemiile.

20Acestea sunt lucrurile care îl spurcă pe om! Însă a mânca cu mâinile nespălate nu-l spurcă pe om!

Credința canaanitei

21Isus a plecat de acolo și S-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului.

22Și iată că o femeie canaanită din acea regiune a venit strigând: – Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este demoniacă și suferă cumplit!

23Isus nu i-a răspuns nimic. Ucenicii s-au apropiat și L-au rugat, zicându-i: – Dă-i drumul, căci continuă să strige după noi!

24Isus însă le-a răspuns: – Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.

25Dar ea a venit și I s-a închinat, zicând: – Doamne, ajută-mă!

26Isus i-a răspuns: – Nu este bine să se ia pâinea copiilor și să se arunce la cățeluși!

27– Da, Doamne, a zis ea, dar și cățelușii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor!

28Atunci Isus i-a răspuns: – O, femeie, mare este credința ta! Să ți se facă după cum dorești! Și fiica ei a fost vindecată chiar în ceasul acela.

Isus hrănește peste patru mii de oameni

29Isus a plecat de acolo și a mers de-a lungul Mării Galileii. Apoi a urcat pe munte și S-a așezat acolo.

30Au venit la El mulțimi mari de oameni, având cu ei șchiopi, orbi, schilozi, muți și mulți alți bolnavi. I-au așezat la picioarele Lui, iar El i-a vindecat,

31astfel că mulțimea s-a minunat văzând că cei muți vorbesc, cei schilozi se însănătoșesc, cei șchiopi umblă, iar cei orbi văd; și Îl slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

32Isus i-a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: – Mi-e milă de mulțime, pentru că sunt deja trei zile de când stau cu Mine și nu au ce să mănânce. Nu vreau să-i las să plece flămânzi, ca nu cumva să leșine pe drum.

33Ucenicii I-au zis: – De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini, ca să se sature o asemenea mulțime?!

34Isus i-a întrebat: – Câte pâini aveți? – Șapte … și câțiva peștișori, I-au răspuns ei.

35Isus i-a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ.

36Apoi a luat cele șapte pâini și peștișorii, a adus mulțumiri, le-a frânt și le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit mulțimilor.

37Au mâncat toți și s-au săturat; și au strâns șapte coșuri pline cu firimiturile rămase.

38Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbați, în afară de femei și de copii.

39După ce le-a dat drumul mulțimilor, Isus S-a suit în barcă și S-a dus în regiunea Magadan g  .

Copyright information for NTLR