a+ 17:2 Lit.: a fost transfigurat
b+ 17:5 Vezi Deut. 18:15
c+ 17:15 Vezi nota de la 4:24
d+ 17:21 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin acest verset
e+ 17:24 2 drahme, echivalentul a 0,5 șechel sau a 2 denari, echivalentul plății pentru 2 zile de muncă; taxa anuală, cerută fiecărui bărbat de peste 20 ani (vezi Ex. 30:13; 2 Cron. 24:9; Neem. 10:32 ).; în regiune, în timpurile NT, circulau trei tipuri de monede: cele imperiale (după standard roman), cele provinciale (după standard grecesc) și cele locale (șechelul)
f+ 17:27 Monedă din argint valorând o tetradrahmă, 2 didrahme

Matthew 17

Schimbarea la față

După șase zile, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele acestuia, și i-a dus, doar pe ei, pe un munte înalt.

Acolo I-a fost schimbată înfățișarea a  înaintea lor. Fața Lui a strălucit ca soarele, iar hainele Lui au devenit strălucitoare ca lumina.

Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu El.

Petru I-a zis lui Isus: – Doamne, este bine să fim aici! Dacă vrei, voi face aici trei corturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie!

În timp ce vorbea el, iată că un nor strălucitor i-a acoperit, iar un glas din nor a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care-Mi găsesc plăcerea! De El să ascultați! b 

Când au auzit glasul, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare.

Isus a venit la ei, i-a atins și le-a zis: – Ridicați-vă și nu vă temeți!

Când și-au ridicat privirea, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.

În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit: – Să nu spuneți nimănui despre viziune, până când nu va fi înviat Fiul Omului dintre cei morți!

10 Ucenicii L-au întrebat: – Atunci de ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?

11 El le-a răspuns: – Într-adevăr, Ilie vine, și el va restaura toate lucrurile.

12 Dar Eu vă spun că Ilie a venit deja, însă ei nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce-au vrut. Tot așa urmează să sufere și Fiul Omului din partea lor.

13 Atunci ucenicii au înțeles că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Ucenicii nu pot vindeca un copil demoniac

14 Când au ajuns la mulțime, un om a venit la El, a îngenuncheat înaintea Lui

15 și I-a zis: – Doamne, ai milă de fiul meu, căci este epileptic c  și suferă cumplit! El cade adesea în foc și cade adesea în apă!

16 L-am adus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece.

17 Isus a răspuns: – O, generație necredincioasă și pervertită! Până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai răbda? Aduceți-l aici la Mine!

18 Isus a certat demonul și acesta a ieșit afară din el. Și copilul a fost vindecat chiar în ceasul acela.

19 Atunci ucenicii au venit doar ei la Isus și L-au întrebat: – Noi de ce n-am putut să-l scoatem?

20 El le-a răspuns: – Din pricina puținei voastre credințe! Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați zice acestui munte: „Mută-te de aici, acolo!“, iar el s-ar muta! Nimic nu v-ar fi imposibil!

21 (Dar acest soi de demoni nu iese afară decât cu rugăciune și post.) d 

Isus vorbește din nou despre moartea și învierea Sa

22 În timp ce erau adunați în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul Omului urmează să fie trădat în mâinile oamenilor.

23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va fi înviat“. Ei s-au întristat foarte tare.

Taxa pentru Templu

24 Când au ajuns în Capernaum, au venit la Petru cei ce încasau didrahma e pentru Templu și l-au întrebat: – Învățătorul vostru nu plătește didrahma pentru Templu?

25 El le-a răspuns: – Ba da. Când Petru a intrat în casă, Isus a vorbit primul și a zis: – Ce părere ai, Simone? De la cine strâng regii pământului tributuri sau taxe? De la fiii lor sau de la străini?

26 Petru I-a răspuns: – De la străini. Isus i-a zis: – Așadar, fiii sunt scutiți.

27 Totuși, ca să nu-i facem să se poticnească, du-te la mare, aruncă undița și trage afară primul pește care va veni. Când îi vei deschide gura, vei găsi un stater f ; ia-l și dă-li-l lor pentru Mine și pentru tine!

Copyright information for NTLR