a+ 17:2 Lit.: a fost transfigurat
b+ 17:5 Vezi Deut. 18:15
c+ 17:15 Vezi nota de la 4:24
d+ 17:21 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin acest verset
e+ 17:24 2 drahme, echivalentul a 0,5 șechel sau a 2 denari, echivalentul plății pentru 2 zile de muncă; taxa anuală, cerută fiecărui bărbat de peste 20 ani (vezi Ex. 30:13; 2 Cron. 24:9; Neem. 10:32 ).; în regiune, în timpurile NT, circulau trei tipuri de monede: cele imperiale (după standard roman), cele provinciale (după standard grecesc) și cele locale (șechelul)
f+ 17:27 Monedă din argint valorând o tetradrahmă, 2 didrahme

Matthew 17

Schimbarea la față

1După șase zile, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele acestuia, și i-a dus, doar pe ei, pe un munte înalt.

2Acolo I-a fost schimbată înfățișarea a înaintea lor. Fața Lui a strălucit ca soarele, iar hainele Lui au devenit strălucitoare ca lumina.

3Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu El.

4Petru I-a zis lui Isus: – Doamne, este bine să fim aici! Dacă vrei, voi face aici trei corturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie!

5În timp ce vorbea el, iată că un nor strălucitor i-a acoperit, iar un glas din nor a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în Care-Mi găsesc plăcerea! De El să ascultați! b

6Când au auzit glasul, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare.

7Isus a venit la ei, i-a atins și le-a zis: – Ridicați-vă și nu vă temeți!

8Când și-au ridicat privirea, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.

9În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit: – Să nu spuneți nimănui despre viziune, până când nu va fi înviat Fiul Omului dintre cei morți!

10Ucenicii L-au întrebat: – Atunci de ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?

11El le-a răspuns: – Într-adevăr, Ilie vine, și el va restaura toate lucrurile.

12Dar Eu vă spun că Ilie a venit deja, însă ei nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce-au vrut. Tot așa urmează să sufere și Fiul Omului din partea lor.

13Atunci ucenicii au înțeles că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Ucenicii nu pot vindeca un copil demoniac

14Când au ajuns la mulțime, un om a venit la El, a îngenuncheat înaintea Lui

15și I-a zis: – Doamne, ai milă de fiul meu, căci este epileptic c și suferă cumplit! El cade adesea în foc și cade adesea în apă!

16L-am adus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece.

17Isus a răspuns: – O, generație necredincioasă și pervertită! Până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai răbda? Aduceți-l aici la Mine!

18Isus a certat demonul și acesta a ieșit afară din el. Și copilul a fost vindecat chiar în ceasul acela.

19Atunci ucenicii au venit doar ei la Isus și L-au întrebat: – Noi de ce n-am putut să-l scoatem?

20El le-a răspuns: – Din pricina puținei voastre credințe! Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați zice acestui munte: „Mută-te de aici, acolo!“, iar el s-ar muta! Nimic nu v-ar fi imposibil!

21(Dar acest soi de demoni nu iese afară decât cu rugăciune și post.) d

Isus vorbește din nou despre moartea și învierea Sa

22În timp ce erau adunați în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul Omului urmează să fie trădat în mâinile oamenilor.

23Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va fi înviat“. Ei s-au întristat foarte tare.

Taxa pentru Templu

24Când au ajuns în Capernaum, au venit la Petru cei ce încasau didrahma epentru Templu și l-au întrebat: – Învățătorul vostru nu plătește didrahma pentru Templu?

25El le-a răspuns: – Ba da. Când Petru a intrat în casă, Isus a vorbit primul și a zis: – Ce părere ai, Simone? De la cine strâng regii pământului tributuri sau taxe? De la fiii lor sau de la străini?

26Petru I-a răspuns: – De la străini. Isus i-a zis: – Așadar, fiii sunt scutiți.

27Totuși, ca să nu-i facem să se poticnească, du-te la mare, aruncă undița și trage afară primul pește care va veni. Când îi vei deschide gura, vei găsi un stater f; ia-l și dă-li-l lor pentru Mine și pentru tine!

Copyright information for NTLR