a+ 19:4 Vezi Gen. 1:27
b+ 19:5 Vezi Gen. 2:24
c+ 19:12 Sau: au ales să nu se căsătorească
d+ 19:18-19 Vezi Ex. 20:12-16; Deut. 5:16-20
e+ 19:19 Vezi Lev. 19:18
f+ 19:29 Câteva mss adaugă: sau soție

Matthew 19

Despre divorț

1După ce a terminat de rostit aceste cuvinte, Isus a plecat din Galileea și a venit în regiunea Iudeii, dincolo de Iordan.

2L-au urmat mulțimi mari de oameni și acolo El i-a vindecat pe cei bolnavi.

3Niște farisei au venit la El, ca să-L pună la încercare, și L-au întrebat: – Are voie un bărbat să divorțeze de soția lui din orice motiv?

4Isus le-a răspuns: – Oare n-ați citit că de la început Creatorul „i-a făcut bărbat și femeie“ a  ?

5Și apoi a zis: „De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup“ b  .

6Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup! Deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!

7Ei au zis: – Atunci de ce a poruncit Moise ca bărbatul să-i dea soției o carte de despărțire și s-o lase să plece?

8Isus le-a răspuns: – Din cauza inimilor voastre împietrite v-a dat voie Moise să vă lăsați soțiile, însă la început nu a fost așa.

9Eu însă vă spun că cel ce divorțează de soția lui, în afară de cazul în care este vorba de adulter, și se căsătorește cu altcineva comite adulter.

10Ucenicii I-au zis: – Dacă astfel stau lucrurile cu soțul și soția, nu merită să te căsătorești!

11Dar El le-a răspuns: – Nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le-a fost dat.

12Căci există eunuci care s-au născut așa din pântecele mamei lor, există eunuci care au fost făcuți eunuci de către oameni și există eunuci care s-au făcut eunuci c  de dragul Împărăției Cerurilor. Cel ce poate să primească cuvântulacesta, să-l primească!

Isus și copilașii

13Atunci au fost aduși la El niște copilași, ca să-Și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar ucenicii i-au mustrat pe cei care i-au adus.

14Isus însă le-a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, pentru că Împărăția Cerurilor este a celor ca ei!“

15Apoi Și-a pus mâinile peste ei și a plecat de acolo.

Isus și tânărul bogat

16Și iată că un om a venit la El și L-a întrebat: – Învățătorule, ce lucru bun să fac, ca să am viață veșnică?

17Isus i-a răspuns: – De ce Mă întrebi despre „ce lucru bun“? Cel Ce este bun este Unul singur! Dar dacă vrei să intri în viață, împlinește poruncile!

18– Care? L-a întrebat acesta. Isus i-a răspuns: – „Să nu ucizi“, „Să nu comiți adulter“, „Să nu furi“, „Să nu depui mărturie falsă“,

19„Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta“ d  și „Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți“ e  .

20Tânărul I-a spus: – Pe toate acestea le-am împlinit. Ce-mi mai lipsește?

21Isus i-a răspuns: – Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile și dă săracilor, și vei avea astfel o comoară în ceruri. Apoi vino, urmează-Mă!

22Când a auzit cuvintele acestea, tânărul a plecat întristat, pentru că avea multe posesiuni.

23Isus le-a zis ucenicilor Săi: – Adevărat vă spun că cu greu va intra cel bogat în Împărăția Cerurilor!

24Și vă mai spun că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre cel bogat în Împărăția lui Dumnezeu!

25Când au auzit lucrul acesta, ucenicii au rămas foarte uimiți și s -au întrebat: „Atunci cine poate fi mântuit?“

26Isus i-a privit țintă și le-a zis: – Lucrul acesta este imposibil pentru oameni, dar pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.

27Atunci Petru I-a zis: – Iată, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Noi ce vom avea?

28Isus le-a zis: – Adevărat vă spun că la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul slavei Sale, voi, cei care M-ați urmat, veți sta, de asemenea, pe douăsprezece tronuri și le veți judeca pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel.

29Și oricine își lasă case sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă f  , sau copii, sau ogoare de dragul Numelui Meu, va primi de o sută de ori mai mult și va moșteni viața veșnică.

30Dar mulți dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi.

Copyright information for NTLR