a+ 24:2 Această predicție s-a împlinit literalmente în anul 70 d.Cr., când romanii au cucerit Ierusalimul și au ars Templul
b+ 24:7 Multe mss conțin aceste cuvinte, altele le pun înainte de foamete, iar altele nu le conțin
c+ 24:15 Vezi Dan. 9:27 și nota; 11:31; 12:11
d+ 24:29 Vezi Is. 13:10; 34:4
e+ 24:30 Vezi Dan. 7:13
f+ 24:33 Sau: el, adică sfârșitul
g+ 24:36 Unele mss nu conțin aceste cuvinte
h+ 24:51 Sau: îl va pedepsi aspru

Matthew 24

Semne ale sfârșitului

După ce a ieșit Isus din Templu, în timp ce mergea, ucenicii Lui au venit la El, ca să-I arate clădirile Templului.

Isus însă le-a zis: „Vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun că nu va fi lăsată aici piatră pe piatră; totul va fi dărâmat a “.

Apoi S-a așezat pe Muntele Măslinilor, iar ucenicii au venit la El, doar ei singuri, și L-au întrebat: – Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului?

Isus le-a răspuns: – Vedeți să nu vă înșele cineva!

Căci vor veni mulți în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Cristosul!“ și-i vor înșela astfel pe mulți.

Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă neliniștiți, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul.

Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Va fi foamete, vor fi(molime și) b  cutremure în diverse locuri.

Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii.

Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile din pricina Numelui Meu.

10 Atunci mulți se vor poticni, se vor trăda unii pe alții și se vor urî unii pe alții.

11 Se vor ridica mulți profeți falși și-i vor înșela pe mulți.

12 Și din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mulți se va răci.

13 Dar cel care va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

14 Această Evanghelie a Împărăției va fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; și atunci va veni sfârșitul.

15 De aceea, când veți vedea „urâciunea pustiirii“ c , despre care a vorbit profetul Daniel, stând în locul sfânt – cel ce citește, să înțeleagă –,

16 atunci cei din Iudeea să fugă în munți!

17 Cel ce va fi pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia lucrurile din casă,

18 iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina!

19 Vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea!

20 Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici de Sabat.

21 Căci atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii și până acum și nici nu va mai fi!

22 Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nici un om n-ar fi scăpat; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.

23 Dacă cineva vă va spune atunci: „Iată, Cristosul este aici!“ sau „Este acolo!“, să nu credeți!

24 Căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și minuni, pentru a-i înșela, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși.

25 Iată că v-am spus mai dinainte!

26 Așadar, dacă vă vor spune: „Iată, este în pustie!“, să nu vă duceți; sau: „Iată-L în odăi ascunse!“, să nu credeți!

27 Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului.

28 Oriunde va fi hoitul, acolo se vor aduna și vulturii!

29 Imediat după necazul acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. d 

30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului și atunci toate semințiile pământului se vor jeli și-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului e  cu putere și mare slavă.

31 El îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița cea răsunătoare, iar ei îi vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

32 Învățați de la smochin pilda lui: când mlădița lui devine deja fragedă și încep să apară frunzele, știți că vara este aproape.

33 Tot așa și voi, când vedeți toate aceste lucruri, să știți că El f  este aproape, este chiar la uși.

34 Adevărat vă spun că nu va trece această generație până se vor întâmpla toate aceste lucruri.

35 Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Mele nu vor trece!

Îndemn la veghere

36 Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici Fiul) g , ci numai Tatăl.

37 Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului.

38 Căci așa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă,

39 și nu au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului.

40 Atunci, doi bărbați vor fi la câmp – unul va fi luat, iar altul va fi lăsat.

41 Două femei vor măcina la moară – una va fi luată, iar alta va fi lăsată.

42 Vegheați deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru!

43 Să știți că, dacă stăpânul casei ar ști în ce strajă din noapte vine hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să i se spargă casa.

44 Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!

Sclavul credincios și înțelept

45 Cine este deci sclavul credincios și înțelept, pe care stăpânul l-a pus responsabil peste ceilalți sclavi ai săi, ca să le dea hrana la timp?

46 Ferice de sclavul acela, pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa!

47 Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale!

48 Dar dacă sclavul acela este un sclav rău, care își zice în inima lui: „Stăpânul meu întârzie!“

49 și care începe să-i bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii,

50 stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care nu o știe.

51 El îl va tăia în două h  și-i va stabili partea la un loc cu ipocriții. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților!

Copyright information for NTLR