a+ 25:13 Cele mai importante mss nu conțin aceste cuvinte, care sunt probabil o explicație, pe baza lui Mt. 24:44
b+ 25:15 Talantul a fost la început o unitate de măsură (aproximativ 30 kg ), iar mai târziu o unitate monetară, echivalentul a 6000 de denari (în cazul talantului de argint) sau de zece ori mai mult în cazul celui de aur; pentru denar vezi nota de la 20:2; peste tot în capitol

Matthew 25

Pilda celor zece fecioare

1Atunci Împărăția Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care și-au luat lămpile și au ieșit în întâmpinarea mirelui.

2Cinci dintre ele erau nesăbuite, iar cinci erau înțelepte.

3Cele nesăbuite nu și-au luat cu ele și untdelemn atunci când și-au luat lămpile,

4dar cele înțelepte, împreună cu lămpile, și-au luat și untdelemn în vase.

5Mirele întârzia, astfel că ele au ațipit toate și au adormit.

6La miezul nopții a răsunat un strigăt: „Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!“

7Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit lămpile.

8Cele nesăbuite le-au zis celor înțelepte: – Dați-ne și nouă din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting lămpile!

9Dar cele înțelepte au răspuns: – Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceți-vă mai bine la cei ce vând untdelemn și cumpărați-vă!

10În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar ușa a fost închisă.

11Mai târziu au venit și celelalte fecioare și au zis: – Doamne, Doamne, deschide-ne!

12Dar el le-a răspuns: – Adevărat vă spun că nu vă cunosc!

13Așadar, vegheați! Căci nu știți nici ziua, nici ora (când vine Fiul Omului) a  .

Pilda talanților

14Căci va fi ca atunci când un om, urmând să plece într-o călătorie, și-a chemat sclavii și le-a încredințat averile lui.

15Unuia i-a dat cinci talanți b  , altuia – doi, iar altuia – unul, fiecăruia după puterea lui; apoi a plecat. Imediat,

16cel ce primise cinci talanți s-a dus și i-a investit și a câștigat alți cinci.

17Tot așa, cel ce primise doi a câștigat și el alți doi.

18Dar cel ce primise unul s-a dus și a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său.

19După mult timp, stăpânul acelor sclavi a venit și a început să-și pună în ordine socotelile cu ei.

20Cel ce primise cinci talanți a venit și a adus încă cinci talanți, zicând: – Stăpâne, mi-ai încredințat cinci talanți; iată, am mai câștigat încă cinci!

21Stăpânul i-a zis: – Bine, sclav bun și credincios! Pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe! Intră în bucuria stăpânului tău!

22A venit apoi cel ce primise doi talanți și a zis: – Stăpâne, mi-ai încredințat doi talanți; iată, am mai câștigat doi!

23Stăpânul i-a zis: – Bine, sclav bun și credincios! Pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe! Intră în bucuria stăpânului tău!

24A venit și cel ce primise un talant și a zis: – Stăpâne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat,

25așa că mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talantul în pământ. Iată aici talantul tău!

26Stăpânul i-a răspuns: – Sclav rău și leneș! Ai știut că secer de unde n-am semănat și că adun de unde n-am împrăștiat?

27Atunci trebuia ca tu să-mi fi pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcere, să primesc cu dobândă ceea ce era al meu!

28Așadar, luați-i talantul și dați-i-l celui ce are zece talanți!

29Căci oricui are, i se va da mai mult și va avea din abundență, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are!

30Iar pe sclavul acela nefolositor aruncați-l în întunericul de afară! Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților!

Judecata finală

31Când Fiul Omului va veni în slava Sa, împreună cu toți îngerii, atunci El Se va așeza pe tronul slavei Sale

32și toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții așa cum desparte păstorul oile de capre

33și va pune oile să stea la dreapta Lui, iar caprele, la stânga.

34Apoi Împăratul le va zice celor din dreapta Lui: – Veniți, binecuvântații Tatălui Meu; moșteniți Împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii!

35Căci Mi-a fost foame și Mi-ați dat să mănânc, Mi-a fost sete și Mi-ați dat să beau, am fost străin și M-ați primit între voi,

36am fost gol și M-ați îmbrăcat, am fost bolnav și M-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit pe la Mine.

37Atunci cei drepți Îl vor întreba: – Doamne, când Te-am văzut noi flămând și Ți-am dat să mănânci, sau însetat și Ți-am dat să bei?

38Când Te-am văzut noi străin și Te-am primit între noi, sau gol și Te-am îmbrăcat?

39Și când Te-am văzut noi bolnav sau în închisoare și am venit pe la Tine?!

40Iar Împăratul le va răspunde: – Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut așa unora dintre cei mai neînsemnați dintre acești frați ai Mei, Mie Mi-ați făcut!

41Apoi le va zice celor din stânga: – Plecați de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui!

42Căci Mi-a fost foame și nu Mi-ați dat să mănânc, Mi-a fost sete și nu Mi-ați dat să beau,

43am fost străin și nu M-ați primit între voi, am fost gol și nu M-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat!

44Atunci și ei Îl vor întreba: – Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare și nu Ți-am slujit?!

45Atunci El le va răspunde: – Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-ați făcut așa unora dintre cei mai neînsemnați dintre aceștia, Mie nu Mi-ați făcut!

46Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața veșnică.

Copyright information for NTLR