a+ 28:2 Unele mss adaugă: de la intrare, iar altele: de la intrarea mormântului
b+ 28:9 Lit: Bucurați-vă!
c+ 28:20 Vezi 1:23

Matthew 28

Învierea lui Isus

După Sabat, în timp ce se iveau zorii primei zile din săptămână, Maria Magdalena și cealaltă Marie s-au dus să vadă mormântul.

Și iată că a avut loc un cutremur mare, căci un înger al Domnului a coborât din cer și s-a dus de a rostogolit piatra a  și s-a așezat pe ea.

Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada.

Gardienii au început să tremure de frică și au rămas ca morți.

Îngerul le-a zis femeilor: „Nu vă temeți! Știu că Îl căutați pe Isus Care a fost răstignit!

Nu este aici, pentru că a fost înviat, așa cum a spus! Veniți și vedeți locul unde fusese pus

și apoi duceți-vă repede și spuneți-le ucenicilor Lui: «A fost înviat dintre cei morți! Și iată că El merge înaintea voastră în Galileea! Acolo Îl veți vedea!» Iată că v-am spus lucrul acesta!“

Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să-i anunțe pe ucenici.

Dar iată că le-a ieșit înainte Isus și le-a zis: „Salutare b !“ Ele s-au apropiat, I-au cuprins picioarele și I s-au închinat.

10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeți! Duceți-vă și anunțați-i pe frații Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea!“

Raportul gărzii și înșelătoria conducătorilor

11 În timp ce plecau ele, câțiva dintre gardieni s-au dus în cetate și i-au înștiințat pe conducătorii preoților cu privire la tot ce se întâmplase.

12 Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și le-au dat soldaților mulți bani,

13 zicându-le: „Să spuneți așa: «Ucenicii Lui au venit noaptea, în timp ce noi dormeam, și L-au furat!»

14 Iar dacă vestea aceasta va ajunge la guvernator, îl vom convinge noi și vă vom scăpa de grijă!“

15 Ei au luat banii și au făcut așa cum fuseseră învățați. Și zvonul acesta s-a răspândit printre iudei până în ziua de astăzi.

Marea Însărcinare

16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, la muntele la care le spusese Isus să meargă.

17 Când L-au văzut, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.

18 Isus S-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.

19 Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt

20 și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi c  în toate zilele, până la sfârșitul veacului!“

Copyright information for NTLR