a+ 5:1 Sau: pe un versant
b+ 5:5 Sau: țara; vezi Ps. 37:11 și nota; vezi contextul versetului în Ps. 37, psalm în care apare așa-numitul principiu al retribuției, conform căruia cel drept își primește răsplata în viața aceasta. Acest lucru nu înseamnă că Isus reiterează acest principiu în Predica de pe Munte. Însăși cartea Psalmilor pare a infirma valabilitatea absolută a acestui principiu (vezi Ps. 73 )
c+ 5:11 Unele mss nu conțin acest cuvânt
d+ 5:17 Adică Vechiul Testament, care era împărțit în trei secțiuni: Legea, Profeții și Scrierile
e+ 5:18 Sau: cea mai mică literă; iota este echivalentul grecesc al lui yod, cea mai mică literă din alfabetul ebraic
f+ 5:18 Este vorba despre prelungirile unor litere din alfabetul ebraic
g+ 5:21 Vezi Exod 20:13; Deut. 5:17
h+ 5:22 Multe mss adaugă: fără motiv
i+ 5:22 Aram.: Raca, un termen care arată dispreț, însemnând: Prostule! sau Cap sec!
j+ 5:22 Aram.: Sanhedrin, care înseamnă Adunare; desemna atât o curte de justiție locală, întrunindu-se în orașe și numărând 23 de membri (sanhedrine mici), cât și curtea supremă de justiție, care se întrunea în Ierusalim și număra 71 de membri (Marele Sanhedrin)
k+ 5:22 Gr.: moros; sensul termenului grecesc este nesigur; posibil o transliterare a termenului ebraic moreh ( răzvrătit )
l+ 5:22 Gr.: Ghe(h)ena, termen ce desemna Valea ( f iilor lui ) Hinom (ebr.: Ghe-Hinom ), o vale situată la sud de Ierusalim, loc unde, în vremea lui Ahaz și Manase, îi erau aduse sacrificii umane zeului amonit Moleh ( 2 Cron. 28:3; 33:6 ); Iosia a profanat valea ( 2 Regi 23:10 ), care a devenit apoi un loc în care deșeurile ardeau continuu; valea a devenit o imagine a locului pedepsei finale; și în vs. 29, 30
m+ 5:26 Sau: cvadrant, cea mai mică monedă romană din bronz; a 4-a parte dintr-un as (vezi nota de la 10:29 ) și a 64-a dintr-un denar (vezi nota de la 20:2 )
n+ 5:27 Exod 20:14; Deut. 5:18
o+ 5:31 Vezi Deut. 24:1
p+ 5:32 Termenul grecesc se referă la relații sexuale nepermise; nici Marcu ( 10:11-12 ), nici Luca ( 16:18 ) nu menționează această excepție
q+ 5:33 Vezi Lev. 19:12
r+ 5:37 Sau: astfel: «Da! Da!» și «Nu! Nu!», în sensul că, prin repet iție, afirmația este întărită fără a mai fi nevoie de jurământ
s+ 5:38 Vezi Exod 21:24; Lev. 24:20; Deut. 19:21
t+ 5:41 Același termen grecesc este folosit și în 27:32; soldații romani aveau dreptul de a le pretinde civililor să le transporte bagajele
u+ 5:41 Aproximativ 1475 m
v+ 5:43 Vezi Lev. 19:18
w+ 5:44 Multe mss mai târzii adaugă: dușmanii, binecuvântați -i pe cei ce vă blestemă, faceți -le bine celor ce vă urăsc, probabil pentru a se armoniza cu Lc. 6:27-28
x+ 5:46 Localnici angajați de romani pentru a colecta taxele pentru ei; deoarece lucrau pentru romani și pentru că adesea pretindeau o taxă mai mare decât cea reală, erau urâți de oameni și considerați trădători; erau paria ai societății, neavând dreptul să fie martori într-un proces, să fie judecători sau membri într-o sinagogă; peste tot în carte
y+ 5:47 Lit.: păgânii (sau: necredincioșii )

Matthew 5

Predica de pe Munte: Fericirile

1Când a văzut Isus mulțimile, a urcat pe munte a  și S-a așezat jos. Ucenicii Săi au venit la El,

2iar El a început să vorbească și să-i învețe astfel:

3„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția Cerurilor!

4Ferice de cei îndurerați, căci ei vor fi mângâiați!

5Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul b  !

6Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați!

7Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

8Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!

9Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu!

10Ferice de cei persecutați din pricina dreptății, căci a lor este Împărăția Cerurilor!

11Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, (mințind) c  împotriva voastră, din pricina Mea!

12Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot așa i-au persecutat și pe profeții dinaintea voastră!

Sarea pământului și lumina lumii

13Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată?! Nu mai este bună la nimic, decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni.

14Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.

15Și nimeni nu aprinde un felinar ca să-l pună sub un oboroc, ci îl pune pe un suport și astfel el luminează tuturor celor din casă.

16Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru, Care este în ceruri.

Isus și împlinirea Legii

17Să nu credeți că am venit să anulez Legea sau Profeții d  ! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc.

18Căci adevărat vă spun că, atâta vreme cât nu vor trece cerul și pământul, nici măcar o iot ă e  sau o parte a vreunei litere f  nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile.

19Așa că oricine încalcă una din cele mai mici din aceste porunci și îi învață și pe alții să facă la fel va fi numit cel mai mic în Împărăția Cerurilor. Dar oricine le împlinește și îi învață și pe alții să facă la fel va fi numit mare în Împărăția Cerurilor.

20Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu nici un chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor.

Despre mânie și ucidere

21Ați auzit că li s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi! g  Oricine ucide va cădea sub pedeapsa judecății».

22Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său h  va cădea sub pedeapsa judecății și oricine îi va zice fratelui său: «Prostule! i  » va cădea sub pedeapsa Sinedriului j  ; iar cel ce-i va zice: «Nebunule k  !» va cădea sub pedeapsa focului Gheenei l  .

23Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta,

24lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te mai întâi să te împaci cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul.

25Caută să te împaci cât mai repede cu acuzatorul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva acuzatorul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în închisoare!

26Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până când nu vei fi plătit și ultimul codrantes m  !

Despre adulter și divorț

27Ați auzit că s-a zis: «Să nu comiți adulter!» n  .

28Dar Eu vă spun că oricine se uită cu poftă la o femeie a și comis adulter cu ea în inima lui.

29Deci, dacă ochiul tău cel drept te face să păcătuiești, scoate-l afară și aruncă-l, căci este spre folosul tău să-ți pierzi unul din mădulare, decât să-ți fie aruncat în Gheenă tot trupul.

30Iar dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, taie-o și arunc-o, căci este spre folosul tău să-ți pierzi unul din mădulare, decât să-ți meargă în Gheenă tot trupul.

31S-a mai zis: «Oricine divorțează de soția lui să-i dea o carte de despărțire» o  .

32Dar Eu vă spun că oricine divorțează de soția lui, în afară de cazul în care este vorba de imoralitate p  , o împinge să comită adulter, iar cel ce se căsătorește cu o femeie divorțată comite și el adulter.

Despre jurăminte

33Din nou, ați auzit că li s-a zis celor din vechime: «Să nu juri fals, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale» q  .

34Dar Eu vă spun să nu jurați deloc: nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu;

35nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat;

36să nu juri nici măcar pe capul tău, pentru că nu poți face nici măcar un fir de păr alb sau negru.

37Vorbirea voastră să fie astfel: «Da» să fie «Da» și «Nu» să fie «Nu» r  . Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.

Despre răzbunare

38Ați auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte» s  .

39Dar Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci aceluia care te lovește peste obrazul drept, întoarce-i-l și pe celălalt.

40Celui ce vrea să te dea în judecată și să-ți ia tunica, lasă-i și haina,

41iar dacă cineva te obligă t  să mergi cu el o milă u  , mergi cu el două mile.

42Celui ce-ți cere, dă-i, iar pe cel ce vrea să se împrumute de la tine să nu-l refuzi.

Iubirea dușmanilor

43Ați auzit că s-a zis: «Să-l iubești pe semenul tău v  și să-l urăști pe dușmanul tău».

44Dar Eu vă spun: iubiți-vă dușmanii w  și rugați-vă pentru cei ce vă persecută,

45ca să fiți astfel fii ai Tatălui vostru, Care este în ceruri! Căci El face să răsară soarele Lui și peste cei răi, și peste cei buni și trimite ploaie și peste cei drepți, și peste cei nedrepți.

46Dacă-i iubiți doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Oare colectorii de taxe x  nu fac la fel?

47Și dacă vă întâmpinați cu dragoste doar frații, ce lucru neobișnuit faceți? Oare neamurile y  nu fac la fel?

48Fiți deci desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit!

Copyright information for NTLR