a+ 6:7 Lit.: păgânii (sau: necredincioșii )
b+ 6:11 Sau: pentru ziua de astăzi; sau: pentru ziua care vine
c+ 6:12 Sau: Și ne iartă nouă datoriile, / precum și noi iertăm datornicilor noștri!
d+ 6:13 Sau: Și nu ne duce în ispită
e+ 6:13 Sau: de rău
f+ 6:13 Cele mai importante mss nu conțin ultimele două versuri, acestea fiind probabil un adaos liturgic (pentru citirea publică) al Bisericii, bazat pe 1 Cron. 29:11-13
g+ 6:22 Sens propriu și figurat
h+ 6:22 Termenul se poate referi la focalizarea atenției asupra unui singur lucru, iar în termeni spirituali și în context, la un devotament total față de Dumnezeu (vezi 1 Cron. 29:17, unde, în LXX, este folosit același termen grecesc); sau, având în vedere contextul: Dacă ești generos
i+ 6:23 Vezi nota de la 6:22; sau: dacă ești zgârcit
j+ 6:24 Cuvânt aramaic, care se traduce cu bogăție, avere; personificare a zeului bogăției la sirieni (aramei)
k+ 6:27 Sau: măcar un cot la înălțimea lui, cotul putându-se referi și la o unitate de măsurare a vieții ( oră, zi, an ), iar termenul tradus cu viață putând să însemne și mărime, înălțime
l+ 6:33 Cele mai importante mss nu conțin aceste cuvinte

Matthew 6

Despre milostenie

1Luați seama să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei! Altminteri, nu veți mai primi nicio răsplată de la Tatăl vostru, Care este în ceruri!

2Așa că, atunci când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac ipocriții în sinagogi și pe străzi, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au primit răsplata!

3Tu însă când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta,

4pentru ca milostenia ta sa fie făcută în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Despre rugăciune

5Atunci când vă rugați, să nu fiți ca ipocriții, căci lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au primit răsplata!

6Ci tu, când te rogi, intră în camera ta, încuie ușa după tine și roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti.

7Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași cuvinte, cum fac neamurile a  care cred că, dacă spun multe cuvinte, vor fi ascultați.

8Voi să nu fiți ca ei, pentru că Tatăl vostru știe de ce anume aveți nevoie mai înainte ca voi să-I cereți.

9Iată deci cum trebuie să vă rugați: «Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău,

10vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ!

11Pâinea noastră, cea de toate zilele b  , dă-ne-o nouă astăzi!

12Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc! c 

13Și nu ne lăsa să cădem în ispită d  , ci izbăvește-ne de cel rău e  ! (Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava, în veci. Amin!) f  »

14Dacă le iertați oamenilor greșelile, și Tatăl vostru cel ceresc vi le va ierta vouă,

15dar dacă nu-i iertați pe oameni, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile.

Despre post

16Atunci când postiți, să nu afișați niște fețe posomorâte ca ipocriții care își urâțesc fețele, ca să le arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata!

17Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața,

18ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Despre adevăratele comori

19Nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții,

20ci adunați-vă comori în cer, unde nu le distrug moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.

21Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.

22Ochiul este felinarul trupului. g  Dacă ochiul tău este sănătos h  , tot trupul tău va fi plin de lumină,

23dar dacă ochiul tău este rău i  , atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!

24Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul și-l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și-l va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu, și lui Mamona j  .

Despre îngrijorări

25De aceea vă spun: nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca! Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea?

26Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu adună în hambare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai valoroși decât ele?

27Și apoi, cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieții lui k  ?!

28Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu atenție cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu trudesc din greu, nici nu torc.

29Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei!

30Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor?!

31Așadar, să nu vă îngrijorați zicând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?»,

32căci toate aceste lucruri neamurile le caută! Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea.

33Căutați mai întâi Împărăția (lui Dumnezeu) l  și dreptatea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

34Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Îi este de ajuns zilei necazul ei.

Copyright information for NTLR