a+ 7:12 Vezi nota de la 5:17

Matthew 7

Paiul și bârna

1Nu judecați, ca să nu fiți judecați.

2Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura.

3De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu observi bârna din ochiul tău?!

4Sau cum poți să-i spui fratelui tău: «Lasă-mă să-ți scot paiul din ochi!», când iată că tu ai o bârnă în ochiul tău?!

5Ipocritule! Scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți paiul din ochiul fratelui tău!

6Să nu le dați câinilor lucrurile sfinte și să nu vă aruncați mărgăritarele înaintea porcilor, ca nu cumva porcii să le calce în picioare, și apoi câinii să se întoarcă să vă sfâșie.

Cereți, căutați, bateți

7Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide!

8Căci oricine cere primește; cel ce caută găsește, iar celui ce bate i se va deschide.

9Cine este omul acela dintre voi, care, atunci când fiul său îi cere o pâine, să-i dea o piatră?

10Sau care, atunci când acesta îi cere un pește, să-i dea un șarpe?

11Așadar, dacă voi, care sunteți răi, știți să le dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, Care este în ceruri, le va da lucruri bune celor ce I le cer!

12Tot ceea ce ați dori deci să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel! Căci în aceasta sunt cuprinseă Legea și Profeții a.

Poarta îngustă

13Intrați pe poarta cea îngustă! Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea!

14Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o găsesc.

Să recunoști „pomul“ după „roade“

15Păziți-vă de profeții falși! Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi feroce.

16Îi veți recunoaște după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din mărăcini sau smochine din ciulini?

17Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar orice pom stricat face roade stricate.

18Un pom bun nu poate face roade stricate și un pom stricat nu poate face roade bune.

19Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc.

20Așadar, după roadele lor îi veți recunoaște.

21Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăția Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri.

22Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profețit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?»

23Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecați de la Mine, voi, cei ce săvârșiți fărădelegea!»

Casa zidită pe stâncă

24De aceea oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le împlinește va fi asemănat cu un om înțelept, care și-a construit casa pe stâncă.

25S-a revărsat ploaia, au venit șuvoaiele de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia pusă pe stâncă.

26Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le pune în practică va fi asemănat cu un om nesăbuit, care și-a construit casa pe nisip.

27S-a revărsat ploaia, au venit șuvoaiele de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, și ea s-a prăbușit, iar prăbușirea i-a fost mare.“

28După ce a terminat Isus de spus cuvintele acestea, mulțimile au rămas uimite de învățătura Lui,

29căci El îi învăța ca Unul Care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor.

Copyright information for NTLR