a+ 8:1 Termenul grecesc poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra; peste tot în acest capitol
b+ 8:2 Bolnavul era considerat necurat din punct de vedere ceremonial și la fel erau considerați și cei care intrau în contact cu el (vezi Lev. 13:1-46 )
c+ 8:4 Vezi Lev. 14:1-32
d+ 8:5 Vezi Lc. 7:1-15, unde centurionul trimite niște intermediari la Isus; îi este caracteristic evanghelistului Matei să nu prezinte intermediarii (vezi și 27:26, unde în mod clar nu Pilat este cel care-l biciuiește pe Isus, așa cum ne spune textul grecesc)
e+ 8:17 Vezi Isaia 53:4
f+ 8:20 Titlu mesianic, pe care Isus Și-l atribuie (vezi Dan. 7:13-14 ); apare de peste 80 de ori în Evanghelii; peste tot în carte
g+ 8:21 Posibil că tatăl nu era mort, omul dorind să amâne urmarea lui Isus până după moartea tatălui său, ceea ce putea implica o perioadă mai lungă de timp
h+ 8:24 Situată într-o depresiune, la 200 m sub nivelul mării, și înconjurată de munți, M. Galileii este expusă la furtuni puternice, datorită întâlnirii dintre curenții mai reci dinspre M. Mediterană și cei mai calzi dinspre SE M. Galileii
i+ 8:27 Vezi Iov 38:8-11; Ps. 65:5-7; 89:9; 107:23-32
j+ 8:28 Unele mss conțin ghergheseni, iar altele gheraseni, de la orașul principal al regiunii, Gherasa, situat la aproximativ 50 km de țărm; de aici diferența de text între Matei, Marcu ( 5:2 ) și Luca ( 8:27 ); teritoriul era locuit de neevrei (vezi Is. 65:1 )
k+ 8:32 Vezi Lc. 8:31 și nota

Matthew 8

Vindecarea unui bolnav de lepră

Când a coborât Isus de pe munte, mulțimile L-au urmat.

Și iată că un lepros a  a venit la El, I s-a închinat și I-a zis: – Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești b !

Isus a întins mâna, l-a atins și i-a zis: – Da, vreau. Fii curățit! Și imediat a fost curățit de lepra lui.

Isus i-a zis: – Vezi să nu spui nimănui, ci du-te să te arăți preotului și adu darul pe care l-a poruncit Moise c , ca mărturie pentru ei!

Credința centurionului

Când a intrat Isus în Capernaum, a venit la El un centurion d  care L-a rugat

și I-a zis astfel: – Doamne, slujitorul meu zace paralizat în casă și se chinuie cumplit!

Isus i-a zis: – Voi veni și-l voi vindeca.

Dar centurionul a răspuns: – Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci spune doar un cuvânt și slujitorul meu va fi vindecat!

Căci și eu, la rândul meu, sunt un om sub autoritate și am și eu soldați în subordinea mea. Când îi spun unuia: „Du-te!“, el se duce, iar când îi spun altuia: „Vino!“, el vine. De asemenea, când îi spun sclavului meu: „Fă cutare lucru!“, el îl face.

10 Isus s-a mirat când l-a auzit și le-a zis celor ce erau cu El: – Adevărat vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit pe cineva cu o credință așa de mare!

11 Și vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și se vor așeza la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția Cerurilor.

12 Dar fiii Împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților!

13 Apoi Isus i-a zis centurionului: – Du-te! Facă-ți-se după cum ai crezut! Și slujitorul acestuia a fost vindecat chiar în ceasul acela.

Isus vindecă mai mulți bolnavi

14 Isus a intrat apoi în casa lui Petru și a văzut-o pe soacra acestuia zăcând la pat și având febră.

15 El i-a atins mâna și febra a lăsat-o, iar ea s-a ridicat și a început să-I slujească.

16 Seara, au adus la Isus mulți demoniaci, iar El a alungat duhurile prin cuvântul Lui și i-a vindecat pe toți bolnavii,

17 ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre“ e .

Prețul urmării lui Isus

18 Când a văzut Isus mulțimea din jurul Lui, le-a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării.

19 Chiar atunci a venit la El un cărturar și I-a zis: – Învățătorule, Te voi urma oriunde vei merge!

20 Isus i-a răspuns: – Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului f  nu are unde să-Și odihnească capul.

21 Un altul dintre ucenicii Săi I-a zis: – Doamne, dă-mi voie mai întâi să mă duc să-l înmormântez pe tatăl meu! g 

22 Isus i-a răspuns: – Urmează-Mă și lasă morții să-și îngroape morții!

Isus liniștește furtuna

23 Apoi S-a suit în barcă, iar ucenicii Săi L-au urmat.

24 Și iată că pe mare s-a stârnit deodată o furtună atât de puternică, încât barca a fost acoperită de valuri. h  Isus dormea.

25 Ucenicii au venit la El și L-au trezit, spunându-I: – Doamne, scapă-ne, ci pierim!

26 Însă Isus le-a zis: – De ce sunteți atât de fricoși, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a mustrat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare.

27 Oamenii au rămas uimiți și au zis: „Ce fel de Om este Acesta, de-L ascultă până și vânturile și marea?“ i 

Isus vindecă doi gadareni demoniaci

28 Când a ajuns de cealaltă parte a mării, în ținutul gadarenilor j , L-au întâlnit doi demoniaci, care ieșeau din morminte. Erau atât de cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela.

29 Și iată că ei au început să strige: – Ce avem noi de-a face cu Tine, Fiule al lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinui înainte de vreme?

30 Ceva mai departe de ei, păștea o turmă mare de porci.

31 Demonii L-au rugat: – Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma aceea de porci!

32 El le-a zis: – Duceți-vă. Ei au ieșit afară și au intrat în porci. Și deodată întreaga turmă s-a repezit pe râpă în jos, în apă k , și s-a înecat.

33 Porcarii au fugit, s-au dus în cetate și au povestit totul, inclusiv ceea ce s-a întâmplat cu cei demoniaci.

34 Și iată că toți cei din cetate au ieșit să-L întâlnească pe Isus. Când L-au văzut, L-au rugat să plece din regiunea lor.

Copyright information for NTLR