a+ 9:1 Este vorba despre Capernaum (vezi 4:13 )
b+ 9:2 Cele mai multe paturi erau niște saltele umplute cu lână sau niște simple rogojini pe care dormeau oamenii. Puțini oameni își permiteau luxul de a avea un pat. Însă în acest context, patul trebuie să fi fost un fel de targă pentru ca omul să poată fi transportat mai ușor; și în v. 6
c+ 9:9 Este vorba de vamă (impozitul pe circulația mărfurilor sau portorium ), Capernaum aflându-se pe ruta comercială dintre Damasc, Galileea și M. Mediterană. Vama era pusă pe produsele aduse în zonă spre comercializare și intra în vistieria imperială; de aceea colectorii de taxe mai sunt numiți și vameși
d+ 9:11 Acei oameni care nu păzeau Legea lui Moise și interpretările pe care i le dădeau fariseii; și în v. 11
e+ 9:13 Vezi Osea 6:6
f+ 9:27 Titlu mesianic; vezi 2 Sa 7:12-16; Is. 9:6-7. În I udaism exista o tradiție care spunea că Fiul lui David (Solomon, și mai târziu Mesia) are mari puteri de a vindeca (vezi Josefus, Antich., 8.2.2); peste tot în carte

Matthew 9

Vindecarea unui paralitic

1Atunci Isus S-a suit în barcă, a traversat înapoi marea și S-a dus în cetatea Lui a  .

2Și iată că niște oameni au adus la El un paralitic întins pe un pat b  . Când le-a văzut Isus credința, i-a zis paraliticului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îți sunt iertate!“

3Atunci unii cărturari și-au zis în ei înșiși: „Acest Om blasfemiază!“

4Isus însă, cunoscându-le gândurile, a zis: „De ce gândiți lucruri rele în inimile voastre?

5Căci ce este mai ușor a spune: «Păcatele îți sunt iertate!» sau a spune: «Ridică-te și umblă!»?

6Dar ca să știți că Fiul Omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele...“, și atunci i-a zis paraliticului: „Ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă!“

7Și el s-a ridicat și s-a dus acasă.

8Mulțimile s-au înfricoșat când au văzut lucrul acesta și L-au slăvit pe Dumnezeu, Cel Care a le-dat oamenilor o astfel de autoritate.

Chemarea lui Matei; Isus stă la masă cu „păcătoșii“

9Plecând mai departe de acolo, Isus a văzut un om, numit Matei, șezând la masa unde se colectau taxele c  și i-a zis: „Urmează-Mă!“. El s-a ridicat și L-a urmat.

10În timp ce Isus stătea la masă în casa lui Matei, iată că mulți colectori de taxe și păcătoși d  au venit să ia masa împreună cu El și cu ucenicii Săi.

11Când au văzut fariseii lucrul acesta, i-au întrebat pe ucenicii lui Isus: – De ce mănâncă Învățătorul vostru cu colectorii de taxe și cu păcătoșii?

12Însă Isus i-a auzit și le-a zis: – Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.

13Duceți-vă să învățați ce înseamnă: „Milă doresc, nu jertfă!“ e  Căci Eu n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși.

Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post

14Atunci ucenicii lui Ioan au venit la El și L-au întrebat: – De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?

15Isus le-a răspuns: – Se pot jeli nuntașii atâta vreme cât mirele este cu ei? Vor veni însă zilele când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti.

16Nimeni nu pune o bucată de pânză nouă la o haină veche, căci peticul se va desprinde din haină și ruptura se va face mai mare.

17Și nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi. Dacă face așa, burdufurile se vor crăpa, vinul se va vărsa și burdufurile vor fi distruse. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi și astfel se păstrează amândouă.

Vindecarea unei femei și învierea unei fetițe

18În timp ce Isus spunea aceste lucruri, a venit unul dintre conducătorii sinagogii, I s-a închinat și I-a zis: „Fiica mea tocmai a murit, dar vino și pune-Ți mâna peste ea și va trăi!“

19Isus S-a ridicat și a plecat în urma lui împreună cu ucenicii Săi.

20Și iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit prin spate și s-a atins de marginea hainei Lui.

21Căci își zicea: „Dacă aș putea măcar să mă ating de haina Lui, voi fi vindecată!“

22Isus S-a întors și a văzut-o. El i-a zis: „Îndrăznește, fiică! Credința ta te-a vindecat!“ Și femeia a fost vindecată chiar în ceasul acela.

23Când a ajuns Isus în casa conducătorului sinagogii și i-a văzut pe cei ce cântau de jale la fluier și mulțimea tulburată,

24le-a zis: „Plecați, pentru că fetița n-a murit, ci doarme!“ Ei însă râdeau de El.

25După ce mulțimea a fost scoasă afară, Isus a intrat înăuntru, a luat-o pe fetiță de mână și ea s-a ridicat.

26Vestea despre această întâmplare s-a răspândit în tot ținutul acela.

Vindecarea a doi orbi și a unui mut

27Când a plecat de acolo, s-au luat după El doi orbi care strigau și ziceau: – Ai milă de noi, Fiul lui David f  !

28După ce a intrat Isus în casă, orbii s-au apropiat de El, iar El i-a întrebat: – Credeți că pot face lucrul acesta? – Da, Doamne, I-au răspuns ei.

29Atunci El le-a atins ochii și le-a zis: – Să vi se facă după credința voastră!

30Și ochii lor au fost deschiși. Isus le-a atras atenția și le-a zis: – Vedeți să nu știe nimeni!

31Dar ei au ieșit și au răspândit vestea despre El în tot ținutul acela.

32În timp ce plecau ei, iată că au adus la Isus un om mut, care era demoniac.

33După ce a fost scos demonul din el, mutul aînceput să vorbească. Mulțimile se mirau și ziceau: „Niciodată nu s-a mai văzut așa ceva în Israel!“

34Însă fariseii ziceau: „El scoate demonii cu ajutorul conducătorului demonilor!“

Lucrători puțini pentru un seceriș atât de mare

35Isus călătorea prin toate cetățile și satele, dând învățătură în sinagogile lor, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință.

36Când a văzut El mulțimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și neajutorate ca niște oi care nu au păstor.

37Atunci le-a zis ucenicilor Săi: „Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini!

38Rugați-L deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul Său!“

Copyright information for NTLR