a+ 2:1 Irod cel Mare ( 37-4 î.Cr. )
b+ 2:1 Probabil astrologi, originari fie din Persia, fie din Arabia, ambele la răsărit de Canaan
c+ 2:2 Sau: steaua răsărind
d+ 2:4 Lit.: scribi, în sensul de erudiți, experți în Lege; cei care studiau, interpretau și învățau legea scrisă și orală. Majoritatea erau farisei; peste tot în carte
e+ 2:6 Vezi Mica 5:2
f+ 2:9 Sau: o văzuseră răsărind
g+ 2:15 Vezi Osea 11:1; textul din Osea face referire la exodul lui Israel din Egipt, însă Matei vede istoria lui Israel recapitulată în viața lui Isus
h+ 2:18 Vezi Ier. 31:15
i+ 2:22 Fiul lui Irod cel Mare; a domnit peste Iudeea și Samaria ( 4 î.Cr-6 d.Cr. ). A fost un despot deosebit de crud, fiind detronat
j+ 2:23 Probabil Matei face referire la mai multe texte profetice, care spun că Mesia va fi disprețuit, Nazaretul fiind un oraș obscur, ai cărui locuitori erau disprețuiți (vezi In. 1:45-46 ); poate fi, în același timp, și o aluzie la termenul ebraic nezer/nețer ( vlăstar ) din Is. 11:1

Matthew 2

Vizita magilor

1După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod a, iată că niște magi din Răsărit b au venit la Ierusalim

2și au întrebat: „Unde este Împăratul Care li s-a născut de curând iudeilor? Căci I-am văzut steaua în Răsărit c și am venit să ne închinăm Lui!“

3Regele Irod s-a tulburat auzind acest lucru și, împreună cu el, s-a tulburat tot Ierusalimul.

4El i-a adunat pe toți preoții conducători și pe toți cărturarii d poporului și i-a întrebat unde urma să se nască Cristosul.

5Ei i-au răspuns: „În Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris prin profetul care zice:

6«Dar tu, Betleeme, ținut al lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieși un Conducător Care va păstori poporul Meu, Israel!»“ e

7Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi și a aflat de la ei vremea când apăruse steaua.

8Apoi i-a trimis la Betleem, spunându-le: „Duceți-vă și cercetați cu atenție despre Copil, iar când Îl veți găsi, anunțați-mă și pe mine, ca să vin și eu să mă închin Lui!“

9După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit f a mers înaintea lor până când a ajuns și s-a oprit deasupra locului unde era Copilul.

10Ei s-au bucurat nespus de mult la vederea stelei.

11Când au intrat în casă și L-au văzut pe Copil împreună cu Maria, mama Lui, s-au prosternat închinându-se înaintea Lui, și-au deschis cuferele cu comori și I-au oferit daruri: aur, tămâie și smirnă.

12Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre țara lor, pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După ce au plecat ei, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul și pe mama Lui și fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta Copilul ca să-L omoare!“

14Iosif s-a sculat, a luat Copilul și pe mama Lui și a plecat în timpul nopții în Egipt,

15unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: „L-am chemat pe Fiul Meu din Egipt“ g.

16Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi și a trimis să fie uciși toți băieții care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, de la vârsta de doi ani în jos, potrivit cu perioada pe care o aflase de la magi.

17Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice:

18„Un țipăt a fost auzit în Rama, plânset și bocet mult: Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată, căci ei nu mai sunt“ h.

Întoarcerea în Nazaret

19După ce a murit Irod, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt,

20și i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul și pe mama Lui și du-te în țara lui Israel, căci cei ce căutau să ia viața Copilului au murit!”

21Iosif s-a sculat, a luat Copilul și pe mama Lui și a venit în Israel.

22Dar când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau i în locul tatălui său Irod, Iosif s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în ținuturile Galileii.

23S-a dus acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce a fost spus prin profeți, și anume că El va fi numit nazarinean j.

Copyright information for NTLR