a+ 20:2 Plata obișnuită pentru o zi de muncă (soldații romani primeau, de asemenea, un denar pe zi); peste tot în capitol
b+ 20:3 Ora 9:00
c+ 20:5 Ora 12:00 și ora 15 :00
d+ 20:6 Ora 17 :00; și în v. 9
e+ 20:7 Cele mai importante mss nu conțin aceste cuvinte
f+ 20:15 Ori: Sau ești invidios; ori: Sau ești zgârcit
g+ 20:16 Cele mai importante mss nu conțin aceste cuvinte
h+ 20:22 Figură de stil, care se referă la a împărtăși soarta cuiva; paharul simbolizează aici suferința cauzată de păcatul omenirii și de judecata lui Dumnezeu, pe care Isus avea să le ia asupra Lui (vezi, de ex., Is. 51:17; Ier. 25:15; Ezech. 23:32-33 și Mat. 26:39; 27:46 ); și în v. 23
i+ 20:22 Cele mai importante mss nu conțin aceste cuvinte
j+ 20:23 Cele mai importante mss nu conțin aceste cuvinte
k+ 20:30 Unele mss importante nu conțin acest cuvânt, probabil pe baza lui 9:27

Matthew 20

Pilda lucrătorilor viei

1Căci Împărăția Cerurilor este ca stăpânul unei case, care a ieșit dis-de-dimineață să angajeze lucrători în via lui.

2S-a înțeles cu ei să le plătească un denar a pe zi și i-a trimis în via lui.

3Pe la ceasul al treilea b a ieșit și i-a văzut pe alții stând în piață fără lucru.

4El le-a zis acestora: „Duceți-vă și voi în via mea și vă voi da ceea ce este drept!

5Și ei s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea c și a făcut la fel.

6Când a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea d, i-a găsit pe alții stând înpiață și i-a întrebat: – De ce stați aici toată ziua fără lucru?

7Ei i-au răspuns: – Pentru că nu ne-a angajat nimeni! Atunci el le-a zis: – Duceți-vă și voi în via mea (și veți primi ceea ce este drept) e.

8Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a zis supraveghetorului său: „Cheamă lucrătorii și dă-le plata, începând de la cei din urmă și până la cei dintâi“.

9Au venit cei de la ceasul al unsprezecelea și au primit fiecare câte un denar.

10Când au venit cei dintâi, s-au gândit că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un denar fiecare.

11După ce i-au primit, au început să murmure împotriva stăpânului casei

12și să spună: – Aceștia din urmă au muncit doar o oră și i-ai făcut egali cu noi, care am îndurat greul și arșița zilei!

13Stăpânul i-a răspuns unuia dintre ei: – Prietene, eu nu te nedreptățesc! Nu te-ai înțeles cu mine pentru un denar?

14Ia ce-ți aparține și pleacă! Eu vreau să-i dau și acestuia din urmă ca și ție!

15Nu am voie să fac ce vreau cu ceea ce-mi aparține? Sau ochiul tău este rău f, fiindcă eu sunt bun?

16Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintâi, iar cei dintâi vor fi cei din urmă. (Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.) g

Isus vorbește din nou despre moartea și învierea Sa

17În timp ce Se suia spre Ierusalim, Isus i-a luat deoparte, pe drum, pe cei doisprezece ucenici și le-a zis:

18„Iată că ne suim spre Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna conducătorilor preoților și a cărturarilor. Ei Îl vor condamna la moarte

19și-L vor da pe mâna neamurilor, ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit. Dar a treia zi va fi înviat“.

Cererea unei mame

20Atunci a venit la El mama fiilor lui Zebedei, împreună cu fiii ei. I s-a închinat și a vrut să-I facă o cerere.

21Isus a întrebat-o: – Ce vrei? Ea a răspuns: – Poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga Ta, în Împărăția Ta!

22Isus a zis: – Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care urmează să-l beau Eu h(și să fiți botezați cu botezul cu care sunt botezat Eu) i? – Putem! au răspuns ei.

23Isus le-a zis: – Veți bea într-adevăr paharul Meu (și veți fi botezați cu botezul cu care sunt botezat Eu) j, dar dreptul de a sta la dreapta și la stânga Mea nu ține de Mine să-l dau, ci este pentru aceia cărora le-a fost pregătit de Tatăl Meu.

24Ceilalți zece, când au auzit, au fost indignați de cei doi frați.

25Isus i-a chemat la El și le-a zis: „Știți că domnitorii neamurilor fac pe stăpânii cu ele, iar mai marii lor se poartă cu tiranie cu ele.

26Între voi să nu fie așa! Ci oricine vrea să fie mai mare între voi trebuie să devină slujitorul vostru,

27iar cel ce vrea să fie primul între voi trebuie să devină sclavul vostru,

28tot așa cum și Fiul Omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți“.

Isus vindecă doi orbi la Ierihon

29Când au ieșit din Ierihon, o mare mulțime de oameni L-a urmat pe Isus.

30Lângă drum stăteau doi orbi. Când au auzit ei că trece Isus, au început să strige: – Ai milă de noi, (Doamne,) k Fiul lui David!

31Mulțimea îi mustra, spunându-le să tacă, dar ei strigau și mai tare: – Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!

32Isus S-a oprit, i-a chemat și i-a întrebat: – Ce vreți să fac pentru voi?

33Ei au răspuns: – Doamne, să ne fie deschiși ochii!

34Lui Isus I s-a făcut milă de ei și le-a atins ochii. Imediat ei și-au recăpătat vederea și L-au urmat.

Copyright information for NTLR