a+ 3:2 Expresie întâlnită numai la Matei (de 33 ori), fiind sinonimă cu Împărăția lui Dumnezeu din celelalte E vanghelii; Împărăția Cerurilor reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o nădejde viito a r e; peste tot în carte
b+ 3:3 Vezi Isaia 40:3
c+ 3:7 Fariseii formau o grupare religioasă, care cunoștea și respecta cu strictețe litera L egii, precum și alte tradiții (reguli bazate pe o interpretare a L egii scrise: legea orală); peste tot în carte
d+ 3:7 Saducheii formau gruparea cea mai influentă pe plan politic, membrii ei făcând parte din familiile preoțești; respectau L egea scrisă, însă respingeau învățăturile despre înviere, îngeri și duhuri (vezi F.A. 23:8 ); peste tot în carte
e+ 3:11 Sau: în
f+ 3:16 Unele mss nu conțin pronumele
g+ 3:16 Vezi Isaia 42:1
h+ 3:17 O aluzie la Ps. 2:7 și la Isaia 42:1

Matthew 3

Lucrarea lui Ioan Botezătorul

1În acele zile, Ioan Botezătorul a venit în pustia Iudeii și a început să predice.

2El spunea: „Pocăiți-vă, pentru că Împărăția Cerurilor a este aproape!“

3El este acela despre care s-a vorbit prin profetul Isaia care zice: „Un glas strigă în pustie: «Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările!»“ b

4Ioan purta o haină din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele. Hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică.

5Cei din Ierusalim, din toată Iudeea și din toată regiunea Iordanului au început să vină la el

6și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.

7Dar când a văzut că mulți farisei c și saduchei d vin la botezul lui, Ioan le-a zis: „Pui de vipere, cine v-a arătat cum să fugiți de pedeapsa care vine?!

8Faceți roade vrednice de pocăință!

9Să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: «Îl avem ca tată pe Avraam!», căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Avraam copii chiar și din pietrele acestea!

10Toporul este pus deja la rădăcina copacilor! Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc.

11Eu vă botez cu e apă spre pocăință, dar după Mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele! El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.

12El Își are în mână furca de treierat; Își va curăți aria de treierat și Își va strânge grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge“.

Botezul lui Isus

13Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.

14Însă Ioan încerca să-L oprească spunând: – Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?

15Isus i-a răspuns: – Lasă să fie așa acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept. Atunci Ioan a încuviințat.

16Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și iată că cerurile (Îi) f erau deschise și L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El g.

17Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“ h

Copyright information for NTLR