a+ 1:1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia ș i Osea (vezi primul verset din fiecare carte)
b+ 1:2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3
c+ 1:5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul
d+ 1:9 LXX, Siriacă, VUL; TM: rănile
e+ 1:10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre
f+ 1:10 TM; LXX: nu plângeți în Acco. În Acco sună asemănător cu termenul ebraic pentru a plânge
g+ 1:10 Bet-Leafra înseamnă Casa prafului
h+ 1:11 Șafir înseamnă plăcut(ă)
i+ 1:11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși
j+ 1:11 Bet-Ețel înseamnă Casa apropiată ( vecină )
k+ 1:12 Marot înseamnă C ele amare
l+ 1:13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj
m+ 1:14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească
n+ 1:14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire
o+ 1:15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor

Micah 1

Cuvântul Domnului , care a venit la Mica din Moreșet, pe vremea lui Iotam, a lui Ahaz și a lui Ezechia, regii lui Iuda a – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:

„Ascultați, toate popoarele! Să ia aminte pământul și tot ce este pe el! Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră, Stăpânul – din templul Lui cel sfânt b !

Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului

Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui; El coboară și pășește pe înălțimile pământului!

Munții se topesc sub El și văile se despică ca ceara înaintea focului și ca apele care țâșnesc printre versanți.

Toate acestea, din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel! Care este nelegiuirea lui Iacov? Oare nu Samaria? Care sunt înălțimile c  Iudeii? Oare nu Ierusalimul?

De aceea voi preface Samaria într-un morman de ruine și într-un loc de plantat vie. Îi voi prăvăli în vale pietrele și-i voi dezveli temeliile.

Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, tot câștigul ei va fi ars în foc și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii; pentru că a adunat toate acestea din câștigul de prostituată, în plată de prostituată se vor preface.

Plânset și tânguire

Din pricina aceasta voi plânge și mă voi tângui, voi umbla desculț și gol, voi scoate strigăte precum șacalii și voi jeli ca puii de struț.

Căci rana d  ei este de nevindecat; ea s-a întins până în Iuda, a ajuns până la poarta poporului meu, până la Ierusalim.

10 Nu dați de știre în Gat e , nu plângeți deloc f ! Tăvăliți-vă în țărână, la Bet-Leafra g !

11 Treci, locuitoare a Șafirului h , goală și plină de rușine! Locuitoarea Țaananului i nu îndrăznește să iasă! Bet-Ețelul este în jale; sprijinul lui a fost luat de la voi! j 

12 Locuitoarea Marotului k  tânjește după vremuri mai bune, căci s-a coborât nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului.

13 Înhamă-ți caii la carul de luptă, locuitoare a Lachișului l ! Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire pentru fiica Sionului, căci în tine au fost găsite nelegiuirile lui Israel.

14 De aceea vei da daruri de despărțire m lui Moreșet-Gat! Casele din Aczib vor fi o amăgire n pentru regii lui Israel!

15 Voi aduce un stăpânitor împotriva ta, locuitor din Mareșa! o Slava lui Israel va veni la Adulam.

16 Rade-te și tunde-te din pricina fiilor tăi, care erau bucuria ta; lărgește-ți pleșuvia precum vulturul, căci vor pleca de la tine în captivitate!“

Copyright information for NTLR