a+ 3:3 LXX; TM: ciopârțiți ca ceea ce este ( se fierbe ) în oală
b+ 3:7 Semn de mare suferință

Micah 3

Cuvânt împotriva liderilor și profeților falși ai lui Israel

1Am zis: „Ascultați, căpetenii ale lui Iacov și conducători ai casei lui Israel! N-ar trebui să cunoașteți dreptatea?

2Și totuși voi urâți binele și iubiți răul, jupuiți pielea de pe poporul Meuși carnea de pe oasele lui,

3mâncați carnea poporului meu, jupuiți pielea de pe el și îi zdrobiți oasele, îl ciopârțiți asemenea cărnii a  din oală, asemenea cărnii din cazan.

4Atunci când vor striga către Domnul , El nu le va răspunde; Își va ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au săvârșit fapte rele.“

5Așa vorbește Domnul : „Cât despre profeții care Îmi duc în rătăcire poporul, aceștia, dacă au mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, dar, dacă cineva nu le pune nimic în gură, se pregătesc de război împotriva lui.

6De aceea, noaptea va veni peste voi, fără nici o vedenie, și întunericul – fără nici o descoperire! Soarele va apune peste acești profeți și ziua se va întuneca peste ei.

7Văzătorii vor fi făcuți de rușine, iar prezicătorii vor fi umiliți. Își vor acoperi barba cu toții, b  căci nu va fi răspuns de la Dumnezeu.“

8Cât despre mine, eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului , de dreptate și de tărie, ca să-i fac cunoscută lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel – păcatul lui.

9„Ascultați aceasta, căpetenii ale casei lui Iacov și conducători ai casei lui Israel, voi, care aveți silă față de dreptate și suciți tot ce este drept,

10voi, care zidiți Sionul prin vărsare de sânge și Ierusalimul – cu nedreptate!

11Căpeteniile lui judecă pe mită, preoții lui dau învățătură pentru plată, iar profeții lui fac preziceri în schimbul argintului. Ei încă se sprijină și pe Domnul , zicând: «Oare nu este Domnul în mijlocul nostru?! Nu va veni peste noi nici o nenorocire!»

12De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va deveni un morman de ruine, iar muntele Casei va deveni o înălțime acoperită cu păduri.“

Copyright information for NTLR