a+ 4:4 Ebr.: YHWH Țevaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
b+ 4:8 Sau: fortăreață
c+ 4:8 Cetatea lui David, regele davidic fiind văzut drept păstorul lui Israel (vezi Ps. 78:70-72 )
d+ 4:10 Sensul termenului ebraic este nesigur; sau: țipă
e+ 4:13 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă

Micah 4

Muntele Casei Domnului

1„În zilele de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi așezat drept cel mai înalt dintre munți, va fi înălțat deasupra dealurilor și popoarele vor curge spre el.

2Multe neamuri vor veni și vor zice: «Să mergem și să ne suim la muntele Domnului , la Casa Dumnezeului lui Iacov! El să ne învețe căile Sale, și noi să umblăm pe cărările Sale!» Căci din Sion va ieși Legea, iar Cuvântul Domnului – din Ierusalim.

3El va judeca între multe popoare și va hotărî pentru neamuri puternice, depărtate. Ei își vor făuri din săbii pluguri, și din sulițe – cosoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam și nu vor mai învăța războiul.

4Fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai îngrozi, căci gura Domnului Oștirilor a a vorbit!

5Toate popoarele umblă, fiecare în numele zeilor lor; noi însă vom umbla în Numele Domnului , Dumnezeul nostru, pentru veci de veci!“

Promisiunea restaurării

6„În ziua aceea, zice Domnul , îi voi aduna pe cei șchiopi și îi voi strânge laolaltă pe cei alungați, pe cei pe care i-am rănit.

7Voi face din cei șchiopi o rămășiță și din cei izgoniți – un neam puternic. Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sion, de acum și până în veci.

8Cât despre tine, turn de veghe al turmei, deal b al fiicei Sionului c, stăpânirea de odinioară îți va fi redată, regatul se va întoarce la fiica Ierusalimului.

9Acum, de ce strigi așa de tare? Nu ai rege? Ți-a pierit sfetnicul, de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere?

10Zvârcolește-te și geme d, fiică a Sionului, ca o femeie la naștere, căci acum va trebui să ieși din cetate și vei locui în câmp! Te vei duce la Babilon și abia acolo vei fi izbăvită. Acolo, Domnul te va răscumpăra din mâna dușmanilor tăi.

11Dar acum multe neamuri sunt adunate împotriva ta, zicând: «Să fie pângărit, iar ochii noștri să privească de sus Sionul!»

12Ei însă nu cunosc gândurile Domnului , nu înțeleg planul Lui, nu știu că El i-a strâns ca pe niște snopi în aria de treierat.

13Scoală-te și treieră, fiică a Sionului, căci îți voi face cornul din fier. Copitele ți le voi face din bronz, ca să sfărâmi multe popoare. Vei închina eDomnului prada lor, iar bogățiile lor – Stăpânului întregului pământ.“

Copyright information for NTLR