a+ 6:9 Sau: Teama de Numele Tău înseamnă înțelepciune!
b+ 6:9 Sensul în ebraică al versului este nesigur; sau: Ascultați, voi triburi / și adunarea cetății!
c+ 6:10 Sensul în ebraică al versului este nesigur; sau: Sunt Eu gata să iert (sau: să trec cu vederea ), casă nelegiuită, averea dobândită în chip nelegiuit
d+ 6:10 Unitate de măsură pentru volum; aici se referă la măsură în general
e+ 6:13 TM; LXX, Siriacă: De aceea și Eu voi începe să te lovesc,
f+ 6:14 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: murdărie
g+ 6:16 Vezi 1 Regi 16:25, 30
h+ 6:16 Ebr.: ei, cu referire, probabil, la cetatea Ierusalimului
i+ 6:16 LXX; TM: veți purta batjocura poporului Meu

Micah 6

DOMNUL acuză Israelul

1Ascultați ce zice Domnul : „Ridică-te și apără-ți pricina înaintea munților și dealurile să-ți asculte glasul!

2Munți, ascultați acuza Domnului! Luați aminte, temelii trainice ale pământului, căci Domnul are o dispută cu poporul Său și se judecă cu Israel!

3Poporul Meu, ce ți-am făcut? Cu ce te-am împovărat? Răspunde-Mi!

4Căci te-am scos din țara Egiptului și te-am răscumpărat din casa sclaviei! I-am trimis înaintea ta pe Moise, pe Aaron și pe Miriam!

5Poporul Meu, adu-ți aminte ce plănuia Balak, regele Moabului, și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor! Amintește-ți ce s-a întâmplat de la Șitim la Ghilgal, ca să pricepi faptele drepte ale Domnului!

6Cu ce-L voi întâmpina pe Domnul , cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Preaînalt? Să-L întâmpin oare cu arderi de tot, cu viței de un an?

7Va fi, oare, Domnul mulțumit cu mii de berbeci sau cu zeci de mii de torente de untdelemn? Să dau, oare, pentru nelegiuirea mea pe întâiul meu născut, să ofer rodul trupului meu pentru păcatele sufletului meu?

8El ți-a arătat, omule, ce este bine! Și ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Vina și pedeapsa lui Israel

9Glasul Domnului strigă cetății (Este înțelept să se teamă de Numele Tău! a  ): Ascultați pedeapsa și pe Cel Ce o hotărăște! b 

10Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite c  și blestemata aceea de efă d  mică?

11Pot socoti Eu curat pe cel cu cântare măsluite și cu greutăți înșelătoare în sac?

12Bogații cetății sunt plini de violență; locuitorii ei spun minciuni și limba le este înșelătoare.“

13„De aceea și Eu te voi lovi cu boală, e  te voi pustii pentru păcatele tale!

14Vei mânca, dar nu te vei sătura, ci foamea f  va rămâne în tine. Vei ascunde lucruri, dar nu le vei putea salva, și ceea ce totuși vei salva voi da pradă sabiei.

15Vei semăna, dar nu vei secera; vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu uleiul lor; vei face must, dar nu vei bea vin.

16Ai păzit hotărârile lui Omri și toate faptele casei lui Ahab g  , urmând sfaturile lor. De aceea te voi da pradă pustiirii, locuitorii tăi h  vor fi de batjocură și veți purta batjocura popoarelor i  .“

Copyright information for NTLR