a+ 7:2 Sau: A pierit cel evlavios de pe pământ / și nu mai este nici unul drept printre oameni.
b+ 7:3 Sensul în ebraică al ultimului vers este nesigur
c+ 7:12 Sau: din Asiria și până în Egipt
d+ 7:12 Eufratul
e+ 7:13 Sau: pământul
f+ 7:14 Sau: în pădurea din mijlocul Carmelului
g+ 7:16 Lit.: gură / iar urechile le vor asurzi.
h+ 7:19 Sau: vei lua în captivitate, verbul ebraic având sensul de a subjuga, a înrobi
i+ 7:20 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului

Micah 7

Starea de păcat a poporului

1„Vai de mine! Căci sunt ca după culesul fructelor, ca după culesul viilor! Nu mai este nici un ciorchine de mâncat nimic din smochinele timpurii, după care tânjește sufletul meu!

2A pierit cel evlavios din țară și n-a mai rămas nici un om drept! a  Cu toții stau la pândă, ca să verse sânge; fiecare îl vânează pe semenul său cu o plasă.

3Mâinile lor sunt deprinse cu răul! Conducătorul cere daruri, iar judecătorul pretinde mită; cei mari își spun dorința pe față și conspiră împreună pentru a și-o îndeplini b  .

4Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, iar cel mai drept – mai rău ca un gard de spini. Ziua vestită de străjerii tăi, ziua pedepsei tale, a sosit! Acum va fi stupoare pentru voi!

5Nu-l crede pe prieten, nu te încrede în amic! Păzește-ți ușa gurii de cea care se odihnește la pieptul tău!

6Căci fiul își desconsideră tatăl, fiica se ridică împotriva mamei ei, iar nora – împotriva soacrei sale, așa încât dușmanii unui om sunt chiar cei din familia lui.

7Eu însă voi privi la Domnul , voi nădăjdui în Dumnezeul mântuirii mele! Dumnezeul meu mă va asculta!

Israel va fi restaurat

8Nu te bucura din pricina mea, dușmană a mea, căci, deși am căzut, mă voi ridica! Deși locuiesc în întuneric, Domnul va fi lumina mea!

9Voi îndura furia Domnului , căci am păcătuit împotriva Lui, o voi îndura până când El îmi va apăra pricina și-mi va face dreptate. El mă va scoate la lumină; Îi voi vedea dreptatea.

10Când va vedea dușmana mea lucrul acesta, va fi acoperită de rușine, ea, care-mi zicea: «Unde este Domnul , Dumnezeul tău?» Ochii mei vor vedea căderea ei! Atunci ea va fi călcată în picioare ca noroiul de pe ulițe.

11Va fi o zi a reclădirii zidurilor tale, o zi în care ți se va lărgi hotarul!

12În ziua aceea vor veni la tine oamenidin Asiria și până dinspre cetățile Egiptului c  , din Egipt și până la râu d  , de la o mare și până la cealaltă, de la un munte și până la celălalt.

13Însă țara e  va fi pustiită din pricina locuitorilor ei, ca rod al faptelor lor rele.

Rugăciune și laudă

14Păstorește-Ți cu toiagul poporul, turma moștenirii Tale care locuiește în singurătate, în pădurea din mijlocul ținutului roditor f  ! Să pască în Bașan și în Ghilad ca în zilele de odinioară!“

15„Îți voi arăta lucruri nemaipomenite ca în ziua ieșirii tale din țara Egiptului!“

16„Neamurile vor vedea și se vor rușina de toată puterea lor. Își vor pune mâna la gură și își vor astupa urechile g  .

17Vor linge țărâna ca șarpele și ca târâtoarele pământului. Vor ieși tremurând din cetățuile lor, vor veni îngrozite la Domnul , Dumnezeul nostru, și se vor teme de Tine.

18Cine este Dumnezeu ca Tine, Care să ia vina și Care să ierte nelegiuirea rămășiței moștenirii Lui? Tu nu rămâi mânios pe vecie, ci Îți găsești plăcerea în îndurare.

19Tu vei avea iarăși milă de noi și vei zdrobi sub tălpi h  nelegiuirile noastre; vei arunca în adâncurile mării toate păcatele noastre.

20Tu vei arăta credincioșie față de Iacov și îndurare i  față de Avraam, așa cum ai jurat strămoșilor noștri în zilele din vechime.“

Copyright information for NTLR