a+ 1:7-8 Sau: la El / 8 când se revarsă potopul; potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8 )
b+ 1:9 Sau: dușmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!
c+ 1:10 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
d+ 1:14 În sensul de: fără valoare; sau: căci ești de disprețuit; sau: căci ești blestemat (pe baza unei posibile relații între termenul ebraic qalal și cel asirian qalu, care înseamnă blestemat )

Nahum 1

O profeție cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoșitului Naum:

Mânia DOMNULUI împotriva cetății Ninive

„ DOMNUL este un Dumnezeu gelos și răzbunător! DOMNUL se răzbună și este plin de mânie; DOMNUL se răzbună pe dușmanii Săi și este mânios pe vrăjmașii Săi.

DOMNUL este încet la mânie și mare în putere! DOMNUL nu va lăsa nepedepsit pe cel rău. Își are calea în vârtej și în furtună, iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.

El mustră marea și o usucă și seacă toate râurile; Bașanul și Carmelul se veștejesc, iar floarea Libanului se ofilește.

Munții se cutremură înaintea Lui, și dealurile se topesc; se clatină pământul înaintea Lui, lumea și toți locuitorii ei.

Cine poate sta în fața indignării Sale? Cine poate îndura apriga Lui mânie? Furia Lui se revarsă ca focul; stâncile se prăbușesc înaintea Lui.

DOMNUL este bun! El este un loc de scăpare în ziua necazului; El îi păzește pe cei ce caută adăpost la El.

Dar, printr-un potop care se revarsă, a El va distruge Ninive din locul ei și Își va urmări dușmanii în întuneric.

Ce plănuiți voi împotriva DOMNULUI? El oricum va aduce nimicirea; nenorocirea nu va veni de două ori! b 

10 Căci, în timp ce vor fi ca niște spini încâlciți și pe când vor fi îmbibați de băutură, ei vor fi mistuiți ca o miriște pe deplin uscată. c 

11 Din tine, Ninive, a ieșit cel ce plănuia răul împotriva DOMNULUI și dădea sfaturi nelegiuite.

12 Așa vorbește DOMNUL : «Deși au aliați și sunt mulți, vor fi secerați și vor pieri. Chiar dacă te-am asuprit, Iudo, nu te voi mai asupri!

13 Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine și-ți voi rupe legăturile.»

14 Iată ce a poruncit DOMNUL cu privire la tine, Ninive: «Nu vei mai avea urmași care să-ți poarte numele! Voi tăia chipul cioplit și cel turnat din templul zeilor tăi. Îți voi pregăti mormântul, căci te-am găsit ușor d 

15 Iată pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, ale celui ce vestește pacea! Iudo, celebrează-ți sărbătorile și împlinește-ți jurămintele, căci cel nelegiuit nu te va mai invada; va fi nimicit cu desăvârșire.

Copyright information for NTLR