a+ 2:3 Sau: Carele scânteiază ca niște torțe aprinse
b+ 2:3 TM; LXX, Siriacă: lui, / iar caii se agită.
c+ 2:5 Se poate referi fie la împăratul Asiriei (vezi verbul din versul al doilea, se împiedică, verb care nu se potrivește descrierii făcute asediatorilor cetății Ninive, în vs. 3-4 ), fie la asediator (vezi 3:3 )
d+ 2:5 Se referă probabil la asediatori, zidul de protecție fiind folosit de aceștia pentru a se feri de săgețile sau de pietrele aruncate de pe zidul cetății
e+ 2:5 Versetul se poate referi fie la asediatori, fie la niniveni, care erau asediați. Sau, primele două versuri pot fi luate ca referindu-se la asirieni, iar ultimele două, la asediatori
f+ 2:6 Cu referire fie la cele 15 porți pe care le avea Ninive, fie la niște stăvilare prin care asediatorii au oprit apa care a lovit cu putere în zidul cetății și l-a spart
g+ 2:7 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur
h+ 2:11 Lit.: pășunea
i+ 2:13 Ebr.: YHWH Țevaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel ( Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cerești ( Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26 ); (3) la îngeri ( Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2 ); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers

Nahum 2

Căderea cetății Ninive

Distrugătorul pornește împotriva ta, Ninive! Păzește-ți fortificațiile! Veghează asupra drumului! Încinge-ți coapsele! Adună-ți toată puterea!

Căci DOMNUL va reface măreția lui Iacov asemenea măreției lui Israel de odinioară, căci i-au jefuit prădătorii și le-au distrus butucii de vie.

Scuturile vitejilor săi sunt roșii; războinicii săi sunt îmbrăcați în stacojiu. Oțelul carelor scânteiază ca focul a în ziua pregătirii lor, iar sulițele sunt agitate b .

Carele aleargă nebunește pe drumuri și gonesc prin piețe. La înfățișare sunt ca niște torțe și țâșnesc ca fulgerele.

El c  își aduce aminte de cei maiestuoși ai săi și îi cheamă, dar ei se împiedică în mersul lor. Aceștia d  aleargă în grabă spre zid și așază zidul de protecție. e 

Porțile râurilor f  sunt deschise și palatul se prăbușește.

E hotărât g  ca cetateasă fie dusă în captivitate, să fie luată. Sclavele ei se vaită ca niște turturele și se bat pe piept.

Ninive este ca un iaz plin, a cărui apă se scurge. «Stați! Opriți-vă!», dar nimeni nu se întoarce.

«Jefuiți argintul, jefuiți aurul!» Acolo sunt comori nesfârșite, o mulțime de tot felul de lucruri prețioase.

10 Este jefuită, pustiită și devastată! Inimile se topesc de frică și genunchii tremură! Toate coapsele sunt în chin și toate fețele au pălit.

11 Unde este acum culcușul acela al leilor, locul unde se hrănesc h  puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica și puiul de leu, fără să le fie frică de nimeni?

12 Leul a sfâșiat îndeajuns pentru puii săi și a sugrumat destulă pradă pentru leoaicele sale. El și-a umplut grotele cu pradă și gropile cu carne sfâșiată.

13 «Iată că sunt împotriva ta! zice DOMNUL Oștirilor i . Îți voi preface carele în fum, iar sabia îți va nimici leii tineri; îți voi nimici prada de pe pământ și glasul solilor tăi nu va mai fi auzit!»

Copyright information for NTLR