a+ 3:4 Lit.: vindea
b+ 3:4 Posibil o aluzie la cultul zeiței Iștar , zeița dragostei și a fertilității și la practica magiei, care era dominantă în Asiria
c+ 3:5 Aceasta era pedeapsa aplicată prostituatelor și celor ce comiteau adulter
d+ 3:8 Teba, important centru în Egiptul de Sus (sudul Egiptului), cucerită și distrusă de asirieni în 663 î.Cr.
e+ 3:8 Este vorba despre Nil, cea mai cunoscută apă pentru tebani, considerată o adevărată mare
f+ 3:9 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate
g+ 3:9 Identificarea exactă a acestui teritoriu este nesigură; probabil în Africa, datorită asocierii lui, în referințele biblice, cu Egipt și Cuș (Etiopia); posibil Somalia ( Punt în inscripțiile egiptene); vechile inscripții persane se referă la Libia sub numele de Putaya, iar Put a fost asociat în mod tradițional cu Libia, asociere care este însă nesigură, creând anumite probleme, ca în textul de față.
h+ 3:9 Libia
i+ 3:15 Sensul exact al denumirilor în ebraică pentru cele două specii de lăcuste este nesigur; și în vs. 16, 17
j+ 3:17 Sensul termenului ebraic este nesigur
k+ 3:17 Ofițeri care se ocupau cu recrutarea
l+ 3:18 Cu sensul de conducători, guvernatori

Nahum 3

Soarta cetății Ninive

1Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de jaf și care nu renunță la a prăda!

2Se aude pocnetul biciului și uruitul roții, galopul cailor și huruitul carelor!

3Călăreții se năpustesc, săbiile scânteiază, iar sulițele fulgeră! Peste tot sunt o mulțime de morți, grămezi de cadavre, hoituri fără număr, oameni care se împiedică de hoituri –

4și aceasta din cauza multelor desfrânări ale prostituatei, fermecătoarea, stăpâna vrăjitoriilor, care subjuga a neamuri prin desfrânările ei și clanuri prin vrăjitoriile ei b.

5«Iată că sunt împotriva ta! zice DOMNUL Oștirilor. Îți voi ridica poalele în cap cși voi arăta neamurilor goliciunea ta, iar regatelor – rușinea ta!

6Voi arunca murdării peste tine, te voi înjosi și te voi face o priveliște pentru toți.

7Atunci toți cei ce te vor vedea vor fugi de tine și vor zice: ’Ninive este pustiită! Cine o va plânge?‘ Unde să-ți caut mângâietori?»

8Ești tu mai bună decât No-Amon d, cetatea care era așezată pe Nil, înconjurată de ape, a cărei fortăreață era marea eal cărei zid era apa?

9Cuș f și Egiptul erau tăria ei nemărginită, iar Put g și Lubim h îi erau ajutoare.

10Și totuși a fost exilată, a trebuit să plece în captivitate! Chiar și copiii ei au fost zdrobiți la fiecare capăt de drum! Au tras la sorț pentru fruntașii ei, și toți mai marii ei au fost puși în lanțuri.

11Și tu te vei îmbăta și te vei ascunde! Și tu vei căuta un refugiu în fața dușmanului!

12Toate fortificațiile tale sunt ca niște smochini plini cu cele dintâi roade; dacă sunt scuturate, ele cad în gura celui ce vrea să le mănânce.

13Iată, cei din oștirea ta sunt ca niște femei în mijlocul tău! Porțile țării tale sunt larg deschise dușmanilor tăi; focul le-a mistuit zăvoarele.

14Scoate-ți apă pentru asediu! Întărește-ți fortificațiile! Frământă lutul! Calcă în picioare mortarul! Pregătește cuptorul de cărămidă!

15Acolo te va mistui focul, iar sabia te va tăia; te va mânca, ca o lăcustă! V-ați tot înmulțit ca lăcusta Ielek , v-ați tot înmulțit ca lăcusta Arbe i!

16Ți-ai înmulțit negustorii mai mult decât stelele cerului. Ei însă prădează ca lăcusta Ielek și apoi zboară.

17Voievozii j tăi sunt ca lăcusta Arbe , iar scribii k tăi ca un roi de lăcuste care se așază pe ziduri într-o zi răcoroasă, dar care, atunci când răsare soarele, zboară și nu se mai cunoaște locul unde au fost.

18Păstorii l tăi au ațipit, împărate al Asiriei, iar nobilii tăi se odihnesc! Poporul tău a fost împrăștiat pe munți și nu este nimeni să-i adune!

19Nu este alinare pentru rana ta, iar lovitura-ți este fatală! Toți cei ce aud vești despre tine, bat din palme, căci cine nu a fost atins de cruzimea ta fără margini?!“

Copyright information for NTLR