a+ 1:1 Luna a noua în calendarul babilonian, ce corespunde lunilor noiembrie-decembrie
b+ 1:5 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte. Sau: Își păstrează cu loialitate legământul; sau: Își păstrează legământul dragostei

Nehemiah 1

Rugăciunea lui Neemia

1Cuvintele lui Neemia, fiul lui Hacalia. În luna Chislev a  , în al douăzecilea an, în timp ce mă aflam în citadela Susei,

2unul din frații mei, Hanani, a sosit din Iuda împreună cu câțiva bărbați. I-am întrebat despre iudeii care supraviețuiseră, cei rămași după captivitate, și despre Ierusalim.

3Ei mi-au răspuns astfel: „Supraviețuitorii, cei care au rămas după captivitate, sunt acolo, în provincie, în necaz mare și rușine! Zidul Ierusalimului este dărâmat, iar porțile lui sunt arse.“

4Când am auzit aceste lucruri, m-am așezat jos, am plâns și am bocit câteva zile. Am postit și m-am rugat Dumnezeului cerurilor,

5zicând astfel: „ Doamne , Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule cel Mare și Înfricoșător, Cel Care Își păstrează legământul și îndurarea b  față de cei ce Îl iubesc și-I păzesc poruncile,

6pleacă-Ți, Te rog, urechea și deschide-Ți ochii, ca să iei aminte la rugăciunea slujitorului Tău, rugăciune cu care mă înfățișez înaintea Ta zi și noapte, rugăciune cu privire la israeliți, slujitorii Tăi, mărturisind păcatele israeliților, pe care noi le-am săvârșit față de Tine. Atât eu, cât și familia mea am păcătuit.

7Te-am jignit și nu am păzit poruncile, legile și hotărârile pe care Tu le-ai poruncit lui Moise, robul Tău.

8Adu-Ți aminte de cuvântul pe care i l-ai poruncit lui Moise, robul Tău, când ai zis: «Dacă veți fi necredincioși, vă voi împrăștia printre popoare,

9dar, dacă vă veți întoarce la Mine, dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini, chiar dacă veți fi alungați până la marginea îndepărtată a cerului și de acolo vă voi aduna și vă voi aduce în locul unde am ales să locuiască Numele Meu.»

10Ei sunt slujitorii Tăi și poporul Tău, pe care l-ai răscumpărat cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău cel puternic.

11Stăpâne, Te rog, pleacă-Ți urechea la rugăciunea slujitorului Tău și la rugăciunea slujitorilor Tăi care-și găsesc plăcerea în a se teme de Numele Tău. Te rog, dă izbândă slujitorului Tău astăzi! Fă să capăt trecere înaintea acestui om!“ Pe atunci eram paharnicul împăratului.

Copyright information for NTLR