a+ 10:32 Aproximativ 4 gr

Nehemiah 10

1Cei care și-au pus pecetea au fost: guvernatorul Neemia, fiul lui Hacalia; Zedechia,

2Seraia, Azaria, Ieremia,

3Pașhur, Amaria, Malchia,

4Hatuș, Șebania, Maluh,

5Harim, Meremot, Obadia,

6Daniel, Ghinton, Baruc,

7Meșulam, Abia, Miyamin,

8Maazia, Bilgai și Șemaia – aceștia erau preoți;

9apoi leviții Iosua, fiul lui Azania, Binui, dintre urmașii lui Henadad, Kadmiel

10și rudele lor: Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,

11Mica, Rehob, Hașabia,

12Zacur, Șerebia, Șebania,

13Hodia, Bani și Beninu;

14după aceea căpeteniile poporului: Paroș, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,

15Buni, Azgad, Bebai,

16Adonia, Bigvai, Adin,

17Ater, Ezechia, Azur,

18Hodia, Hașum, Bețai,

19Harif, Anatot, Nebai,

20Magpiaș, Meșulam, Hezir,

21Meșezabel, Țadok, Iadua,

22Pelatia, Hanan, Anaia,

23Osea, Hanania, Hașub,

24Haloheș, Pilha, Șobek,

25Rehum, Hașabna, Maaseia,

26Ahia, Hanan, Anan,

27Maluh, Harim și Baana.

28Restul poporului, preoții, leviții, portarii, cântăreții, slujitorii de la Templu și toți aceia care se separaseră de popoarele străine de dragul Legii lui Dumnezeu, împreună cu soțiile lor, cu fiii și cu fiicele lor și cu toți aceia care aveau cunoștință și pricepere,

29s-au alăturat rudelor lor, nobilii, și s-au legat cu jurământ să umble în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să o păzească și să împlinească toate poruncile Domnului , Stăpânul nostru, precum și orânduirile și decretele Lui.

30Am promis atunci: „Nu ne vom mai da fetele de soții celor din popoarele din țară și nu le vom mai lua pe fetele lor de soții pentru fiii noștri.

31Când popoarele țării vor veni în ziua de Sabat să vândă produse și felurite alimente, nu vom mai cumpăra nimic de la ele nici în ziua de Sabat, nici în vreo altă zi sfântă. În fiecare al șaptelea an vom lăsa ogorul nelucrat și vom anula orice datorie.

32Am hotărât să împlinim și porunca de a da o treime dintr-un șechel a pe an, pentru slujba de la Templul Dumnezeului nostru,

33pentru pâinea prezentării, pentru darul de mâncare continuu, pentru arderea de tot continuă, pentru jertfele aduse în zilele de Sabat, de lună nouă și de sărbători, pentru darurile sfinte, pentru jertfele aduse ca ispășire pentru păcatele lui Israel, precum și pentru tot ceea ce privește lucrarea de la Templul Dumnezeului nostru.

34Noi, – preoții, leviții și oameni din popor, – potrivit familiilor noastre, am tras la sorți în legătură cu lemnele ce trebuie aduse ca dar în fiecare an, la vremuri hotărâte, la Templul Dumnezeului nostru, ca să fie arse pe altarul Domnului , Dumnezeul nostru, așa cum este scris în Lege.

35Am mai hotărât să aducem la Templul Domnului, în fiecare an, primele roade ale pământului și primele roade ale tuturor pomilor.

36De asemenea, așa cum este scris în Lege, vom aduce la Templul Dumnezeului nostru, la preoții care fac slujba în Templul Dumnezeului nostru, pe întâii născuți dintre fiii noștri și dintre vitele noastre, pe întâii născuți ai vacilor și ai oilor noastre.

37Vom aduce preoților, în cămările Templului Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din aluatul nostru, din contribuțiile noastre, din fructe, din must și din ulei și le vom da leviților zeciuiala din roadele pământurilor noastre. Înșiși leviții vor putea să ia zeciuiala în toate cetățile unde lucrăm.

38Preotul, fiul lui Aaron, să-i însoțească pe leviți când vor lua zeciuiala, iar leviții să ducă a zecea parte din zeciuială la Templul Dumnezeului nostru, în cămările vistieriei.

39Căci israeliții și leviții vor trebui să aducă contribuțiile din grâne, din must și din ulei în cămările în care se află vasele Lăcașului, acolo unde slujesc preoții, portarii și cântăreții. Nu vom mai uita de Templul Dumnezeului nostru!“

Copyright information for NTLR