a+ 4:5 Sau: Ți-au stârnit mânia înaintea celor ce zidesc!
b+ 4:23 Sensul frazei în ebraică este nesigur

Nehemiah 4

Reacții dușmănoase

1Când Sanbalat a auzit că reconstruim zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. I-a batjocorit pe iudei,

2zicând rudelor sale și oștirii Samariei: – Ce fac amărâții aceștia de iudei? Vor reface ei zidul? Vor aduce ei jertfe? Vor isprăvi ei vreodată? Vor da ei viață unor pietre acoperite de grămezi de moloz și arse de foc?

3Amonitul Tobia, care era în preajma lui, a zis: – Și chiar dacă zidesc, până și o vulpe, dacă se va sui pe el, le va putea dărâma zidul lor de piatră!

4„Ascultă-ne, Dumnezeul nostru, căci suntem disprețuiți! Fă să cadă jignirile lor asupra capului lor și dă-i pradă unei țări în care să fie captivi!

5Nu le acoperi vina și nu le șterge păcatele dinaintea Ta, căci i-au jignit a  pe cei ce zidesc!“

6Am continuat să reconstruim zidul și l-am ridicat până la jumătate din înălțimea lui, iar poporul lucra cu inimă.

7Când Sanbalat, Tobia, arabii, amoniții și așdodiții au auzit că restaurarea zidurilor Ierusalimului avansează și că spărturile începeau să fie astupate, s-au mâniat foarte tare.

8S-au aliat cu toții ca să vină să lupte împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni.

9Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă ca să ne apere de ei zi și noapte.

10Însă cei din Iuda ziceau: „Puterea cărăușilor slăbește, iar molozul este mult. Nu vom putea să reconstruim zidul!“

11Totodată dușmanii noștri ziceau: „Nu vor ști și nu vor vedea nimic până înclipa când vom ajunge în mijlocul lor! Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea!“

12Iudeii care locuiau în preajma lor au venit de zece ori și ne-au înștiințat despre toate locurile prin care aceștia urmau să vină împotriva noastră.

13Prin urmare, i-am pus pe unii din popor de-a lungul porțiunii mai joase a zidului, în locurile libere din spatele lui, așezându-i, potrivit clanurilor lor, cu săbiile, sulițele și arcurile în mâini.

14După ce m-am uitat la toate acestea, m-am ridicat și le-am zis nobililor, dregătorilor și celorlalți din popor astfel: „Nu vă temeți de ei! Aduceți-vă aminte de Stăpânul, Cel Care este mare și înfricoșător, și luptați pentru rudele voastre, pentru fiii voștri, pentru fiicele voastre, pentru soțiile voastre și pentru casele voastre.“

15Când dușmanii noștri au auzit că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a zădărnicit planurile, astfel încât ne-am putut întoarce cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui.

16Din ziua aceea, jumătate din slujitorii mei lucrau, iar cealaltă jumătate dintre ei erau înarmați cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Conducătorii se așezaseră înapoia întregii case a lui Iuda,

17care reconstruia zidul. Cei ce purtau poverile, cu o mână lucrau, iar cu cealaltă țineau arma.

18Fiecare ziditor își avea sabia încinsă la brâu în timp ce zidea. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine.

19Le-am zis nobililor, dregătorilor și celorlalți din popor: „Lucrarea este mare și întinsă, iar noi suntem împrăștiați pe zid, departe unii de ceilalți.

20În locul în care veți auzi sunetul trâmbiței, acolo să vă alăturați nouă. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi!“

21Am continuat să facem lucrarea cu jumătate dintre ei înarmați cu sulițe, din zorii zilei până la ivirea stelelor.

22Tot în perioada aceea am mai zis poporului: „Fiecare om să înnopteze la Ierusalim împreună cu sluga lui, ca să ne slujească drept strajă noaptea, iar ziua să poată lucra!“

23Și nu ne-am mai dezbrăcat de haine, nici eu, nici rudele mele, nici slujitorii mei și nici bărbații care stăteau de strajă înapoia mea. Iar când mergeau la apă, fiecare avea arma la el. b 

Copyright information for NTLR