a+ 5:14 martie-aprilie 445 î.Cr. – aprilie 433-aprilie 432 î.Cr.
b+ 5:15 Aproximativ 0,5 kg
c+ 5:16 Câteva mss TM, LXX, VUL, Siriacă; Cele mai multe mss TM: ne-am, cu referire, probabil, la Neemia și la slujitorii săi

Nehemiah 5

Criza socială și economică

1Cei din popor și soțiile lor au avut o mare plângere împotriva fraților lor iudei.

2Erau unii care spuneau astfel: – Noi, fiii și fiicele noastre suntem mulți. Să ni se dea grâne, ca să avem ce mânca și să putem trăi!

3Alții ziceau: – Ne punem garanție ogoarele, viile și casele, ca să avem grâne în timpul foametei!

4Mai erau încă unii care ziceau: – A trebuit să împrumutăm argint, dându-ne ogoarele și viile în schimbul birului imperial.

5Deși suntem carne din carnea fraților noștri, iar fiii noștri sunt ca și fiii lor, iată că suntem pe cale să ne dăm fiii și fiicele în sclavie. Câteva din fetele noastre au și fost luate în sclavie. Suntem fără putere, iar ogoarele și viile noastre aparțin altora!

6M-am mâniat foarte tare când le-am auzit plângerea și cuvintele acestea.

7După ce m-am gândit, i-am mustrat pe nobili și pe dregători, spunându-le: – Voi împrumutați cu dobândă pe frații voștri?! Am strâns o mare adunare împotriva lor

8și le-am zis: – Noi, după puterile noastre, am răscumpărat pe frații noștri iudei, care fuseseră vânduți neamurilor! Iar acum voi vă vindeți frații, ca apoi să ne fie dați chiar nouă de vânzare? Ei tăceau, neavând ce să răspundă.

9– Ce faceți voi nu este bine, am mai zis eu. N-ar trebui voi să umblați în frică de Dumnezeul nostru, ca să nu fiți de rușinea neamurilor vrăjmașe nouă?

10Atât eu, cât și frații și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâne. Să le iertăm datoria aceasta!

11Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele, precum și a suta parte din argintul, din grânele, din mustul și din uleiul pe care le-ați cerut de la ei ca dobândă.

12– Le vom da înapoi, au răspuns ei, și nu vom mai cere nimic de la ei! Vom face întocmai precum ai zis. Atunci am chemat preoții și i-am pus să jure înaintea lor că vor face precum au promis.

13Mi-am scuturat mantaua și am zis: – Așa să scuture Dumnezeu din familia lui și din proprietatea lui pe orice om care nu se va ține de cuvânt! Așa să fie scuturat și lăsat fără nimic! – Amin! a răspuns toată adunarea și L-au lăudat pe Domnul. Poporul a făcut întocmai cum a promis.

14Din ziua în care am fost numit guvernatorul lor în țara lui Iuda, adică din al douăzecilea an al domniei împăratului Artaxerxes și până în al treizeci și doilea an al domniei sale a, deci timp de doisprezece ani, nici eu, nici frații mei nu am trăit din veniturile de guvernator.

15Înainte de mine, cei dintâi guvernatori împovărau poporul, luând de la ei pâine și vin, în afară de cei patruzeci de șecheli b de argint. Chiar și slujitorii lor asupreau poporul. Eu însă nu am făcut așa, din frică de Dumnezeu.

16M-am ocupat de lucrarea de restaurare a acestui zid și nu mi-am c cumpărat ogoare. De altfel toți slujitorii mei erau adunați acolo pentru lucrare.

17Mai mult, aveam la masa mea o sută cincizeci de bărbați dintre iudei și dintre dregători, în afară de cei care veneau dintre neamurile dimprejur.

18În fiecare zi mi se pregătea un bou, șase oi alese și păsări, iar la fiecare zece zile se aducea vin din belșug, de toate felurile. Cu toate acestea, eu nu am căutat să primesc plată ca guvernator, căci lucrarea apăsa greu asupra acestui popor.

19Adu-Ți aminte de mine, Dumnezeul meu, spre bine, pentru tot ce am făcut pentru acest popor!

Copyright information for NTLR