a+ 6:2 Sau: în Chefirim
b+ 6:4 TM: Gașmu, o variantă a lui Gheșem
c+ 6:15 Luna a șasea în calendarul babilonian, ce corespunde lunilor august-septembrie

Nehemiah 6

Planuri de asasinat politic și denigrare morală

1Sanbalat, Tobia, arabul Gheșem și ceilalți dușmani ai noștri au fost înștiințați că am reconstruit zidul și că nu au mai rămas spărturi în el (pe vremea aceea încă nu pusesem ușile la porți).

2Atunci Sanbalat și Gheșem mi-au trimis următorul mesaj: „Hai să ne întâlnim într-unul din satele a  din valea Ono!“ Aveau însă de gând să-mi facă rău.

3Le-am trimis mesageri cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut și nu pot să vin. De ce să se oprească lucrul cât timp lipsesc ca să vin la voi?“

4Au trimis același mesaj de patru ori și le-am răspuns la fel.

5A cincea oară, Sanbalat mi-a trimis mesajul acesta prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă.

6În ea scria: „Se zvonește printre popoare – iar Gheșem b  spune la fel – că tu și iudeii plănuiți să vă răzvrătiți și de aceea reconstruiești zidul. Potrivit aceluiași zvon, tu plănuiești să le fii rege

7și chiar ai pus profeți să dea de veste despre tine la Ierusalim și să zică: «Este un rege în Iuda!» Vezi că lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului, așa că vino să ne sfătuim!“

8Atunci i-am trimis următorul răspuns: „Nu sunt adevărate cuvintele pe care le spui! Tu ai născocit toate acestea!“

9Ei toți voiau să ne înfricoșeze și își ziceau: „Vor lăsa lucrarea din mâini și ea nu se va mai face!“ „Întărește-mi brațele!“, m-am rugat.

10M-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabel, care se închisese în casă, și el mi-a zis: – Să ne întâlnim la Casa lui Dumnezeu, în mijlocul Templului, și să închidem porțile Templului, căci vor veni să te ucidă! Da, noaptea vor veni să te ucidă!

11– Un om ca mine să fugă?! i-am răspuns eu. Un om ca mine să intre în Templu, ca să-și scape viața?! Nu voi intra!

12Mi-am dat seama că nu Dumnezeu îl trimisese, ci rostise profeția împotriva mea, fiind tocmit de Tobia și de Sanbalat.

13El fusese tocmit pentru ca, înfricoșându-mă, să fac după spusele lui și să păcătuiesc. Atunci ei mi-ar fi scos nume rău pentru a mă face de rușine.

14„Dumnezeul meu, adu-Ți aminte de Tobia și de Sanbalat, precum și de aceste fapte ale lor! Adu-Ți aminte și de profetesa Noadia, precum și de ceilalți profeți care au vrut să mă înfricoșeze!“

Finalizarea construcției zidului

15Zidul a fost isprăvit în a douăzeci și cincea zi a lunii Elul c  , în cincizeci și două de zile.

16Toți dușmanii noștri au auzit de lucrul acesta și toate neamurile dimprejurul nostru s-au înfricoșat, s-au smerit foarte mult și au recunoscut că noi am făcut lucrarea aceasta cu ajutorul Dumnezeului nostru.

17În acele zile mulți dintre nobilii lui Iuda îi trimiteau scrisori lui Tobia.

18Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, deoarece era ginerele lui Șecania, fiul lui Arah, iar fiul său Iehohanan era căsătorit cu fiica lui Meșulam, fiul lui Berechia.

19Aceștia vorbeau despre faptele lui bune în prezența mea, după care îl înștiințau ce spuneam. Iar Tobia îmi trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze.

Copyright information for NTLR