a+ 1:2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii; peste tot în capitol
b+ 1:2 Lit.: după casele părinților ( strămoșilor ) lor; peste tot în capitol
c+ 1:14 Sau: Reuel (vezi 2:14 )
d+ 1:18 TM: Ei
e+ 1:50 Mărturia se referă la Tablele Legii pe care erau inscripționate Cele Zece Porunci; peste tot în carte
f+ 1:51 Sau: Oricine altcineva, străin având aici sensul de profan

Numbers 1

Primul recensământ al lui Israel

1Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de-a doua luni, în al doilea an după ce au ieșit din țara Egiptului. El i-a zis:

2„Faceți numărătoarea întregii adunări a israeliților, după clanurile a și familiile lor b, înscriind pe fiecare bărbat în parte după numele său,

3pe toți aceia din Israel de la douăzeci de ani în sus, care sunt în stare să meargă la război. Tu și Aaron să-i numărați potrivit oștirilor lor.

4Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminție, fiecare – căpetenia familiei lui.

5Acestea sunt numele bărbaților care vor trebui să fie împreună cu voi: din Ruben: Elițur, fiul lui Ședeur,

6din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai;

7din Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab;

8din Isahar: Netanel, fiul lui Țuar;

9din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10din fiii lui Iosif – din Efraim: Elișama, fiul lui Amihud; din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahțur;

11din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai;

13din Așer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel c;

15din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16Aceștia au fost cei aleși din adunare, conducătorii semințiilor strămoșilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17Moise și Aaron i-au luat pe acești bărbați, care au fost desemnați

18și, în prima zi a celei de-a doua luni, au convocat întreaga adunare. Poporul d s-a înscris pe clanuri și familii, înscriind numele celor de la douăzeci de ani în sus, pe fiecare în parte,

19așa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Așa i-a numărat el în pustia Sinai.

20Urmașii fiilor lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

21cei numărați din seminția lui Ruben – au fost patruzeci și șase de mii cinci sute.

22Urmașii fiilor lui Simeon, după clanurile și familiile lor, toți aceia care au fost înscriși după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

23cei numărați din seminția lui Simeon – au fost cincizeci și nouă de mii trei sute.

24Urmașii fiilor lui Gad, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

25cei numărați din seminția lui Gad – au fost patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.

26Urmașii fiilor lui Iuda, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

27cei numărați din seminția lui Iuda – au fost șaptezeci și patru de mii șase sute.

28Urmașii fiilor lui Isahar, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

29cei numărați din seminția lui Isahar – au fost cincizeci și patru de mii patru sute.

30Urmașii fiilor lui Zabulon, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

31cei numărați din seminția lui Zabulon – au fost cincizeci și șapte de mii patru sute.

32Fiii lui Iosif, mai exact urmașii fiilor lui Efraim, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

33cei numărați din seminția lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34Urmașii fiilor lui Manase, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

35cei numărați din seminția lui Manase – au fost treizeci și două de mii două sute.

36Urmașii fiilor lui Beniamin, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

37cei numărați din seminția lui Beniamin – au fost treizeci și cinci de mii patru sute.

38Urmașii fiilor lui Dan, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

39cei numărați din seminția lui Dan – au fost șaizeci și două de mii șapte sute.

40Urmașii fiilor lui Așer, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

41cei numărați din seminția lui Așer – au fost patruzeci și unu de mii cinci sute.

42Urmașii fiilor lui Neftali, după clanurile și familiile lor, înscriși după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toți aceia care erau în stare să meargă la război –

43cei numărați din seminția lui Neftali – au fost cincizeci și trei de mii patru sute.

44Aceștia sunt cei care au fost numărați, pe care Moise și Aaron i-au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece oameni, fiecare reprezentând propria lui familie.

45Deci toți israeliții care au fost numărați după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toți aceia din Israel, care erau în stare să meargă la război,

46toți cei ieșiți la numărătoare au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.

47Leviții, după seminția strămoșilor lor, n-au fost numărați împreună cu ei.

Deosebirea leviților

48Domnul îi zisese lui Moise:

49„Să nu numeri seminția lui Levi și să nu îi ții socoteala în mijlocul celorlalți israeliți;

50dă în grija leviților Tabernaculul Mărturiei e, toate uneltele lui și tot ce ține de el; ei trebuie să poarte Tabernaculul și toate uneltele lui, să aibă grijă de el și să-și facă tabăra în jurul lui.

51Când Tabernaculul urmează să fie mutat, leviții trebuie să-l strângă, iar când Tabernaculul urmează să fie întins, leviții să-l înalțe. Străinul f care se va apropia să fie omorât.

52Ceilalți israeliți să se așeze fiecare în tabăra lui, fiecare bărbat sub steagul său, potrivit oștirilor lor.

53Dar leviții să-și facă tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării israeliților; leviții să aibă în pază Tabernaculul Mărturiei.“

54Israeliții au făcut întocmai; ei au făcut așa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Copyright information for NTLR